Onnin veropolitiikka

ONNI on verovelvollinen ainoastaan Suomessa ja verojen maksamisessa, keräämisessä ja tilittämisessä yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä. ONNIn noudattama veropolitiikka pohjautuu yhtiön arvoihin ja liiketoimintastrategiaan. Veropolitiikan tavoitteena on tukea yhtiön vastuullisesti tuotettavaa liiketoimintaa asianmukaisen verojen hallinnan kautta. Yhtiö huolehtii lakisääteisten verovelvollisuuksiensa huolellisesta noudattamisesta ja katsoo, että vastuullinen veropolitiikka lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, mikä on myös kaikkien yhtiön sidosryhmien edun mukaista. Tulkinnanvaraisissa tai epäselvissä asioissa yhtiö hakee tarvittaessa linjaukset Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuina. Poikkeusluvan alaisisiin veroasioihin yhtiö on hakenut tarvittavat poikkeusluvat.

Maksamme kaikki veronjalanjälki 2019

Kaikki Tradecare –konsernin yhtiöt sekä Tradecare Oy:n omistajayhtiö ovat Suomeen rekisteröityjä osakeyhtiöitä, jotka maksavat kaikki veronsa ja veronluonteiset maksunsa Suomeen. Tradecare Oy tai konsernin tytäryhtiöt eivät ole maksaneet mitään voitonjakoa, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Konsernin rahoitus on järjestetty konsernin emoyhtiöön Suomessa toimivan rahoituslaitoksen kautta, eivätkä emoyhtiön omistajat ole antaneet rahalainoja konserniyhtiölle. Koska konserniyhtiöillä ei ole pääsääntöisesti arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kulu.

Asiakkaalle yksityisen palveluntuottajan myymät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia. Pieni osa palveluista (kuten yksityishenkilöille tuotettavat siivouspalvelut, mikäli palvelunsaajan toimintakyky ei ole alentunut) on asiakkaalle arvonlisäverollista, jolloin yhtiö kerää ja tilittää arvonlisäveroja.

ONNI kuuluu Tradecare -konserniin. Konserni julkaisee vuosittain verojalanjäljen, jossa raportoidaan julkisesti maksetut verot ja veronluonteiset maksut.

 

Onnin verojalanjälki

ONNI eli Med Group Oy sekä sen kaikki tytäryhtiöt kuuluvat Tradecare-konserniin, jonka emoyhtiö on Tradecare Oy. Tradecare-konsernin yhtiöt tuottavat palveluita ONNI-brändin alla. Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluonteisia maksuja. 

Vastuullisuus2022__Verojalanjälki 2022

Tradecare-konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Lakisääteisten työnantajamaksujen sekä palkoista pidätettyjen ennakonpidätysten määrä oli vuonna 2022 yhteensä 29,9 miljoonaa euroa. Med Group –konsernin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääasiassa arvonlisäverottomia. Konserniyhtiöt ovat maksaneet myyntiin liittyviä arvonlisäveroja yhteensä 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2020. Koska konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kulu.

Lisäksi konserniyhtiöt ovat vuonna 2022 työllistäneet 1529 työntekijää (HTV, täysiaikaiseksi muutettuna), millä voidaan katsoa olevan vaikutus valtion verotuloihin etenkin erilaisten kulutusperusteisten välillisten verojen kautta. Kokonaisuudessaan konserniyhtiöt työllistävät 6645 henkilöä.

Tradecare –konsernin yhtiöt ovat Suomeen rekisteröityjä osakeyhtiöitä, jotka maksavat kaikki veronsa ja veronluonteiset maksunsa Suomeen. Tradecare Oy tai konsernin tytäryhtiöt eivät ole maksaneet mitään voitonjakoa, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille. Konsernin rahoitus on järjestetty konsernin emoyhtiöön Suomessa toimivan rahoituslaitoksen kautta, eivätkä emoyhtiön omistajat ole antaneet rahalainoja konserniyhtiölle.

          

Tutustu ONNIn vastuullisuusraporttiin ›