Joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään etänä

 

TIEDOTE
Julkaisuvapaa ke 23.5. 2018 
 

Valinnanvapaus on jo täällä

Moni ajattelee, että lapsien kasvaessa ja työpaineen helpottaessa ruuhkavuosien jälkeen jää enemmän omaa aikaa. Toive ei toteudu ainakaan niiden 700 000 työssäkäyvän kohdalla, jotka hoitavat läheisiään etänä. Suuret ikäluokat ikääntyvät vauhdilla ja ruuhkavuodet jatkuvat keski-iän yli. Tilastokeskuksen maaliskuun 2018 työllisten määrän perusteella joka kolmas työssäkäyvä suomalainen hoitaa ikääntyviä tai muita läheisiään. Tilanne korostuu erityisesti naisilla, sillä hoiva lankeaa pääosin heille. Omais-hoidon tukea saa kuitenkin vain noin 40 000 suomalaista, joten pääosa omaishoidosta tapahtuu ilman yhteiskunnan tukea. Jos oma työ ei salli puheluita, virastoissa juoksemista tai muita työpäivän keskeytyksiä, huoli hoivan järjestämisestä sekä ikääntyvän voinnista kasvavat edelleen.

Tampere-talossa 25.5.2018 pidettävässä K50-tapahtumassa puhutaan mm. etähoitajan ruuhkavuosista, unesta, omaisuuden hoidosta ja asumisesta.

 

Yli 80-vuotiaiden hoidon kivijalan muodostaa hoidettavan omat läheiset. Tämä tarkoittaa yleensä hoidettavan omia lapsia tai muita läheisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin ja eurooppalaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset hoitavat eniten vanhempiaan muihin Euroopan maihin verrattuna.

 

– Meitä suomalaisia on arvosteltu nuivasta suhtautumisesta omien vanhempiensa hoitoon. Tämä myytti ei pidä paikkaansa. Erityisesti keski-ikäisistä naisista suuri osa käyttää aikaansa läheisen auttamiseen. Hoiva on usein säännöllistä, viikoittaista ja jopa päivittäistä. Mistään vähäpätöisistä, silloin tällöin tehtävistä asioista ei ole kyse. Huomionarvoista on myös, että usein autetaan myös muita kuin oman perheen jäseniä. Siivous, ruoka, henkilökohtainen hygienia, pankkiasiat, vaatteiden pesu ja lääkehuolto ovat usein etähoitavien lasten vastuulla, valtakunnallisesti hoivapalveluja tarjoavan ONNI hoivan aluejohtaja Kati Mäkelä kertoo.

 

Etähoitaminen ja huoli ikääntyvistä vanhemmista haastaa oman jaksamisen

Kaupungistumisen myötä tapahtunut muuttoliike on aiheuttanut sen, että ikääntyvän henkilön lapset asuvat usein kaukana hoidettavasta. Hoidon järjestäminen voi olla esimerkiksi Tampereelta käsin vaikeaa Joensuuhun tai Helsingistä Kemijärvelle. Aina myöskään omia lapsia ei ole, jolloin muiden lähisukulaisten apua voi olla hankala järjestää.

 

Julkisten palveluiden saamisen ehtojen kiristyessä läheisten antaman epävirallisen avun määrän odotetaan entisestään nousevan väestön ikääntyessä. Moni työssäkäyvä ja vanhempiaan etähoitava on pulassa, koska usein tiukkatahtinen työ ei anna mahdollisuutta vanhempien asioiden hoitamiseen kesken työpäivän tai virka-ajan puitteissa. Asioita yritetään hoitaa työn ulkopuolella ja vapaa-ajalla. Oma tennistunti tai hiihtolenkki vaihtuu ajokilometreihin, ikkunoiden pesuun, ruuan laittoon, siivoamiseen tai ruohon leikkaamiseen vanhempien luona.

 

– Tästä asiasta on vaikea puhua. Aihe on arka, kun kyseessä on oma jaksaminen, velvollisuudentunto ja rakkaus ikääntyviä vanhempia kohtaan. Elämä on nykyisin niin kiireistä, että lepo saattaa jäädä kaiken muun jalkoihin. Kun riittävää palautumista ei ole ja halu auttaa vanhempia on suuri, moni kokee ristiriitaisia tunteita ja voimattomuutta. Ainakin pitkässä juoksussa oma elämä saattaa tuntua turhankin raskaalta, samoin työssä jaksaminen voi olla koetuksella, Mäkelä kuvaa monen työssäkäyvän suomalaisen tilannetta.

 

Turvaverkko laajemmaksi kotiin vietävillä palveluilla

Osuuskunta Tradekan omistukseen siirtyvä ONNI hoiva tarjoaa hoivapalveluita lähes kaikkialla Suomessa. ONNI hoiva on keskittynyt erityisesti kotiin vietäviin palveluihin, jotta ikääntyvä henkilö voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman kauan.

 

– Meille suomalaisille avun tarpeen myöntäminen on usein jostain syystä vaikeaa. Yhteistä aikaa ikääntyvän läheisen kanssa voi käyttää toisinkin kuin siivousmoppi kädessä. Valitettavasti moni hoivaa tarvitseva kuitenkin eksyy palveluja etsiessään byrokratian rattaisiin, ja silloin meidän apumme tulee tarpeeseen, Mäkelä toteaa.

 

Valinnanvapaus on jo täällä

Valinnanvapaudessa ja tukiviidakossa riittää ihmeteltävää. Yleinen harhakäsitys on, että ostettavat kotipalvelut ovat äärimmäisen kalliita. Harva tietää, että yksityisiä palveluita ostettaessa arvonlisävero voi olla joissakin tapauksissa pyöreä nolla normaalin 24 prosentin sijaan asiakkaan alentuneeseen toimintakykyyn perustuen.  

 

– Valinnanvapaus on jo täällä. Palvelun voi jo ostaa kunnalta tai yksityisiltä yrityksiltä. Verottomasti palvelun voi ostaa yrityksiltä, jotka ovat rekisteröityneet tai tehneet ilmoituksen kunnalle, jonka alueella palveluita tuotetaan. Lisäksi esimerkiksi siivouspalveluita läheiselleen ostava henkilö on oikeutettu kotitalousvähennykseen, ONNI hoivan aluejohtaja Kati Mäkelä päättää.

 

 

ONNI hoiva on mukana Tampere-talossa järjestettävässä K50-tapahtumassa 25.5.2018.  Puheenvuoron lisäksi ONNI hoivan asiantuntijat ovat paikalla kertomassa erilaisista hoivamahdollisuuksista ja kotiin vietävistä palveluista osastolla 42.

 

Lisätiedot:

Kati Mäkelä, aluejohtaja
puh. 044 773 5832
kati.makela@onniterveys.fi

   

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä Onni. Onni on terveydenhuollon kumppani, jonka sinä saat valita. Yrityksemme omistaa Adelis Equity Partners ja toimiva johto. Päätoimialamme ovat yksityiset hammashoitopalvelut, hoivapalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Työllistämme noin 3000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liikevaihtomme ollessa noin 100 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme, niin kuluttaja- kuin kunta-asiakkaitamme, suurella sydämellä. Missiomme on auttaa ihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi. Lue lisää: www.onniterveys.fi

  

THL

Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90832/Rap068_2012_netti.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Työterveyslaitos

Työ- ja terveyskysely 2012

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf

 

Eurooppalaisen tutkimuksen lisätiedot

Facts and Figures on LongTerm Care – Europe and North America.

European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2009

https://www.euro.centre.org/downloads/detail/3059