Laatu

Toiminta on laadukasta, kun oikea palvelu toteutetaan oikealla tavalla, oikeaan aikaan, turvallisesti sekä yhteiskuntavastuullisesti. Palvelut pysyvät laadukkaina, sillä seuraamme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti.

ONNIn luotettavuudesta kertoo se, että meidät tavoittaa vuoden jokaisena päivänä, kellon ympäri. Kun asiat hoidetaan yhteisten sopimusten mukaan ja asiakasta kunnioittaen, syntyy luottamuksellinen suhde. Tätä suhdetta vaalimme ottamalla asiakkaan edun huomioon toiminnan ja päätösten jokaisessa vaiheessa. Vastuumme palvelusta ja asiakkaasta ei pääty avustuspäivän tai vuoron loppumiseen, vaan sitoudumme asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen laaja-alaisesti.

 

Tutustu Med Groupin vastuullisuusohjelmaan 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy toimintamme suunnitelmallisuudessa sekä ammattitaitoisen henkilöstön halussa tehdä vaikuttavaa ja turvallista työtä. Asiakas- ja potilasturvallisuusajattelu linkittyy työn laatuun ja turvallisuuteen, palveluiden toimintavarmuuteen sekä vaikuttavuuteen.  

MG laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma >

 

Laatustandardi

FI-ISO-9001_hires

Palvelumme laadusta kertoo Med Groupille on myönnetty konserninlaajuinen ISO9001-laatusertifikaatti. ISO 9001 laatujärjestelmän sertifikaatti on osoitus ONNIn tavasta toimia asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

 

Omavalvonta

Omavalvonnan kautta Med Group kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonta perustuu yksiköissä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti.

 

MED GROUP OY:N OMAVALVONTASUUNNITELMAT

Med Group Oy:n Omavalvontasuunnitelma 

ONNI kotisiivous Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma


ONNI hoiva Tampere Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

ONNI hoiva Espoo Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä ONNI hoivan ja ONNI terveyden toimipisteillä.

 

Tutustu Med Groupin vastuullisuusohjelmaan