Kotihoidon hakeminen

Mikäli asiakkaalla on avuntarve kotona selviytymiseen, hän voi ostaa tarvitsemansa palvelut itse tai hakea asuinkunnastaan kotihoidon palveluita. ONNI hoiva tukee kotona asumista laajojen palveluiden avulla.

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Mitä on ONNI kotihoito?

ONNI kotihoito voi sisältää kotisairaanhoitoa ja muita kotiin tuotavia palveluita, kuten kotiapua. Kotihoidon palveluilla tuetaan esim. Ikäihmisten kotona asumista ja asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, peseytymisessä tai liikkumisessa. Lisäksi kotihoidon palveluihin voivat kuulua esimerkiksi lääkehoito tai haavanhoito. Saat kaikki kotihoidon palvelut vaivattomasti kotimaiselta ONNIlta 

 

Kuka voi saada kotihoitoa?

Kotihoitopalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Palvelu on tarkoitettu yli 18-vuotiaille.

 

Miten haen kotihoitoa?

Mikäli sinä tai läheisesi tarvitsee kotihoitoa, voit ostaa palvelun itse tai hakea palvelua asuinkunnastasi. Päätöksen kotihoidon myöntämisestä tekee asuinkunnan sosiaalityöntekijä. Kunnan sosiaalityöntekijä tekee kriteerien ja toimintamallien pohjalta palvelusuunnitelman, jossa määritellään asiakkaan saaman avun laatu ja määrä.

 

Miten kotihoito maksetaan?

Kun kotihoidon palvelu on myönnetty asiakkaalle, kunta joko tuottaa kotihoidon palvelun itse, myöntää asiakkaalle palvelusetelin. Voit ostaa ONNIlta kotihoitoa palvelusetelillä myös useissa Suomen kunnissa tai maksaa palvelun halutessasi itse.

 

Onko sinulle myönnetty kotihoidon palveluseteli? 

ONNIlta saat kotihoitoa myös palvelusetelillä >