Olet tässä: ONNI blogi / Lapsiperheiden hyvinvointi Onnin kehittämistyön ja yhteistyön keskiöön

Lapsiperheiden hyvinvointi Onnin kehittämistyön ja yhteistyön keskiöön

Lastenhoito lapsiperhepalvelut

”Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 19 §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona.” (THL 2021)

Huolimatta siitä, että aikuisilla ja vanhemmilla on yleisesti ottaen hyvin tiedossa omien voimavarojensa lisäämisen keinot ja oman hyvinvoinnin avaimet, eivät kaikki lapsiperheet Suomessa voi kuitenkaan hyvin. Pandemian aikaan lapsiperheiden hyvinvointi on tutkimusten mukaan laskenut entisestään. Yhteydenottoja kuntien sosiaalityöntekijöille ja lastensuojeluun on tullut yhä enemmän. Lisääntyneet yhteydenotot viranhaltijoihin voivat toki olla yhteiskunnallisesti myös hyvä merkki; lapsiperheiden vanhemmat tietävät, mistä apua saavat ja uskaltavat sitä lähteä hakemaan hyvissä ajoin. 

 

ONNI lapsiperheiden tukena

 

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien tukipalveluiden tavoitteena on ohjata, auttaa ja tukea perhettä varhaisessa vaiheessa niin, että vältyttäisiin lastensuojelullisilta toimenpiteiltä tai perheitä koskettavilta murheellisilta ja traagisilta tapahtumilta. Työn tavoite on vanhempien voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Onnilaiset työskentelevät lapsiperheissä ja tukevat arkea perheen omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Arjen työ on mm. valvottavien vauvojen hoitoa, sairaiden lasten kotihoitoa sekä lastenhoitoa,  jonka avulla mahdollistetaan esim. vanhemman lepotauko mielekkäiden harrastusten parissa. Onnilaiset tukevat vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa, ohjeistavat perheitä lasten ravitsemukseen liittyvissä asioissa ja ovat mukana kodinhoidollisissa tehtävissä.

Lapsiperheissä työskentelevät onnilaiset ovat sosionomeja, lapsiperhetyöhön suuntautuneita lähihoitajia sekä lastenhoitajia, hoiva-apulaisia ja kodinhoitajia, jotka kokevat lapset ja lapsiperhetyöskentelyn luontevaksi osaksi omaa työtään. Työntekijöillämme on osaamista ja taitoa kohdata myös erityislapsia perheineen. ONNI palvelee myös lukuisia erityislapsiperheitä. 

Työntekijämme ovat tottuneet tiiviiseen ja mutkattomaan yhteistyöhön kunnan viranhaltijoiden kanssa lapsiperheen parhaaksi.

 

Palveluseteli tai maksusitoumus

 

Lapsiperhe voi saada onnilaisen arjen tueksi esim. lapsiperheiden palvelusetelin tai kunnan myöntämän maksusitoumuksen avulla. ONNI hoiva on lapsiperhepalveluiden palvelusetelituottaja lähes kaikilla Suomen paikkakunnilla. Yhä useammin kunnan viranhaltija päätyy myöntämään lapsiperheelle maksusitoumuksen. Yksittäinen, tarkoin perheelle yksilöity ja räätälöity maksusitoumus onkin joustavampi tapa kuin palveluseteli perheen palveluiden järjestämiseen silloin, kun tuen ja avun tarpeen laatu ja palveluiden ajankohta ei ole tarkoin kunnan viranhaltijan tiedossa.

Onnilaisia työskentelee eri paikkakunnilla myös lastensuojelun avopalveluiden piirissä mm. perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnan parissa.

 

ONNIn vastuullisuus ja arvot

 

Onnilaisten perustehtävä on olla perheiden tinkimätön apu arjessa ja elämän eri käänteissä. Onnilaisten työtä ohjaavat arvot; luotettava, ystävällinen ja joustava, ovat läsnä myös lapsiperhetyöskentelyssämme.

Luottamuksen avulla pidämme lapsiperheen arjen sujuvana ja asiakasperheemme tyytyväisinä ja vahtistamme jaksamista, jotta perheillä olisi voimaa ottaa vastaan arjen haasteet. Ymmärrämme, että lapsiperheen pitää voida elää omanlaistaan, täyttä elämää. Työntekijämme kunnioittavat kodin rauhaa ja yksityisyyttä. Onnilaiset tekevät mitä lupaavat, vähän enemmänkin ja pitävät huolta. Vuoden jokaisena päivänä.

Ystävällisyys ja joustavuus näkyvät perheen jäsenten kohtaamisessa ja perheen palveluiden suunnittelussa perheen omista tarpeista ja lähtökohdista käsin. Hoitajamme tulee paikalle siihen aikaan, kun perhe sitä eniten tarvitsee ja toivoo.

Tavoitteenamme on olla alan vastuullisin toimija. Kohdistamme ja muotoilemme palveluita niille asiakasryhmille, jotka ovat yhteiskunnallisesti  kiireisimmin palveluiden tarpeessa. Tästä syystä olemmekin päättäneet, että ONNIn strategiassa, toiminnan suunnittelussa ja käytännön kehittämistoimissa tulee tulevana vuonna ja sitä seuraavina vuosina näkymään yhä vahvemmin lapsiperhepalveluiden kehittäminen.

Toimintamme perustuu kaikissa palveluissamme korkeaan laatuun ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Haluamme räätälöidä palvelumme vastuullisesti, kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeista huolta pitäen, tarjoamalla kuntalaisille omia palveluitamme kunnan tarjoamien palveluiden rinnalle. Lapsiperheasiakkaiden ja kunnan viranhaltijoiden toiminnastamme antama palaute ovatkin kehittämisemme ja yhteistyömme keskiössä. Se, mitä emme vielä osaa, haluamme vastuullisesti oppia.

 

Tutustu ONNIn lapsiperheiden kotipalvelveluihin >

Katso, saako paikkakunnallasi jo lapsiperheiden kotipalvelua ONNIlta >

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.