Vastuullisuusraportti 2021

1. Toimitusjohtajan alkusanat

Tervetuloa ONNIn vuoden 2021 vastuullisuusraportin pariin. Koronapandemian vaikuttaessa edelleen voimakkaasti yhteiskuntaamme työmme asiakkaidemme, onnilaisten ja ONNIn yhteisön hyväksi on saanut uusia ulottuvuuksia. Tavoitteemme olla asiakkaidemme tukena arjessa ja elämän käänteissä on muuttunut entistä merkityksellisemmäksi. On hienoa, että olemme voineet tarjota asiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöityä, oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua myös pandemian aikana.

Vuosi on tuonut omat haasteensa henkilöstön saatavuuden saralla. Arvojemme joustavuuden, luotettavuuden ja ystävällisyyden mukaisen toiminnan avulla olemme voineet pandemiavuonnakin kehittyä ja kasvaa. Olemme toimineet kuntien tukena joustavasti muun muassa koronarokotusten sekä -testauksen saralla hoivahenkilöstöpalveluidemme avulla. Vastuullinen kasvu näkyi vuonna 2021 ONNIn laajentumisena yritysostoin Turussa, Kokkolassa, Hämeenlinnassa, Haukiputaalla sekä Raumalla. Laajentumisen myötä olemme saaneet joukkoomme jälleen uusia kotihoidon, henkilökohtaisen avun sekä kotisiivouksen ammattilaisia.

On aika kääntää katse vuoteen 2022. Jatkamme vakaasti työtämme vastuullisen yritystoiminnan takaamiseksi. Sitoumuksemme YK:n Global Compactiin jatkuu ja ohjaa meitä noudattamaan siihen sisältyviä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyviä periaatteita. Näiden periaatteiden viitoittamalla polulla etenemme kohti tavoitettamme olla sosiaali- ja terveysalan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on meille onnilaisille tekoja, lämpimiä kohtaamisia ja hyvän arjen mahdollistamista. Vastuullisesti toimien kehitämme välittävää työyhteisöä ja pidämme huolta onnilaisista. Ennen kaikkea vastuullisuus on arvojemme mukaista toimintaa vuoden jokaisena päivänä.

Kiitämme onnilaisia ja asiakkaitamme vuoden 2021 saavutuksista. Yhdessä tehden kehitymme alan vastuullisimmaksi toimijaksi.

KaisaTarkkanen_MedGroupOy


Kaisa Tarkkanen

toimitusjohtaja
Med Group Oy

2. ONNI yrityksenä

Med Group on kotimainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä ONNI. Yhtiömuodoltaan yritys on osakeyhtiö, ja sen omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Toimimme valtakunnallisesti ja pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla osoitteessa Jaakonkatu 3.

ONNIn operatiivista liiketoimintaa tekevä organisaatio muodostuu kolmesta tulosvastuullisesta liiketoimintayksiköstä: ONNI akuutti, ONNI hoiva ja ONNI kumppani, sekä niitä tukevista kolmesta yhteisestä toiminnosta: Ihmiset ja yhteisö, Talous ja hallinto sekä Tietohallinto. Kaikkien kuuden yksikön johtajat raportoivat toimitusjohtajalle.

Ensihoidossa ONNI akuutti on yksi Suomen suurimpia yksityisiä toimijoita. ONNI kumppani on tarjonnut hammaslääkäri- ja lääkäripalveluita vuodesta 2009 ja toimii kuntien luotettavana henkilöstökumppanina.

Kotiin vietävien palveluiden tuottajana ONNI hoiva on Suomen suurin yksityinen toimija. ONNI hoivan kotiin vietävät hoivapalvelut tuovat apua arkeen lisäten hyvinvointia ja osallistumista yhteiskuntaan. Palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomen.

Työllistämme vuosittain noin 6000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Kokonaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön määrä oli 1600. Henkilökuntaamme liittyvät tarkemmat tunnusluvut ja tiedot on esitetty kokonaisuudessaan raportin liitteissä.

3. Tiivistelmä vastuullisuuden vuodesta 2021

Vastuullisuus2021_infograafi-01

4. Kohokohtia vastuullisuustyöstämme

Vastuullisuusraportti_ilo

 

Polkuja työelämään monikulttuurisille osaajille

Akuutti pula hoiva-alan ammattilaisista on hoiva-alan toimijoiden haaste, jota ONNI on lähtenyt ratkomaan pilotoimalla ILO-projektin pääkaupunkiseudulla syksyllä 2021. Monikulttuurisen taustan omaavat alan opiskelijat ja hoiva-alan ammattilaiset ovat ryhmä, jonka työllistymisellä voidaan suuresti vaikuttaa hoiva-alan tulevaisuuteen.

Monelle äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvalle henkilölle työnhaku ja reilun työnantajan etsiminen suomea äidinkielenään puhuville suunnitelluista verkkopalveluista tuottavat vaivaa. Joustava, luotettava ja ystävällinen työpaikka ja työyhteisö muodostavat mielekkään elämän rakennuspalikat, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antavat kuuluvuuden kokemuksia. Reilun ja tasa-arvoisen työelämän edistäminen on myös ONNIn työn tavoite, jota YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat.

Puolen vuoden aikana ILO-projektin toiminnassa on tavoitettu noin 200 maahanmuuttajataustaista hoitajaa ja alan opiskelijaa. Lisäksi lähihoitajan työtä ONNIlla on tehty tutuksi kohderyhmälle sosiaalisen median kautta. Projektin aikana on kartoitettu sopivien yhteistyökumppanien verkostoa, jonka avulla rekrytointitilaisuuksia voidaan järjestää myös projektin päätyttyä.

Yhteistyökumppanien tiloissa järjestettyjen vierailujen, virtuaalisten sekä kasvokkain tapahtuneiden rekrytointimessujen ja oppilaitosyhteistyön lisäksi, projektin aikana on kartoitettu ONNIn tiimiesihenkilöiden ajatuksia sekä toiveita äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvien työntekijöiden rekrytointiin ja perehdytykseen liittyen. Pilottiprojekti päättyi tammikuussa 2022 ja jatkoprojekti jatkuu kesäkuun 2022 loppuun.  Projektin lopuksi selvitetään yhteistyökumppanien ja kohderyhmän toiveita ja ajatuksia projektista ja kehitetään, käännetään sekä luodaan materiaaleja työhön perehdyttämisen tueksi sekä saavutettavia esitteitä ja esityksiä rekrytoinnin tueksi.

Projektin päättyessä sen opit siirretään ONNIn voimavarapalveluihin. Onnistuneet käytännöt ja materiaalit otetaan osaksi päivittäistä työskentelyä. Hyväksi havaittu selkokielinen työhakemus integroidaan osaksi ONNIn rekrytointisivuja. Pääkaupunkiseudun pilottiprojektin jälkeen selkokieliset perehdytysmateriaalit otetaan käyttöön ONNI akatemiassa ja uudet toimintamallit ONNIn toimintakaupungeissa.

Projektin aikana kartoitettujen rekrytoinnin haasteiden ylittämisen myötä ONNI voi tarjota mielekästä työtä entistä useammalle monikulttuuriselle hoiva-alan osaajalle vuonna 2022. Selkokielisten ja käännettyjen perehdytysmateriaalien avulla ONNI akatemia palvelee laadukkaammin yhä useampaa onnilaista ja rekrytoivien esihenkilöiden tueksi luodut materiaalit mahdollistavat ketterän ja joustavan rekrytoinnin.

Vastuullisuusraportti_ympäristösertifikaatti

 

Ekokompassi-ympäristöohjelma sertifioitu

Ympäristövastuun rooli kasvoi aiempaa suuremmaksi osaksi ONNIn vastuullisuusohjelmaa vuonna 2021, kun päätimme huomioida Pariisin ilmastotavoitteet. Tavoitteemme on torjua ilmastonmuutosta tunnistamalla, hallitsemalla sekä raportoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

Kesällä 2021 teimme ympäristöriskien ja -vaikutusten arvioinnin, jonka perusteella laadimme Ekokompassi-ympäristöohjelman. Ekokompassi-ympäristöohjelmassa tunnistetut kehittämiskohteet kolmivuotiskaudella ovat jätteet, energia, hankinnat, kemikaalit, logistiikka ja liikkuminen ja viestintä. Ekokompassi-ympäristöohjelma on osa ONNIn vastuullisuusohjelmaa, jossa sitoudumme YK:n Global Compactin kymmeneen periaatteeseen ja kestävän kehityksen tavoitteeseen 13. ”Ilmastotekoja”.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti myönnettiin ONNIlle tammikuussa 2022. Ekokompassi-sertifiointi on osa ympäristöjärjestelmää, joka on kehitetty kansainvälisen ISO14001-standardin pohjalta sopimaan kaikille pk-yrityksille. Järjestelmän omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Ekokompassi-sertifikaatti myönnetään yritykselle, kun se on luonut ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ja toiminnan on auditoinut virallinen Ekokompassi-auditoija. Ekokompassi-sertifikaatti kattaa ONNIn Jaakonkadun pääkonttorin sekä ONNI kotisiivouksen pääkaupunkiseudun toiminnan.

Osana panostusta ympäristövastuuseen mittasimme myös hiilijalanjälkemme ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun kotisiivous –liiketoiminnasta sekä Vantaan pääkonttorin toiminnasta. ONNIn pääkaupunkiseudun kotisiivouksen sekä Vantaan pääkonttorin hiilijalanjälki oli vuonna 2021 115 tCO2e.  Hiilijalanjäljen laskennan avulla tavoitteemme on ensin tunnistaa negatiivisten ilmastovaikutusten vähentämisen mahdollisuuksia ja tämän jälkeen toimia hiilijalanjälkeämme pienentäen. Lue lisää hiilijalanjäljestä.

Vastuullisuusraportti_joustavatyö

 

Joustavan työn malli

ONNIlla otettiin toisena pandemiavuonna käyttöön joustavan työn malli. Malli otettiin käyttöön niissä työtehtävissä, joissa työtä voi tehdä paikasta riippumatta. Joustavan työn mallin avulla työntekijällä itsellään on mahdollisuus valita työntekopaikkansa. Työtä voidaan tehdä arjessa joustavasti pääasiallisen työpisteen ja toimiston ulkopuolelta, kuten kotoa tai työmatkalta käsin.

ONNIn arvona joustavuus näkyy myös työtavoissamme. Joustavan työn malli mahdollistaa tehokkaan ja keskeytyksettömän työskentelyn silloin, kun sitä tarvitaan, ja toisaalta myös yhteisen tekemisen, satunnaiset kohtaamiset ja epävirallisen tiedonsaannin ”käytäväkeskusteluissa”, kun sille koetaan tarve. ONNIlla joustavan työn mallia suositellaan hyödynnettävän kunkin työn sisältö ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Malli sisältää lähityön eli toimistolla tehtävän työn, sekä etätyön eli muualla tehtävän työn.

”Joustavassa työssä on ilahduttanut erityisesti se, että olen voinut sopia itselleni toimivat päivät toimistolla käymiseen.” kertoo ONNI asiakaspalvelun Jaana. ”Minusta on mukavaa tavata työkavereita toimistolla silloin tällöin, mutta lapsiperhearjessa arvostan myös sitä, kuinka paljon aikaa säästän jokapäiväisten työmatkojen vähentyessä. Samalla vapaa-ajan menot ja tehtävät on voinut suunnitella joustavasti, eli joustava työ auttaa tasapainottamaan elämää työn ja kodin välillä. Ja kun itse pystyy suunnittelemaan ja vaikuttamaan työhön, on merkitys jaksamisen ja hyvinvoinninkin kannalta tärkeä. Ylimääräinen stressikin on jäänyt pois tiukan aikatauluttamisen päätyttyä.”

Käytettävästä mallista sovitaan tiimikohtaisesti esihenkilön johdolla. Mallista sopiminen toteutetaan tiimin kanssa keskustellen, jokaisen tiimin jäsenen toiveita ja tarpeita kuunnellen. Joustavan työn mallista sovittaessa pyritään siihen, että etätyötä ja lähityötä on optimaalinen määrä tiimin työtehtävien ja onnilaisten tarpeiden näkökulmasta.

ONNIlla oli koko viime vuoden voimassa yhdeksän päivän omailmoitteinen sairauspoissaolo -käytäntö. Työntekijä on siis voinut ilmoittaa sairastumisestaan omalle esihenkilölleen 3 vuorokauden välein 3 kertaa (yht. 9 vrk) ilman tarvetta sairauslomatodistukseen. Tällä menettelyllä olemme onnistuneet joustavoittamaan toimintaamme pandemia-aikana. Olemme edesauttaneet työntekijöiden terveysturvallisuutta sekä lieventäneet omalta osaltamme ylimääräistä terveydenhuollon kuormittumista.

Vastuullisuusraportti_esihenkilö

 

Panostuksia ammattimaiseen johtamiseen ja esihenkilöiden kouluttamiseen

Ammattimainen esihenkilötyö ja johtaminen ovat toimivan, vastuullisen ja hyvinvoivan työyhteisön perusta. Niiden kautta onnistumme perustehtävässämme eli laadukkaan palvelun tuottamisessa asiakkaillemme. Esihenkilötyö on tutkitusti yksi merkittävimmistä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Panostamalla esihenkilöosaamiseen ja arvojemme mukaiseen johtamiskulttuuriin rakennamme hyvää työpaikkaa kaikille työntekijöillemme.

Toisin kuin joskus ajatellaan, johtajaksi ei synnytä, vaan niin johtamisen kuin esihenkilötyön taidot ovat jokaisen opittavissa. On hyvä, että esihenkilöinä on eri-ikäisiä, persoonaltaan erilaisia ihmisiä. ONNI työllistääkin runsaasti sekä nuoria, esihenkilöpolkunsa alussa olevia osaajia, että kokeneita, pitkään esihenkilöinä toimineita tekijöitä. Myös esihenkilötehtävissä työskentelevien koulutus ja aikaisempi työtausta vaihtelevat.

Panostamme vahvasti johdon ja esihenkilöidemme johtamisosaamisen ja esihenkilötaitojen kehittämiseen. Lähes kaikki ONNI hoivan tiimiesihenkilöt ovat suorittaneet tai suorittavat parhaillaan Lähiesimiestyön ammattitutkinnon työn ohessa oppisopimuskoulutuksena. Noin vuoden pituinen koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa, ja vuonna 2021 käynnissä on jo kolmas ryhmä. Koulutuksen sisältö ja teemat ovat räätälöity juuri ONNIn esihenkilötyön tarpeisiin.

”Lähdin suorittamaan Lähiesimiestyön ammattitutkintoa, koska halusin oppia uutta ja kehittyä esimiehenä”, kertoo koulutukseen osallistuva Päijät-Hämeen kotihoidon tiimiesihenkilö Milka Peltola. ”Toivon tutkinnon suorittamisen olevan hyödyksi myös uraani ajatellen. Uskon, että koulutus antaa minulle eväitä toimia esimiehenä entistä paremmin. Se on jo lisännyt ymmärrystäni omista toimintatavoistani ja antanut hyviä vinkkejä siitä, miten kannattaisi toimia.”

Panostamme myös johtajiemme osaamisen kehittämiseen ja yhtenäisen johtamiskulttuurin rakentamiseen koulutuksen kautta. Vuonna 2021 yhdeksän yhtiön erilaisissa johtotehtävissä toimivaa ammattilaista suoritti työn ohessa oppisopimuksella Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Omnian kanssa, ja se keskittyi oman vastuualueen strategiseen johtamiseen sekä esihenkilötyön ja omien johtamistaitojen kehittämiseen.

“Koulutus kokonaisuudessaan oli erittäin hyvä, mielenkiintoinen ja antoisa”, kertoo koulutuksen suorittanut kehityspäällikkö Hannele Naumanen. “Oli mukavaa, kun sain valita itseäni kiinnostavat valinnaiset tutkinnon osat: henkilöstön osaamisen johtamisen ja työyhteisön kehittämisen johtamisen. Koen, että näillä osa-alueilla on merkittävä rooli nyt ja tulevaisuudessa yrityksemme toiminnassa mm. henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden turvaamiseksi. Lisäksi opin itse paremmin arvioimaan omaa tekemistäni, toimintaani ja kipupisteitä kirjoittaessani näyttöraportteja. Minulla olikin loistava työpaikkaohjaaja, jonka kanssa sain sparrailla ja pohtia näyttöihini kuvaamiani tekemisiä, ajatuksiani ja kehityskohteita.”

Yhtenäinen, arvojen mukainen tapa johtaa rakentuu yhteisestä kohtaamisesta ja keskustelusta. Tiedon tarjoamisen lisäksi koulutusten keskeinen tehtävä onkin tuoda esihenkilöitämme yhteen jaettujen kysymysten, haasteiden ja onnistumisten äärelle.

”Keskustelut opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa ovat olleet tähänastisen lähiesimieskoulutuksen parasta antia”, Milka Peltola kertoo. ”Ne ovat auttaneet ymmärtämään, että esimieheksi ei synnytä: tässäkin työssä voi - ja saa - kehittyä, kasvaa ja oppia.”

Avoin vuorovaikutus, työntekijöiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet, innostava ja välittävä esihenkilötyö, oikeudenmukaisuus ja reilu kohtelu sekä luottamus ja läsnäolo ovat hyvän esihenkilötyön ytimessä. Näiden taitojen vahvistamiseen panostamme esihenkilöidemme osaamisen kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuusraportti_nuoret

 

Nuoret Onnistuneesti työuralle -hanke

ONNIn henkilöstöön kuuluu paljon nuoria työntekijöitä. Moni nuori työskentelee ONNIlla sosiaali- ja terveydenhuollon opintojensa ohella. Muiden alojen opiskelijat työskentelevät esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan tehtävissä auttaen asiakkaitamme toteuttamaan omannäköistään arkea. Monelle nuorelle ONNI tarjoaa ihan ensimmäisen työpaikan.

Nuorten hyvinvoinnista puhutaan paljon yhteiskunnassamme. Tiedämme, että nuorten ikäluokkien mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat yleistyneet Suomessa lähes yhtäjaksoisesti yli 15 vuoden ajan, ja nuorten sairauspoissaoloista valtaosa johtuu mielenterveyden häiriöistä. Nuorten työhyvinvoinnin ja työurien tukeminen onkin tärkeä osa yhteiskuntavastuuta, myös ONNIlla.

Osallistuimme Työterveyslaitoksen ”Onnistuneesti työuralle” tutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää nuorten ja nuorten esihenkilöiden näkemyksiä tekijöistä, jotka vaikuttavat nuorten työhön kiinnittymiseen, tavoitteellisuuteen ja kehittymiseen työssä sekä työhyvinvointiin. Hankkeessa kehitetään tutkimuspohjaisia menetelmiä, joiden avulla nuorten työuran alkua voidaan tukea kannustavasti, motivoivasti ja terveesti.

Hankkeessa tutkittiin haastatteluin ja kyselyin nuorten työntekijöiden sekä heidän esihenkilöidensä näkemyksiä työhön liittyen. ONNIlla työskentelevien nuorten kokemuksissa korostui voimavaroina merkityksellisyyden kokemus, hyvä yhteys lähimmän esihenkilön kanssa sekä selkeä työrooli ja vastuut. Kyselyn mukaan nuoret kaipaavat entistä enemmän palautetta työstään. Tämä on arvokas tieto. Palautteen saamisen merkitys korostuu työuran alussa ja erityisesti nuorilla. Lisäksi perehdytykseen liittyen kaivattiin enemmän esimerkiksi työyhteisöön tutustuttamista.

Alkukartoitusten jälkeen nuorten kohderyhmälle toteutettiin tutkittuun tietoon pohjautuvat valmennukset työhyvinvoinnin ja työuran alun tukemiseksi. Esihenkilöiden kohderyhmälle toteutettiin valmennuksia, joiden tavoitteena oli vahvistaa esihenkilöiden valmiuksia valmentavaan työotteeseen nuorten työntekijöiden ohjauksessa.

”Laadukkailla ensimmäisillä työelämäkokemuksilla on merkittävä rooli työuralla pitkällä aikavälillä. Nuorten työntekijöiden työhyvinvointia ja uravalmiuksia on tärkeää kehittää tutkimustiedon pohjalta. Onnistuneesti työuralle -hankkeessa on toteutettu tutkittuun tietoon perustuvia valmennuksia nuorille työntekijöille ja esihenkilöille”, toteaa tutkimuksen vastuullinen johtaja, Työterveyslaitoksen Mikko Nykänen.

Valmennusten aikana nuoret mm. tunnistavat henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja vahvuuksien käyttöä työssään, oppivat vaikuttamaan omaan työhyvinvointiinsa ja työstä palautumiseen, jakavat keskenään ideoita haasteellisten työtilanteiden ratkaisemiseen. Lisäksi nuoret suunnittelevat keinoja oman työhyvinvoinnin vahvistamiseksi ja omien työelämätavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus tarjoaa nuorille työntekijöille mahdollisuuden saada vertaistukea ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Esihenkilöiden valmennuksessa ONNIn esihenkilöitä on tutkimustietoon pohjaten kohdennetusti perehdytetty nuorten työhyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeisiin periaatteisiin, kuten vahvuusajattelun soveltamiseen esihenkilötyössä. Valmennusten kautta esihenkilöt ovat hankkineet konkreettisia välineitä palautteen antamiseen. Tämän lisäksi esihenkilöt ovat käyneet läpi keinoja tukea nuoria työntekijöitä työelämän haasteellisissa tilanteissa.

Valmennukset toteutettiin syksyn 2021 aikana. Valmennusten jälkeen toteutetaan seurantakyselyt. Vuonna 2023 Työterveyslaitos pääsee raportoimaan valmennusten vaikutuksia osana Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta. ”Alustavien kokemusten mukaan valmennus on koettu ONNIlla hyödylliseksi nuorten työntekijöiden ja esihenkilöiden keskuudessa”, kertoo Nykänen.

Tutkimushanke on jo tarjonnut nuorille onnilaisille ja heidän esihenkilöilleen työkaluja oman työhyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen oppeja tullaan hankkeen päätyttyä hyödyntämään jatkamalla sekä nuorten että esihenkilöiden valmennuksia, käyttämällä hyväksi havaittuja menetelmiä sekä jakamalla tietoa nuorten työuran sujuvan alun varmistamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen keinoista.

Vastuullisuusraportti_koronarokotus

 

ONNI kuntien tukena pandemian rokotus- ja testaustehtävissä

Vuonna 2021 koronatilanteen kiristyessä monet kunnat tiivistivät rokotustahtiaan ja paine rokottaa väestöä entistä ripeämmin kasvoi. ONNI on tukenut kuntia tarjoamalla henkilöstöä koronarokotus- sekä testaustehtäviin tukemaan kuntien omaa toimintaa. Rokottajien sekä näytteenottajien lisäksi tukihenkilöstöä on toimitettu vastaanotto-, kirjaus- ja rokotusten jälkitarkkailutehtäviin. Yhteistyötä on tehty Turussa, Liedossa, Salossa ja Maskussa.

Tavoitteen ja päämäärän ollessa yhteinen, pystytään yksityisen ja kuntatason saumattomalla yhteistyöllä aikaansaamaan loistavia tuloksia. ONNIn kyvystä toimia nopeasti, kun tilanne sitä vaatii, kertoo esimerkiksi Liedon kunnan ja ONNIn yhteistyö. Kunnan kanssa käydystä ensimmäisestä keskustelusta kului neljä päivää ja viidentenä onnilaiset jo pistivät kunnassa ensimmäiset rokotteensa. Suuri kiitos jouhevasta aloituksesta kuuluu myös kuntien omille työntekijöille, jotka jakoivat pyyteettä ammattitaitoaan perehdytyksen merkeissä aina tarvittaessa.

Rokottajia on tarjottu kunnille tarpeen mukaan, ja parhaimpina päivinä ONNIn henkilöstöä on ollut kunnissa rokottamassa yli kaksikymmentä. Onnilaisten ja kuntien onnistuneen viestinnän avulla on ollut mahdollista avata entistä useampia rokotusaikoja saataville. Näin toimimalla ja ONNIn tuen avulla Liedossa ja Salossa rikottiin jopa päiväkohtaisia rokotusennätyksiä. ONNIn ammattitaitoisten ensihoitajien, lähihoitajien ja sairaanhoitajien avulla kuntien on ollut mahdollista järjestää myös pop-up-rokotuspisteitä ja näin rokotteen ottamisesta on tehty kuntalaisille ripeää ja vaivatonta. Rokotteiden tarjoaminen näin joustavasti ja nopeassa aikataulussa vaikuttaa valtakunnallisesti tautimääriin ja vähentää vakavan tautimuodon ilmenemistä.

Työntekijöiden rekrytoiminen rokotus- ja testaustehtäviin on ollut ONNIlle vaivatonta ja perehdytys on sujunut erinomaisessa yhteistyössä ONNIn ja kuntien työntekijöiden kanssa. ONNIn vanhojen työntekijöiden lisäksi mukaan on ripeästi rekrytoitu myös uusia alan osaajia. ONNI suosittelee kuntien tekevän jatkossakin kartoitusta siitä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia yksityisten toimijoiden kanssa vastaavissa akuuteissa ja ei-akuuteissa henkilöstötarpeissa ilmenee.

Uudenlaiset tehtävät ovat tarjonneet mm. ONNIn ensihoidon- sekä päivystystyön osaajille tervetullutta vaihtelua tuttuihin työtehtäviin. Aloitusten tunnelma on ollut hektinen, mutta kova uurastus on palkittu. Onnilaiset kokevat asiakaskunnan lämpimän palautteen sekä kiitokset merkityksellisinä ja kokevat niiden lisäävän motivaatiota työtä kohtaan. On onnilaisten kunnia-asia saada osallistua pitkään jatkuneen pandemian nujertamiseen.

ONNI on saanut positiivista palautetta toiminnastaan myös kuntien kautta. Yhteistyössä ONNIn väen, kuntien päättäjien, vastuuhenkilöiden sekä kentän työntekijöiden kanssa on päästy askel lähemmäksi pandemian selättämistä yhteistyökuntien alueella. Yksityisten ja kunnallisten tahojen joustava yhteistyö on molemmin puolin palkitsevaa ja tuo hyödyn sille kaikista tärkeimmälle eli maamme ja kuntiemme asukkaille.

5. ONNIn vastuullisuus

5.1. Vastuullisuusohjelma ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme perustuu ONNIn ydintoimintaan ja missioomme olla ihmisten tukena arjessa ja elämän käänteissä. Sitoumuksemme vastuullisuuteen ja -raportointiin perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan sekä olennaisuusanalyysiin, jossa tunnistetaan ONNIlle ja sen sidosryhmille oleelliset vastuullisuusnäkökulmat. Sitoudumme edistämään positiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia.

ONNI on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. ONNIn ja sen sidosryhmien kannalta viisi olennaisinta tavoitetta ovat terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmasto.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _  Vastuullisuus SDG 1080x1080px _2  Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3  Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4  Tavoite 13


Vastuullisuus on kiinteä osa ONNIn arvoja, perustehtävää, toimintastrategioita, johtamista ja päivittäistä työtä. Työmme tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaistavoitteemme on olla alan vastuullisin toimija.

Sosiaalinen vastuu korostuu ONNIn toiminnan luonteessa. Näin ollen vastuullisuuden keskeisimmät painopisteet ONNIlla ovat vastuut asiakkaistamme, työntekijöistämme sekä yhteisöstämme. Ympäristövastuun osalta selvitämme toimintamme ympäristövaikutuksia ja otamme toiminnassamme huomioon Pariisin ilmastosopimuksen.

Vastuullisuusraporttimme on käytännön ilmaus sitoutumisestamme yritysvastuun ohjelmaan ja sen periaatteisiin. Raportoimme edistymisestämme vuosittain.

ONNIn vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: Kannamme vastuuta asiakkaistamme ja yhteisöstä, Kannamme vastuuta onnilaisista, Liiketoimintamme on vastuullista ja Kannamme vastuumme ympäristöstä.

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Autamme vammaisia, liikuntarajoitteisia, pitkäaikaissairaita, lapsiperheitä ja ikäihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää. Sitoudumme toimimaan julkisen sektorin aitona kumppanina ja parantamaan asiakaskokemusta. Asiakkaita kuunnellaan monipuolisesti ja aktiivisesti.

Huolehdimme yhteisöstä ONNI klubeissamme tuottamalla elämyksiä, mahdollistamalla tasa-arvoisia kohtaamisia ja vähentämällä yksinäisyyttä.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille 3 ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen. Kokonaistavoitteemme on olla sote-alan vastuullisin palveluntarjoaja.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

ONNI on yritys, joka toimii yhteisten arvojensa mukaisesti  ja jonka tavoitteena on olla alan vastuullisin työnantaja.  Rakennamme välittävää työyhteisöä ja edistämme hyvää työelämää. Panostamme työntekijäkokemukseen ja työhyvinvointiin siten, että ONNI on haluttu ja pidetty työnantaja. Kehitämme hyvää esihenkilötyötä muun muassa esihenkilökoulutuksen avulla. Huolehdimme onnilaisten työkyvystä.

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja vahvistamme työyhteisöjen monimuotoisuutta. Meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä uralla. Emme aseta työntekijöitämme eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai iän vuoksi. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja sote-alan ammattilaisille. Tarjoamme ensimmäisen työpaikan monelle nuorelle ja matalasti koulutetulle noudattaen alamme työehtosopimusta.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille 5 ”Sukupuolten tasa-arvo”, 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _2   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

Kasvamme kestävästi tuottaen palveluita oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti. Olemme kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti.

Noudatamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa. Toimimme luotettavasti ja yhteisiä sääntöjä noudattaen. Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, mikä tarkoittaa hyvää hallintotapaa, kustannustehokkuutta sekä kasvun ja kannattavuuden tasapainoa – toisin sanoen kestävää kasvua. Laadunhallinta, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa.

Viestintämme ja raportointimme on avointa, kattavaa ja läpinäkyvää sekä oikea-aikaista. Toimimme eettisten ohjeiden mukaisesti (Code of Conduct). Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jonne työntekijä tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3

Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Torjumme ilmastonmuutosta tunnistamalla, hallitsemalla ja raportoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Omistajamme Tradekan strategiassa on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen myös ONNIlla. Huomioimme ympäristövaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöä ekologisiin arjen valintoihin. Ekologisuus toimii auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana.

Mittaamme hiilijalanjälkemme pääkaupunkiseudun kotisiivous –toiminnasta sekä Vantaan pääkonttorilta. Teimme vuonna 2021 ympäristöriskien ja -vaikutusten arvioinnin ja laadimme Ekokompassi-ympäristöohjelman, jonka mukaan toimimme.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 13 ”Ilmastotekoja” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

Tavoite 13

5.2. Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyö on kiinteä osa ONNIn arvoja, jotka ovat luotettavuus, joustavuus ja ystävällisyys. Vastuullisuus on osa toimintasuunnitelmia, johtamista ja jokapäiväistä arkeamme. Työmme tavoite – oikea-aikaisen, laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun palvelun tuottaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan - on linjassa vastuullisuustavoitteidemme kanssa. Kokonaistavoitteemme on olla alan vastuullisin toimija.

Vastuullisuustyö on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja, ja vastuullisuustavoitteet olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita. Esimerkiksi ONNIn laatuohjelman ja -käytäntöjen kehittäminen ovat oleellisia strategisia painopisteitä, jotka edellyttävät myös organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä. Vastuullisuudesta vastaa viime kädessä toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle. ONNIn hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevan politiikan ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja yhteisissä toiminnoissa.

Operatiivista vastuullisuustyötä tehdään ja seurataan ONNIn liiketoimintayksiköiden ja onnilaisuuden toimintasuunnitelmissa. Vastuullisuudesta raportoidaan kerran vuodessa YK:n Global Compactin Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti. ONNIn liiketoiminta- sekä yhteiset toiminnot -yksiköt ovat yhteisesti vastuussa ONNIn vastuullisuustyön johtamisesta.

Politiikat, jotka ohjaavat toimintaamme ovat eettiset toimintaohjeet, henkilöstöpolitiikka, laatupolitiikka, tietoturvapolitiikka, vastuullisen kotihoidon tuottamisen ohjeistus, veropolitiikka, vastuullisuuspolitiikka sekä ympäristöpolitiikka.

Toiminnastamme laadittiin myös vuonna 2021 riskianalyysi, jossa kartoitettiin laajasti toimintaamme liittyviä riskejä. Analyyseihin sisältyy arvio riskin todennäköisyydestä ja merkittävyydestä, toimenpiteet riskin hallitsemiseksi sekä vastuuhenkilöiden määrittely ja seuranta. Riskianalyyseihin sisältyvät myös vastuullisuusnäkökulmat sekä vahingonkorvauksen riskin näkökulma. Analyysit on käsitelty yhtiön hallituksessa.

ONNIn vastuullisuuden perusta ovat yrityksen arvot ja eettinen toimintaohje. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme eettisiä periaatteitamme. Periaatteet kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Yhtiön hallituksen hyväksymät eettiset periaatteet on julkaistu verkkosivullamme.

ONNI hankkii lähinnä palveluita, eikä sillä ole merkittäviä hankintaketjuja. Liiketoiminnan luonteeseen – palveluja ihmiseltä ihmiselle – liittyen hankintaketjujen vastuullisuuden selvittäminen ja kehittäminen ei ole noussut sisäisessä oleellisuusarvioinnissa korkealle. Hankinnoissakin olemme sitoutuneet eettiseen ohjeistukseemme. Kehitämme vastuullisuusohjelmaa hankintaketjujen osalta tulevina vuosina.

Osana vastuullisuustyötämme olemme käyneet keskustelua oleellisten sidosryhmiemme kanssa. Olemme ottaneet huomioon ONNIn ja Osuuskunta Tradekan hallitusten linjaukset vastuullisuusohjelmassamme ja sen raportoinnissa.

Tilaaja- ja kuluttaja-asiakkaiden näkemyksiä ja toiveita on kuultu monipuolisesti muun muassa asiakaskyselyissä ja palautekanavissa.
Vuonna 2021 pohdimme arvojen ja vastuullisuuden merkitystä asiakas- ja työntekijätiimien yhteisissä työpajoissa ja mittasimme vastuullisuuden toteutumisen kokemusta henkilöstökyselyssä. Henkilöstö on ollut mukana Ekokompassi-ympäristöohjelman luomisessa ja toteuttamisessa.

Tavoitteenamme on jatkossakin osallistaa henkilöstöä ja eri asiakasryhmiä vastuullisuusohjelmamme kehittämiseen niin erilaisissa työpajoissa kuin anonyymien verkkokyselyidenkin avulla. Henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat antaa anonyymia palautetta Tradekan palautekanavan kautta tradeka.fi-sivustolla.

6. Vastuullisuusteemat 2021

Vastuullisuuden tärkeimmät osa-alueet ONNIlla ovat vastuu asiakkaistamme, yhteisöstä ympärillämme, henkilöstöstämme, taloudesta sekä ympäristöstä.

Tahtotilamme on olla sosiaali- ja terveysalan vastuullisin ja pidetyin työnantaja sekä palveluntarjoaja. Seuraavan kolmen vuoden aikana kehitämme toimintaamme sekä asiakas- että henkilöstönäkökulmasta tavoitteenamme saada selkeä parannus henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen ja ylläpitää asiakkaidemme hyvää kokemusta vastuullisuudesta.

ONNI ikoni kumppanuus_Kumppanuus

 

Kannamme vastuuta asiakkaista ja yhteisöstä

Sitoudumme toimimaan julkisen sektorin aitona kumppanina ja tuottamaan korkealaatuista palvelua asiakkaillemme. Pidämme huolta yhteisöstämme ONNI klubitoiminnan avulla.

Tavoitteet

 • Pidetyin: Parannamme asiakaskokemusta laatunäkökulmasta ja kasvatamme asiakasnäkökulman osuutta sosiaalisen vastuun mittareissa ja toimenpiteissä.
 • Vastuullisin: Asiakkaidemme kokemus henkilöstön vastuullisuudesta on korkea

Mittarit

 • Asiakastyytyväisyys asteikolla 0–10
 • Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta
 • Kuuntelemme asiakkaitamme monipuolisesti ja aktiivisesti
 • Vakavat asiakaspoikkeamat
 • Vaikutukset paikalliseen yhteisöön: ONNI klubitapahtumien ja klubilaisten määrä

Toteuma

Toteutimme tilaaja-asiakastyytyväisyystutkimukset puhelinhaastatteluina elo-syyskuussa 2021. Samanaikaisesti tutkimme kuluttaja-asiakkaidemme asiakaskokemusta digitaalisin kyselyin. Ensihoidon asiakastutkimus jatkui meillä tammikuusta syyskuuhun 2021. Asiakkaidemme kokonaistyytyväisyys vaihteli asiakasryhmästä riippuen. Ensihoidon asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä kokemukseensa arvosanalla 9,0/10. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys vuonna 2021 oli 8,3/10 ja kaikkien kuluttaja-asiakasryhmiemme tyytyväisyys 7,9/10.

Asiakastutkimusten lisäksi meille on voinut antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeilla, henkilökohtaisissa kohtaamisissa, whistleblowing -kanavan kautta, sosiaalisen median kanavissa sekä puhelimitse. Loppuvuodesta 2021 kehitimme asiakaspalautteen keräämisen mallia siten, että se mahdollistaa jatkossa paremmin jatkuvan palautteen antamisen.

Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta oli myönteinen. Väitteeseen ”ONNIn henkilöstö toimii vastuullisesti” 86,5 % tilaaja-asiakasvastaajista oli melko tai täysin samaa mieltä ja kuluttaja-asiakkaista 85,5 %. Vakavia asiakaspoikkeamia oli vertailukaudella 9.

ONNI klubit ovat vakiintunut osa ONNIn vastuullisuustoimintaa. Vammaisille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille suunnattuun esteettömään klubitoimintaan sekä ikäihmisille suunnattuun yhteisölliseen retkitoimintaan kuuluu jo 1850 jäsentä. Vuonna 2021 klubin virtuaalisiin elämyksiin sekä retkille osallistui 560 henkilöä. Ryhmille järjestettiin 12 livelähetystä ja syksyn aikana 19 yhteisöllistä retkeä, kuten luontoelämyksiä Nuuksiossa, esteettömiä museoretkiä Tampereella ja yksityisiä elokuvanäytöksiä Oulussa. Vuoden 2021 aikana uusiksi klubivetäjiksi koulutettiin 2 ONNIn henkilökunnan jäsentä. Klubien toimintaa rahoittaa ONNIn omistaja Tradeka-Yhtiöt.

klubi-ikoni

 

Kannamme vastuuta onnilaisista

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti työnantajana ja välitämme henkilöstöstämme arvojemme mukaisesti. Tavoitteenamme on olla sote-alan vastuullisin työnantaja. Parannamme henkilöstön työhyvinvointia vastuullisella toiminnalla ja rakennamme välittävää työyhteisöä.

Tavoitteet

 • Pidetyin työnantaja: Olemme houkutteleva ja pidetty työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy, kehittyy ja saa toteuttaa omannäköistään työelämää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tuemme henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä sekä pienentää vaihtuvuutta. Jokaisella onnilaisella on oikeus kannustavaan ja välittävään työyhteisöön ja esihenkilötyöhön.
 • Vastuullisin työnantaja: Olemme merkittävä työnantaja, toimimme työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti sekä parannamme työntekijöiden mahdollisuutta tehdä laadukasta työtä, voida hyvin työssään sekä kehittyä ja kouluttautua. Kasvatamme henkilöstön kokemusta vastuullisuudesta ja sitoudumme kuulemaan henkilöstöä ja osallistamaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen.

Mittarit

 • Henkilöstötyytyväisyys
 • Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta ja arvojen toteutumisesta
 • Esihenkilötyön laatu ja koulutuksen määrä
 • Henkilöstön kokemus laadukkaan työn tekemisestä

Toteuma

Vastuullisuus2021_infograafi-03

Työntekijät ovat kovassa kuormituksessa sosiaali- ja terveysalalla sekä henkilöstön saatavuuden että pandemiatilanteen luomien haasteiden takia. Vastuullisuuslupauksemme - kannamme vastuuta onnilaisista - onkin tämän johdosta korostunut vuonna 2021. Olemme panostaneet koulutusmahdollisuuksiin, hyvään esihenkilötyöhön sekä joustavaan ja sujuvaan työnteon malliin. Olemme toteuttaneet enemmän ammatillisia sekä esihenkilökoulutuksia edellisvuoteen nähden sekä kehittäneet edelleen työnteon sujuvuutta. Olemme huomioineet pandemiatilanteen tuoman paineen työntekijöille joustavan työn mallin mukaisin käytännöin, joka mahdollistaa joustavat etä- ja lähityö- sekä poissaolokäytännöt. Onnilaisilta saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet näissä teemoissa melko hyvin haastavasta vuodesta huolimatta.

 • Toteutimme henkilöstökokemusta mittaavan tutkimuksen syyskuussa 2021. Henkilöstötyytyväisyys kokonaisuudessaan asteikolla 0–10 oli 7,1. Henkilöstöstä 92 % koki työnsä merkityksellisenä ja 83 % oli innostuneita työstään. 92 % koki osaamisensaolevan riittävällä tasolla ja 82 % koki, että ONNIlla on mahdollisuus tehdä työnsä laadukkaasti.Vastuullisuus2021_infograafi-04
 • Onnilaisista 72 % koki ONNIn vastuullisena työnantajana. Henkilöstötutkimus osoitti, että valtaosa kokee ONNIn arvojen toteutuvan hyvin; ONNIlla toimitaan luotettavasti (78 %), ystävällisesti (87 %) ja joustavasti (80 %). 85 % kokee, että ONNI mahdollistaa joustavat ratkaisut työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.
 • Henkilöstötutkimuksessa ilmeni, että 81 % koki esihenkilönsä luottavan työntekijään. Toisaalta 55 % työntekijöistä toivoi esihenkilöltään enemmän palautetta. Koko ONNIn esihenkilökoulutus painottui vuonna 2021 työkyvyn johtamiseen ja työhyvinvoinnin prosesseihin. Vuoden 2022 esihenkilökoulutus tulee jatkumaan samalla teemalla painottuen vielä enemmän johtajuustaitoihin, hyvään vuorovaikutukseen, kannustukseen ja palautteen antamiseen. Vuonna 2021 aloitettiin ONNI hoivan kolmas lähiesimiehen ammattitutkintoon johtava koulutus. ONNIn päälliköille suunnattu Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus saatiin päätökseen vuonna 2021. Lisäksi liiketoimintayksiköissä toteutettiin koulutuksia eri esihenkilöteemoihin keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

ONNI on työhyvinvointia

Onnilaiset ovat jäseninä Tradekan sairauskassassa. Työnantajan osuus Tradekan sairauskassan maksuista oli 1,88 % kassaan kuuluvien työntekijöiden palkkasummasta. Sairauskassan kautta henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja, joita on laajennettu vuoden 2021 aikana. Sairauskassa korvaa muun muassa erikoislääkäripalveluita, osan silmälaseista ja hammaslääkärikäynneistä. Sairauskassa myös tukee aktiivisesti työkyvyttömyyden ja/tai sairauspäivärahakauden alkuvaiheessa tai riskissä olevia jäseniään selvittämällä asiakkaan kokonaistilanteen ja ohjaamalla aktiivisesti tukien ja hoitovaihtoehtojen kartoittamisessa. Jäsen pääsee muun muassa työkykyarviointiin Kelan ohjeistusta nopeammin. Sairauskassa kartoittaa tarvittaessa myös jäsenen taloudellisen tilanteen ja kertoo Palkka haltuun -hankkeesta, joka auttaa konsernin työntekijöitä velka-asioissa.

ONNIlla on vuoden 2021 aikana tuettu työhyvinvointia erilaisin valmennuksin ja luennoin. Aiheina ovat olleet mm. itsensä johtaminen, oman työn ja ajan hallinta, kuormituksen ja tunteiden säätely. Työhyvinvointikartoituksessa tunnistetuille kohderyhmille toteutettiin vuoden aikana ryhmätyönohjausta itsensä johtamisen teemalla. Lisäksi ONNI esihenkilökoulutus keskittyi vuonna 2021 työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtamisen teemoihin. Meillä on käytössä varhaisen tuen malli, jota vuoden aikana kehitettiin palvelemaan entistä paremmin työntekijöiden tukemista oikea-aikaisesti. ONNI akatemian verkkokoulutuksissa esihenkilöpolkua vahvistettiin työkyvyn johtaminen ja varhainen tuki -koulutusosioilla. Joustavan työn mallin puitteissa on vahvistettu etä- ja lähityön yhdistämisen sujuvuutta ja hyvinvointia etätyössä tuettu tietopaketeilla etätyön ergonomiasta.

Lisäksi ONNI tarjoaa työntekijöilleen erilaisia henkilöstöetuja, joiden tavoitteena on tukea henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Henkilöstöetuina tarjoamme mm. virtuaalisia liikuntapalveluita sekä merkittäviä alennuksia mm. hieronnasta, Restelin ravintoloista ja muilta yhteistyökumppaneilta.

ONNI ikoni kolikko_Kolikko

 

Liiketoimintamme on vastuullista

Tuotamme palveluitamme vastuullisesti ja kannattavasti. Olemme kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset täysmääräisesti Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Laadunhallinta, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa. Toimimme luotettavasti ja noudatamme yhteisiä sääntöjä.

Tavoitteet

 • Toimimme eettisten toimintaohjeiden mukaan.
 • Toimintamme ja viestintämme on läpinäkyvää.
 • Viestimme vastuullisuusohjelmastamme ja siinä edistymisestä vuosittain YK:n Global Compact Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.
 • Toteutamme vastuullista verokansalaisuutta ja arvioimme ja raportoimme verojalanjälkemme.
 • Kehitämme laatutoimintaa kaikilla organisaation tasoilla ja hyödynnämme hoivatyön vastuullisuusoppaan ONNIn laatutoiminnassa.

Mittarit

 • Eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta, sisältäen nollatoleranssin korruptioon sekä ohjeiden noudattamisen säännöllisen seurannan ja arvioinnin. (Code of Conduct)
 • Viestimme yritysvastuuohjelmastamme CoPin periaatteiden mukaisesti vuosittain
 • Verojalanjälki
 • Kestävä kasvu
 • ISO 9001:2015 sertifikaatin säilyttäminen

Toteuma

 • Eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta, sisältäen nollatoleranssin korruptioon sekä ohjeiden noudattamisen säännöllisen seurannan ja arvioinnin.
 • Viestimme yritysvastuuohjelmastamme COPin periaatteiden mukaisesti
 • Verojalanjälki
 • Kestävä kasvu
 • ISO 9001:2015 sertifikaatin säilyttäminen

ONNIlla on eettiset periaatteet, jotka on julkaistu verkkosivuillamme. Eettinen ohjeistuksemme perustuu eettisille periaatteille, joiden kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus ja arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus. Lisäksi eettisen ohjeistuksen taustalla ovat sosiaali- ja terveysalan yhteisesti hyväksytyt arvot, ammattieettiset periaatteet sekä säännöt ja toimintaohjeet.

ONNIlla on käytössään kynnyksetön whistleblowing -kanava, jonka kautta voi antaa palautetta ONNIn sellaisesta toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin yrityksemme eettisiä periaatteita. Lomakkeen kautta palautetta voi antaa anonyymisti ja se ohjautuu sisäiseen tarkastukseen, joka vastaa mahdollisista jatkotoimista.

Vastuullisuusohjelmasta viestiminen

Viestimme vuonna 2021 vastuullisuusohjelmastamme ja siinä edistymisestämme vuosittain YK:n Global Compactin Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti sekä verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme, että YK:n raportointijärjestelmässä.

WEB_Verojalanjälki 2021Verojalanjälki ja kestävä kasvu

ONNI on julkaissut vuoden 2021 verojalanjälkensä, joka kuvaa sen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja. ONNIn eli Tradecare-konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2021 oli yhteensä 28,5m€.

Tradecare- ja Med Group -konsernien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääasiassa arvonlisäverottomia. Koska konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kuluerä. Arvonlisäveroja on maksettu nettona noin 746 t€ vuonna 2021.

Laatu

Laadulla tarkoitamme oikean palvelun toteuttamista oikein, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuus on sekä tilaaja- että kuluttaja-asiakkaidemme kanssa oleellista. ONNIn henkilöstö tekee työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. Laatutyötämme ohjaavat arvomme: luotettava, ystävällinen ja joustava. Konsernille on Kiwa Inspectan toimesta myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Laatutoiminnassa on edelleen panostettu jatkuvaan parantamiseen. ONNIn kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajista ja laatupäälliköstä koostuva laaturyhmä seuraa jatkuvasti laadukkaan palvelun toteutumista sekä kehittää laatua ja laadunhallintaa ONNIlla. Erityisesti on panostettu laaturaportoinnin kehittämiseen: Lääkelupien hallinta on viety sähköiseen järjestelmään, joka mahdollistaa jatkuvan seurannan. Myös laatupoikkeamien ja palautteiden sekä käsittelyä että raportointia on kehitetty. Laatupolitiikkamme mukaisesti laadukkaan palvelun toteuttamisesta vastaa omalta osaltaan jokainen työntekijämme. Väistämättömien laatupoikkeamien kirjaamisen ja käsittelyn myötä jokainen työntekijämme on osallinen myös laadun jatkuvaan parantamiseen.

ONNI hoivassa vuosina 2019 ja 2020 teetettyjen vastuullisen kotihoidon tuottamisen itsearviointien ja saatujen tulosten perusteella olemme vuonna 2021 vahvistaneet entisestään arvioinneissa todettuja vahvuuksiamme ja kehittäneet kehityskohteeksi todettuja asioita. Itsearvioinnin suositukset ovat olleet keskiössä kotihoidon arjessa ja osana uuden henkilöstön perehdytystä. Yhteiskuntavastuu on ohjannut kotihoidon toimintaa ja päätöksiä niin asiakas-, henkilöstö- kuin yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessamme vuoden aikana.

Olemme kuvanneet palvelujen prosessit laatujärjestelmään ja päivittäneet palveluiden toimintakäsikirjat. Työtä on jatkettu jalkautumalla yksikköihin ohjaamaan ja kouluttamaan toimintamalleja arjen työkaluiksi. Lisäksi on kehitetty starttityökalu uusien toimintojen/yksikköjen käynnistykseen laadun ja vastuullisuuden varmistamiseksi. Olemme tilaajien sopimusneuvotteluissa korostaneet vastuullisen palvelujen tuotannon periaatteita. Vuosi 2021 on ollut aktiivinen ohjauksen, neuvonnan, koulutuksen ja tuen vuosi.

vastuullisuusikoni 4

 

Kannamme vastuuta ympäristöstä

Vastuullisuusohjelmamme kattaa tavoitteen negatiivisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisestä toimialamme huomioiden. Huomioimme ympäristövaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöämme ekologisiin arjen valintoihin. ONNIn ympäristövaikutukset muodostuvat pääosin toimitilojen energiankulutuksesta, jätteistä ja vedestä, kotisiivouksen kemikaaleista sekä logistiikasta ja liikkumisesta.

Tavoitteet

 • Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää jätteiden määrää ja energian käyttöä; varmistaa kemikaalien asianmukainen käyttö ja säilytys; selvittää ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tavaroiden ja laitteiden ostoissa; käyttää vain ympäristöystävällisiä kemikaaleja ja vähentää liikkumisesta syntyviä päästöjä. Olemme nostaneet ympäristövastuun osaksi vastuullisuusraportointiamme ja -viestintäämme niin ulkoisissa kuin sisäisissä kanavissamme. Tavoitteisiin pääsemistämme tukee hiilijalanjäljen laskenta, jonka teimme ensimmäistä kertaa vuodesta 2021.
 • Selvitämme ONNIn pääkonttorin ja ONNI kotisiivouksen liiketoiminnan oleelliset ympäristövastuun osa-alueet, ympäristöriskit ja ympäristöhaitat ja mahdollisuutemme hallita ja raportoida ympäristöriskejä ja ympäristöhaittoja.
 • Toimimme ympäristöhaittoja minimoivien toimintaohjeiden mukaisesti valtakunnallisesti. Toimipisteidemme ympäristöystävällisyyttä ohjaavat Green Office -käytännöt ja ONNIn ympäristöaskeleet.
 • Auto- ja matkustuspolitiikkamme perustuvat ekologisiin vaihtoehtoihin.
 • Suosimme etätyöskentelyä ja joustavan työn mallia aina, kun se on mahdollista.

Mittarit

 • Hiilijalanjälki
 • Hyväksytysti auditoitu Ekokompassi-ympäristöohjelma
 • Ympäristöystävällisten kemikaalien käyttö kotisiivousliiketoiminnassa
 • Ekologisiin vaihtoehtoihin perustuvat kierrätys-, auto- ja matkustuspolitiikat

Toteuma

Aloitimme ympäristö- ja ilmastovaikutustemme tunnistamisen ja laskemisen vuonna 2021 Jaakonkadun pääkonttorin ja pääkaupunkiseudun ONNI kotisiivouksen toiminnasta. Teimme ympäristövaikutusten olennaisuusarvioinnin osana Ekokompassi-ympäristöohjelmaa. Vuonna 2021 laskimme myös ensimmäistä kertaa Vantaan pääkonttorin ja pääkaupunkiseudun kotisiivouksen toiminnan hiilijalanjäljen.

Olennaisuusarvioinnin perusteella tunnistimme päätavoitteemme ja määrittelimme toimenpiteet ympäristöohjelmaamme kaudelle 2021–23. Ympäristöohjelman osa-alueiksi nousivat seuraaviksi kolmeksi vuodeksi Jätteet, Energia, Hankinnat, Kemikaalit, Logistiikka ja liikkuminen ja Viestintä. ONNIn suurimmat ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä sähkön, veden ja autojen polttoainekulutuksesta. Olemme aiemmin riskikartoituksessa ja nyt Ekokompassin ympäristövaikutusten arvioinnissa todenneet, ettei toimintaamme liity oleellisia ympäristöriskejä. 

Ekokompassi -ympäristöohjelma

Ekokompassi-ympäristöohjelmamme auditoitiin ensimmäistä kertaa tammikuussa 2022. Ekokompassin vaatimukset täyttyivät korkeimmalla arvosanalla A eli kaikki kriteerit täyttyivät, ONNI on sitoutunut ympäristötavoitteisiinsa ja ympäristötyö on integroitunut muuhun toimintaan. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti kattaa ONNIn Jaakonkadun pääkonttorin Vantaalla sekä ONNI kotisiivouksen pääkaupunkiseudun toiminnan.

Hankinnoissa olemme siirtyneet jo vuokrattaviin tai korjattaviin laitteisiin ja kotisiivouksen liiketoiminnassa käytämme vain Joutsen-merkittyjä ympäristöystävällisiä kemikaaleja, joita säilytämme turvallisesti ja oikein.

Ekologisuus toimii ONNIn auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana. Työmatkustaminen tapahtuu aina julkisin kulkuvälinein, kun se on mahdollista. Suosimme junaa yksityisautoilun ja luontoa kuormittavan lentämisen sijaan. Omalla kulkuneuvolla suoritetut matkat suunnitellaan siten, että mikäli samaan kohteeseen on matkustamassa useampi kuin yksi työntekijä matkustetaan yhdellä autolla. Lisäksi liiketoiminnan kannalta välttämättömässä autoilussa, kuten ensihoitopalveluissa ja kotisiivouksen ja -hoidon asiakastyössä suosimme uusia autoja, joiden päästötaso on alhainen.

Kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta ja siihen on pandemian aikana enenevästi siirryttykin. ONNIlla otettiin vuonna 2021 käyttöön joustavan työn malli niissä työtehtävissä, joissa työtä voi tehdä paikasta riippumatta. Joustavan työn mallin avulla työntekijällä itsellään on mahdollisuus valita työntekopaikkansa. Työtä voidaan tehdä arjessa joustavasti pääasiallisen työpisteen ja toimiston ulkopuolelta, kuten kotoa tai työmatkalta.

Toimistoillamme kannustamme kierrätykseen, energian säästämiseen sekä uusiotuotteiden ja kasviperäisten tuotteiden käyttöön. Kierrätämme jätteet sillä tarkkuudella, mihin kiinteistöissä on mahdollisuudet ja pyrimme paperittomuuteen aina, kun se on mahdollista.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki2021_infograafi-02ONNI laski ensimmäistä kertaa osasta toimintojaan syntyvän hiilijalanjäljen vuonna 2021. Laskentaan otettiin mukaan ONNIn  Vantaan pääkonttorin ja pääkaupunkiseudun kotisiivouksen toiminta. Hiilijalanjäljen laskennasta on rajattu vuonna 2021 pois ONNIn muut liiketoiminnot, kuten kotihoidon, ensihoidon ja henkilökohtaisen avun palvelut. Raportoimme tässä raportissa esitellyt, pääkaupunkiseudun kotisiivouksesta ja Vantaan pääkonttorin toiminnasta aiheutuvat päästöt GHG Protocol -standardin mukaisesti.

ONNIn pääkaupunkiseudun kotisiivouksen sekä Vantaan pääkonttorin hankintaperusteinen hiilijalanjälki oli vuonna 2021 115 tCO2e.  Luku vastaa noin 11 keskiverto suomalaisen vuosittaisia kokonaispäästöjä tCO2e. Päästöt jakautuivat seuraavasti suoriin päästöihin Scope 1 20 % ja epäsuoriin päästöihin: Scope 2 23 % ja Scope 3 57 %. 

Pääkaupunkiseudun kotisiivouksen ja pääkonttorimme hiilijalanjälki koostuu pääosin kiinteistöjen energiankäytöstä (sähkö sekä lämmitys), työpäivän aikana tapahtuvasta liikenteestä asiakkaalta asiakkaalle, työmatkaliikenteestä ja liikematkustamisesta syntyvistä päästöistä sekä kotisiivouksen siivousaine- ja välinehankinnoista. Tuloksia tarkastelemalla teemme vuonna 2022 suunnitelman, jonka avulla ryhdymme pienentämään toiminnastamme syntyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

7. Raportointi ja raportin valmistelu

ONNI on tehnyt vuonna 2020 YK:n Global Compact -sitoumuksen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvän periaatteen mukaan. Raportoimme vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta ja edistymisestämme vuosittain Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.

Talvella 2022 laadittu vastuullisuusraportti on järjestyksessä kolmas virallinen vastuullisuusraporttimme. Raportointijakso on tilikausi 2021. Vastuullisuusraportoinnin osalta matka on edelleen alussa. Tavoitteenamme on, että ohjelma ja raportit kehittyvät, kun kokemus lisääntyy ja liiketoiminta kasvaa. Julkaisemme vastuullisuusraporttimme jatkossakin keväisin. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimesta, mutta se on sidosryhmien (omistaja, hallitus ja henkilöstö) katselmoima. Tulevaisuudessa tulemme teettämään ulkopuolisen arvioinnin vastuullisuusraportistamme. Vastuullisuuden teemat ja niihin liittyvät mittarit on laadittu johdon olennaisuusanalyysin pohjalta.

YK:n Global Compact lanseeraa vuonna 2023 uuden Communication on Progress -raportointijärjestelmän, jonka Early Adopter -ohjelmaan ONNI on liittynyt. Näin ollen ONNI raportoi vuotta 2021 jo uuden raportoinnin mallin mukaisesti.

Lisätietoja raporttiin liittyen antaa
ONNIn asiakaskokemusjohtaja Anna Korpivaara, anna.korpivaara@medgroup.fi, +358 40 546 9376