vastuullisuus  

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Vastuullisuus näkyy osana jokaisen onnilaisen päivittäistä työtä. Vastuullisuusohjelma toimii karttana matkalla tavoitteeseemme, joka on olla alamme vastuullisin toimija. Haluamme olla tinkimätön tuki asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteisömme arjessa ja elämän käänteissä. 

Sitoumuksemme yritysvastuuseen perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption-vastaiseen toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan. Raportoimme edistymisestämme (Communication on Progress) vuosittain. Tutustu vastuullisuusraporttiimme 2019 tästä.

Vastuullisuusraportti 2019

Vastuullisuusraportti 2019 PDF-linkkikuva

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma 2020 PDF-linkkikuva

Vastuu asiakkaista & yhteisöstä

Tuotamme korkealaatuista palvelua asiakkaillemme ja toimimme julkisen sektorin aitona kumppanina. Pidämme huolta yhteisöstämme myös ONNI klubitoiminnan avulla.

Vastuullisuusikoni sydän tumma oranssi 1080x1080px

 

ONNI on tyytyväinen asiakas

ONNIn asiakkaat kokevat saamansa palvelun kiireettömänä ja ystävällisenä, ja yhteistyön sujuvana. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna 2019 4,2/5.

Instagram image 1080x1080px6

ONNI klubit

ONNI klubitoiminta on tapamme pitää yhteisöstämme huolta. Klubien avulla tarjotaan esteettömiä elämyksiä vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntaesteisille sekä yhdessäolon mahdollisuuksia ikäihmisille.

Instagram image 1080x1080px5

Vastuu onnilaisista

Tavoitteenamme on olla alamme vastuullisin työnantaja. Olemme merkittävä työllistäjä työllistäen vuosittain 4200 suomalaista. Rakennamme välittävää työyhteisöä ja edistämme hyvää työelämää.

Vastuullisuusikoni onnilaiset turkoosi 1080x1080px

Tasa-arvoinen työelämä

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä vahvistamme naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Vuonna 2019 työntekijöistämme 77% oli naisia ja johtoryhmässämme naisten osuus oli 67%.

Instagram image 1080x1080px4

Työ ja elämä tasapainossa

Onnilaiset ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa yhteensovittaa työ ja muu elämä joustavasti. Rautaiset ammattilaisemme kokevat omaavansa hyvät tiedot ja taidot asiakastyön tekemiseksi, ja pääsevänsä hyödyntämään osaamistaan.

vastuullisuus 1080x1080px9

Liiketoimintamme on vastuullista

Tuotamme palveluita vastuullisesti ja kannattavasti, toimien luotettavasti ja noudattaen yhteisiä sääntöjä. Pidämme huolta toimintamme ja viestintämme läpinäkyvyydestä.

vastuullisuusikoni kolikko tumman sin 1080x1080px

ONNI on laadukas palvelu

ONNIlla laatu tarkoittaa oikean palvelun toteuttamista oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Keskeisillä toiminnoillamme on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Veropiirakka 2019 sin tausta 1080x1080px

Maksamme kaikki verot Suomeen

Olemme ylpeitä vastuullisesta verokansalaisuudestamme: kotimaisena toimijana maksamme kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen.

Verojalanjälkeemme voit tutustua verkkosivullamme.

vastuullisuus 1080x1080px13

Eettinen ohjeistus

Laatimamme eettisen ohjeistuksen kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus sekä arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus.

vastuullisuusikoni ympäristö turkoosi 1080x1080px

Vastuu ympäristöstä

Liiketoimintaamme ei liity oleellisia ympäristöriskejä. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksemme koostuvat pääosin toimitilojemme sähkön ja veden kulutuksesta sekä autoilusta. Kierrätämme jätteemme tarkkaan ja pyrimme green office -käytäntöihin valtakunnallisesti.