Laatu syntyy arjessa

Toiminta on laadukasta, kun oikea palvelu toteutetaan asianmukaisella tavalla ja oikeaan aikaan -  turvallisesti kohdaten palvelun käyttäjän. Onnissa laatu syntyy arjessa - tekojen kautta - onnilaisten toteuttamana.

Onnissa uskomme jatkuvaan parantamiseen ja tästä syystä palveluidemme laatua ja niiden  toteutumista seurataan  ja kehitetään systemaattisesti palautetoimintamallin kautta. Palautetta saamme mm. asiakkailtamme, työntekijöiltämme ja tilaaja-asiakkailtamme.  

Palvelumme laadusta kertoo lisäksi meille myönnetty konserninlaajuinen ISO9001-laatusertifikaatti. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on osoitus ONNIn tavasta toimia asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä huomioiden koko Onnin työyhteisön.

Yhdessä olemme Onni!

 

Tutustu ONNIn vastuullisuusraporttiin ›

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.

Tutustu laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan ›

ikaihmisten_palvelut_tilet5

 

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta ONNI kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Med Group Oy:n Omavalvontaohjelma ›Omavalvonnan toteutumisen seuranta Q1 2024 ›

Rekrysivun tilet 800x600px ensihoito

Kotisiivouksen omavalvontasuunnitelmat

Avustajapalveluiden yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat

Kotihoidon ja lapsiperhepalveluiden yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat

Hengityshalvaustiimien omavalvontasuunnitelmat

Ensihoidon yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat

onni-tyonantajana

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.  

ensihoito-web-onnion

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta ONNI kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

elä täysii hero mobiili

Omavalvontasuunnitelmat

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä myös ONNIn toimipisteillä.