vastuullisuus  

Vastuullista kasvua yhteiskunnan hyväksi

Kotimaisen ONNIn tavoitteena on olla alan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on osa jokaisen onnilaisen päivittäistä työtä. Tutustu vastuullisuustekoihimme ja vuoden 2020 vastuullisuusraporttiin. 

Sitoumuksemme yritysvastuuseen perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn vastuullisuusperiaatteen mukaan. Raportoimme edistymisestämme (Communication on Progress) vuosittain.

Vastuullisuusraportti 2020

Vastuullisuusraportti 2020 kansi comp

 

Vastuullisuusohjelma

Med Group Vastuullisuusohjelma 2021 web kansikuva 2

 

Vastuu asiakkaista & yhteisöstä

Tuotamme korkealaatuista palvelua asiakkaillemme ja toimimme julkisen sektorin aitona kumppanina. Pidämme huolta yhteisöstämme myös ONNI klubitoiminnan avulla.

Sydänikonit taustalla_2

 

ONNI on tyytyväinen asiakas

ONNIn asiakkaiden kokonaistyytyväisyys asteikolla 1 - 10 oli vuonna 2020 8,1. Esimerkiksi ONNI kotisiivouksen asiakkaita ilahduttavat tutut siivoojat, mukava henkilökunta ja korkea siivoustyön osaaminen. 

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_9

 

Ensihoidon asiakastyytyväisyys

On onni tarjota laadukasta palvelua luotettavasti. ONNI ensihoidon tilaaja-asiakastutkimuksessa keskiarvo luotettavuuden suhteen oli erinomainen 3,9/4.

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_4

 

ONNI klubit

ONNI klubitoiminta on tapamme pitää yhteisöstämme huolta. Vuonna 2020 klubilaisille tarjottiin virtuaalisia elämyksiä sekä yhteisöllisyyden mahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa.

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_

 

Polkuja työelämään

Tarjoamme monipuolisia urapolkuja ja reittejä työelämään. Kehitämme aktiivisesti keinoja työvoimatarpeen täyttämiseen kouluttamalla tulevaisuuden onnilaisia ja tarjoamalla kehittymisen mahdollisuuksia nykyisille onnilaisille.

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_8

Vastuullisuus poikkeusvuonna

Koronapandemia on asettanut sekä yksilöt että yritykset uuden tilanteen eteen, jollainen on ollut suurelle osalle täysin vieras, ja edellyttänyt aivan uudenlaista vastuullisuutta.

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_2

 

Vastuullista hoivaa

ONNI on tutkitusti tukena arjessa ja elämän käänteissä. Osuuskunta Tradeka tilasi selvityksen koskien hoivapalvelujen vastuullisuutta. Selvityksessä keskityttiin vanhusten ja aikuisten vammaisten kotiin vietäviin hoito- ja tukipalveluihin. Osana selvitystä ONNI toteutti kattavan itsearvioinnin. 

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_7

Omannäköistä elämää

Minkälainen rooli luottamuksella ja ONNIn vastuullisuuslupauksilla on henkilö-kohtaisen avustajan työssä? Tutustu henkilökohtaisen avustajan ja luottamusmiehen, Janitan ajatuksiin aiheesta. 

Liiketoimintamme on vastuullista

Tuotamme palveluita vastuullisesti ja kannattavasti, toimien luotettavasti ja noudattaen yhteisiä sääntöjä. Pidämme huolta toimintamme ja viestintämme läpinäkyvyydestä.

 

Vastuullisuus 1080x1080px verkkosivu-tile tai some 2020_6

Maksamme kaikki verot Suomeen

Olemme ylpeitä vastuullisesta verokansalaisuudestamme: kotimaisena toimijana maksamme kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen.

Vastuullisuus verojalanjälki verkkosivu some 1080x1080px 2

ONNI on laadukas palvelu

ONNIlla laatu tarkoittaa palvelun toteuttamista oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Keskeisillä toiminnoillamme on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

 

ympäristöikoni taustalla_2 1500x1500px

Vastuu ympäristöstä

Liiketoimintaamme ei liity oleellisia ympäristöriskejä. Ilmasto- ja ympäristövaikutuksemme koostuvat pääosin toimitilojemme sähkön ja veden kulutuksesta sekä autoilusta. Kierrätämme jätteemme tarkkaan ja pyrimme Green Office -käytäntöihin valtakunnallisesti.

vastuullisuus 1080x1080px10

 

Vastuullisuus FB LI 1200x628px tekstinostot 2020_5

ONNIn eettinen ohjeistus

Laatimamme eettisen ohjeistuksen kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus sekä arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus.
 
Katso eettinen ohjeistus ›

Vastuullisuusraportit

Vastuullisuusraportti 2020 kansi

Vastuullisuusraportti 2019 PDF-linkkikuva