Laatu

Toiminta on laadukasta, kun oikea palvelu toteutetaan oikealla tavalla, oikeaan aikaan, turvallisesti sekä yhteiskuntavastuullisesti. ONNIn palvelut pysyvät laadukkaina, sillä seuraamme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti.

ONNIn luotettavuudesta kertoo se, että meidät tavoittaa vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri. Kun asiat hoidetaan yhteisten sopimusten mukaan ja asiakasta kunnioittaen, syntyy luottamuksellinen suhde. Tätä suhdetta vaalimme ottamalla asiakkaan edun huomioon toiminnan ja päätösten jokaisessa vaiheessa. Vastuumme palvelusta ja asiakkaasta ei pääty avustuspäivän tai vuoron loppumiseen, vaan sitoudumme asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti.

Palvelumme laadusta kertoo lisäksi meille myönnetty konserninlaajuinen ISO9001-laatusertifikaatti. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on osoitus ONNIn tavasta toimia asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

 

Tutustu ONNIn vastuullisuusraporttiin ›

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.

Tutustu laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaan ›

ikaihmisten_palvelut_tilet5

 

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta ONNI kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

Rekrysivun tilet 800x600px ensihoito

Omavalvontasuunnitelmat

ONNIn eli Med Group Oy:n Omavalvontasuunnitelma 

ONNI kotisiivous Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

 

 

Avustajapalveluiden yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat

Kotihoidon ja lapsiperhepalveluiden yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat

onni-tyonantajana

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.  

ensihoito-web-onnion

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta ONNI kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

elä täysii hero mobiili

Omavalvontasuunnitelmat

ONNIn eli Med Group Oy:n Omavalvontasuunnitelma 

ONNI kotisiivous Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä ONNIn toimipisteillä.