KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISILLE

  

ONNIn kotihoitopalveluiden tavoitteena on kohdata asiakas arjessa ja tukea jokapäiväisessä elämässä selviytymistä. Tarjoamme joko kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa kotihoitoa, tarvittaessa vaikka vuorokauden ympäri. Me pidämme huolta yhdistämällä teknologian, palvelun ja juuri oikeat ammattilaiset.

 

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Kotihoitoa annetaan omissa kodeissaan asuville asiakkaille, joiden toimintakyky päivittäisissä perustoiminnoissa on alentunut. Asiakkaita ovat mm. ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, mielenterveysasiakkaat, päihdeasiakkaat ja muistihäiriöiset. Kotihoito on asiakkaan henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä muuhun tavanomaiseen arkielämään kuuluvia tehtäviä ja niissä auttamista. Se on opastamista sekä omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämistä.

Kotihoitomme perustuu asiakkaan tarpeisiin. Hoidon keskiössä on aina asiakkaan ja tarvittaessa myös hänen omaistensa kanssa laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma, jota ammattitaitoinen hoivahenkilökuntamme toteuttaa.

Kotihoidon palvelujen lähtökohtana on asiakkaiden mahdollisimman omatoiminen selviytyminen kotona kuntouttavan kotihoidon keinoin. Kuntouttavalla kotihoidolla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan perusta, joita vahvistetaan ja tuetaan kaikin keinoin. Sellaista, mitä asiakas kykenee ilman kohtuuttomia vaikeuksia tekemään, ei tehdä hänen puolestaan. Päivittäistoimintojen suorittaminen, monipuolinen ravitsemus ja sosiaalinen toiminta ovat hyvää arkipäivän kuntoutusta.

ONNI kotihoidolla pyritään maksimoimaan asiakkaan hyvinvointi ja elämänlaatu vastaamalla asiakkaan tarpeisiin. Asiakkaan suorituskyvyn heikentyessä ONNI kotihoito tukee asiakkaan itsenäistä selviytymistä omassa kodissa.

Kotipalvelumme auttavat rutiineissa

ONNI on luotettava tuki ja apu arjessa. Kotipalvelumme hoitajat auttavat ikäihmistä arkipäiväisissä rutiineissaan peseytymisestä siivoamiseen ja ruoanvalmistuksesta kauppakäynteihin. Kotirutiinien lisäksi hoitajamme tarjoavat seuraa ja virikkeitä ulkoiluun sekä harrastuksien parissa.

Kotihoidon työntekijä laatii yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheisensä kanssa tavoitteellisen, asiakkaan elämäntilanteen huomioivan ja kuntoutumista sekä toimintakykyä tukevan hoito- ja palvelusuunnitelman. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään palvelujen laajuus, sisältö ja osapuolten vastuut. Kotihoidon palvelut toteutetaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kotisairaanhoitoa turvallisesti sairaalan sijaan

ONNIn kotisairaanhoito huolehtii asiakkaasta tutussa ympäristössä, niin äkillisissä kuin pitkäaikaisissakin sairastapauksissa. Ammattitaitoiset lähi- ja sairaanhoitajamme varmistavat turvallisen ja laadukkaan hoidon, joka minimoi sairaala- ja terveyskeskuskäynnit.

Kotona suoritettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi terveydentilan seuraaminen, verenpaineen mittaaminen, haavahoito, ommelten poisto, näytteenotto, lääkeinjektioiden antaminen, lääkehuolto, lääkityksen valvominen ja henkilökohtainen ohjaus.

Taloudellista tukea kotihoidon tukipalveluihin

KELA myöntää eläkettä saavan hoitotukea, jonka tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Tukea voi hakea myös toimintakykyä ylläpitäviin hoitoihin ja kuntoutukseen.

Kotihoidon tukipalvelun kustannukset oikeuttavat kotitalousvähennyksiin, jotka kattavat 45% palvelun kustannuksista (enimmäismäärä 2000 euroa, omavastuu 100 euroa).