Vastuullisuusraportti 2022

1. Toimitusjohtajan alkusanat

Tervetuloa ONNIn vuoden 2022 vastuullisuusraportin pariin. Vuosi 2022 jäänee lähihistorian kirjoihin muutoksen vuotena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut meihin kaikkiin joko välittömästi tai välillisesti esimerkiksi huolena perusturvallisuudesta, inflaation ja energiakriisin myötä. Koronapandemiakin jatkoi maailmamme muokkaamista.

Epävarmuuden ja muutosten äärellä on hyvä muistaa, että työmme asiakkaidemme, onnilaisten ja ONNIn yhteisön hyväksi on entistäkin merkityksellisempää. On hienoa, että olemme voineet tarjota asiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöityä, oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua myös pandemian aikana.

Vuosi on tuonut omat haasteensa henkilöstön saatavuuden saralla. Arvojemme joustavuuden, luotettavuuden ja ystävällisyyden mukaisen toiminnan avulla olemme voineet pandemiavuonnakin kehittyä ja kasvaa. Muun muassa kotiin vietävissä palveluissa kasvumme on jatkunut vahvana eri puolilla Suomea. Vastuullista kasvua rakentaessamme olemme hyvin iloisia siitä, että samaan aikaan sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys on jatkanut positiivista kehitystään. Orgaanisen kasvun lisäksi täydensimme kotiin vietävien palveluiden verkostoa liiketoimintajärjestelyin Vaasan alueella, jossa saimme joukkoomme jälleen uusia kotihoidon, henkilökohtaisen avun sekä kotisiivouksen ammattilaisia.

Kuluneeseen vuoteen kuuluu myös pitkäaikainen valmistautumisemme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen (ns. sote-uudistus), joka astui  voimaan 1.1.2023. Olemme työskennelleet tiiviisti asiakkaidemme kanssa mahdollistaaksemme sujuvan siirtymisen ja palveluiden mutkattoman jatkumisen.

On aika kääntää katse vuoteen 2023. Jatkamme vakaasti työtämme vastuullisen yritystoiminnan takaamiseksi. Sitoumuksemme YK:n Global Compactiin jatkuu ja ohjaa meitä noudattamaan siihen sisältyviä ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyviä periaatteita. Näiden periaatteiden viitoittamalla polulla etenemme kohti tavoitettamme olla sosiaali- ja terveysalan vastuullisin toimija. Vastuullisuus on meille onnilaisille tekoja, lämpimiä kohtaamisia ja hyvän arjen mahdollistamista. Vastuullisesti toimien kehitämme välittävää työyhteisöä ja pidämme huolta onnilaisista. Ennen kaikkea vastuullisuus on arvojemme mukaista toimintaa vuoden jokaisena päivänä.

Kiitämme onnilaisia ja asiakkaitamme vuoden 2022 saavutuksista. Yhdessä tehden kehitymme alan vastuullisimmaksi toimijaksi.

KaisaTarkkanen_MedGroupOy


Kaisa Tarkkanen

toimitusjohtaja
ONNI (Med Group Oy)

2. ONNI yrityksenä

Med Group on kotimainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä ONNI. Yhtiömuodoltaan yritys on osakeyhtiö, jonka omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Toimimme valtakunnallisesti ja pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla osoitteessa Jaakonkatu 3.

ONNIn operatiivista liiketoimintaa tekevä organisaatio muodostuu neljästä tulosvastuullisesta liiketoimintayksiköstä: ONNI akuutti, ONNI avustaja, ONNI kotihoito ja ONNI kumppani, ONNI keskuksesta, joka muodostuu kuluttajapalveluista sekä asiakaskokemuksesta sekä niitä tukevista kolmesta yhteisestä toiminnosta: Ihmiset ja yhteisö, Talous ja hallinto sekä Tietohallinto. Kaikkien yksiköiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle.

Ensihoidossa ONNI akuutti on yksi Suomen suurimpia yksityisiä toimijoita ja järjestämme ensihoitopalvelua niin kiireellisessä kuin kiireettömässä ensihoidossa sekä potilassiirroissa suuressa osassa maata. ONNI avustaja on Suomen suurin yksityinen avustajapalveluiden tuottaja. 

ONNI kotihoito turvaa ja tukee kotona asuvan asiakkaan toimintakykyä ja selviytymistä. ONNI kumppani on tarjonnut hammaslääkäri- ja lääkäripalveluita vuodesta 2009 ja toimii kuntien luotettavana henkilöstökumppanina.

Kuluttajapalvelumme tarjoavat kotisiivous- ja lastenhoitopalveluita Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Työllistämme vuosittain noin 6645 kodin puhtauden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Kokonaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön määrä oli 1529. Henkilökuntaamme liittyvät tarkemmat tunnusluvut ja tiedot on esitetty kokonaisuudessaan raportin liitteissä.

3. Tiivistelmä vastuullisuuden vuodesta 2022

Vastuullisuus2022_infograafit_Vastuullisuus infograafi 2022

 

4. Kohokohtia vastuullisuustyöstämme

Vastuullisuus2022_infograafit_SDG 3 infograafi

 

SDG 3 Terveyttä ja hyvinvointia

ONNI on valmistautunut vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain uudistuksiin jakautumalla neljään yksikköön: ONNI kumppani, ONNI akuutti, ONNI kotihoito ja ONNI avustajapalvelut. Näin toimien valmistaudumme tuleviin muutoksiin sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä ja takaamme laadukkaan palvelun myös lakimuutosten astuttua voimaan vuonna 2023.

ONNIn kotiin vietävien palveluiden kokonaistulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna. Suositteluindeksi, kokonaistyytyväisyys ja asioinnin helppous ovat nyt kaikki yli arvon 7,8 (asteikolla 0–10). Tärkeimpiä syitä valita ONNI palveluntarjoajaksi olivat kotimaisuus, luotettavuus, saatavuus, ystävällisyys ja hinta.

Toteuttamamme asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan ONNIn arvot, joustavuus, luotettavuus ja ystävällisyys toteutuvat pääsääntöisesti hyvin. Vastuullisuus on asiakkaidemme mukaan hyvällä tasolla työntekijöidemme tekemisessä.

Esihenkilötyön kehittyminen positiiviseen suuntaan heijastuu henkilöstökokemukseen ja näkyy näin myös asiakaskokemuksemme positiivisessa kehityksessä. Vuoden 2022 aikana panostettiin esihenkilötyön kehittämiseen käynnistämällä uusia kehitysohjelmia sekä koko ONNIn yhteisellä esihenkilöpäivällä, jonka teemaksi valikoitui suunnitellusti vuorovaikutuksen ja tunneilmaston johtaminen.

Asiakaskokemus vuonna 2022 ›

Kotisiivouksen asiakaskokemus vuonna 2022 ›

Vastuullisuus2022_infograafit_SDG 8&5 infograafi

 

SDG 5 Sukupuolten tasa-arvo & SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tutkimme henkilöstökokemusta vuosittain. Haastavasta yhteiskunnallisesta ja maailmantilanteesta huolimatta henkilöstökokemus onnilaisten keskuudessa oli kokonaisuutena parantunut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden. Tulokset olivat samoja tai parempia kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

Monikulttuurisuus on rikkaus. ONNIn esihenkilöille järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Taitotalon kanssa neljän koulutuskerran monikulttuurisuusvalmennus. Tiimiesihenkilöt perehtyivät kurssilla mm. kielitietoiseen ohjaukseen, ammatillisen identiteetin tukemiseen ja syrjivään käytökseen puuttumiseen.

Vuonna 2022 käynnistettiin jo neljäs lähiesihenkilön ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus ja esihenkilöpäivä kokosi yhteen esihenkilöitä ympäri Suomen. ”Parasta esihenkilöpäivässä oli tavata muiden tiimien työntekijöitä ja vaihtaa ajatuksia. -- Koen olevani yksi osa tiimiä ja koko ONNIa tämän päivän jälkeen.”

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt ONNIlle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetusta ja Suomessa työllistävästä palvelusta. Avainlippu on lähes kaikkien suomalaisten tuntema merkki, joka motivoi ja auttaa valitsemaan kotimaisen palvelun tai tuotteen.

Sosiaalinen vastuu vuonna 2022 ›

Henkilöstökokemus vuonna 2022 ›

Vastuullisuus2022_infograafit_SDG 10 infograafi

 

SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen

ONNI klubit ovat ainutlaatuinen tapa pitää huolta yhteisöstämme. Esteetön Elä täysii -klubi on suunnattu pitkäaikaissairaille, liikuntaesteisille sekä vammaisille henkilöille, ja Ikäänny ilolla -klubi tuo yhteen iäkkäiden yhteisön. Vuonna 2022 klubien tilaisuuksiin osallistuttiin 1200 kertaa ja klubeihin kuului 2290 henkilöä.

ILO-projekti tavoitti monikulttuurisia hoitajia ja alan opiskelijoita ja ammattilaisia oppilaitoskiertueilla ja tapahtumien parissa. Projektin aikana kartoitettiin rekrytoinnin ja perehdytyksen tuen toimenpiteitä ja luotiin selkokielistä sekä englanninkielistä materiaalia perehdytyksen tueksi osaksi ONNI akatemiaa.

Vastuullisuus2022_infograafit_SDG 13 infograafi

 

SDG 13 Ilmastotekoja

Ympäristöystävällistä virkistystä palavereihin! ONNIn pääkonttori on siirtynyt kokoustarjoiluissaan täysin vegaanisiin tarjottaviin.

Siirryimme painamaan kaikki ONNIn esitteet 100 % kierrätyspaperille, joka täyttää korkeimmat ympäristöstandardit. Painotöiden kumppani AM Digipaino on sitoutunut toiminnassaan kierrättämään sekä pienentämään sähkönkulutustaan ja jätteiden määrää.

Vähennämme paperin kulutusta, tulostusta ja turhaa esitteiden painattamista. Olemme aloittaneet sähköisten allekirjoitusten käyttöönoton ja laajennamme toimintatapaa tulevina vuosina.

ONNI akatemia on sähköinen kurssialusta, joka sisältää jo 40 erilaista kurssia onnilaisille. Vuonna 2022 kurssitarjonta täydentyi Vastuullisuus -kurssilla. Kurssilla tutustutaan ONNIn vastuullisuusohjelmaan ja -teemoihin. Kurssi kannustaa onnilaisia toimimaan työssään ympäristöä vaalien ja ekologisia arjen valintoja tehden.

ONNIn pääkaupunkiseudun kotisiivoukselle ja pääkonttorille on myönnetty tammikuussa 2022 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. ONNIn ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää toimintamme haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia ja lisätä positiivisia ympäristövaikutuksiamme.

ONNIlla on käytössä joustavan työn malli niissä tehtävissä, joissa työtä voi hoitaa vaivatta toimiston lisäksi myös muualta. Malli on kannustanut onnilaisia vuonna 2022 etäkokouksien ja –koulutusten järjestämiseen ilman tarvetta kuormittaa ympäristöä matkustamisella.

Ympäristövastuu vuonna 2022 ›

5. ONNIn vastuullisuus

5.1. Vastuullisuusohjelma ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusohjelmamme perustuu ONNIn ydintoimintaan ja missioomme olla ihmisten tukena arjessa ja elämän käänteissä. Sitoumuksemme vastuullisuuteen ja -raportointiin perustuu YK:n Global Compact –aloitteeseen, jossa sitoudumme toimimaan 10 yleismaailmallisesti hyväksytyn ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyvän vastuullisuusperiaatteen mukaan sekä olennaisuusanalyysiin, jossa tunnistetaan ONNIlle ja sen sidosryhmille oleelliset vastuullisuusnäkökulmat. Sitoudumme edistämään positiivisia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia.

ONNI on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. ONNIn ja sen sidosryhmien kannalta viisi olennaisinta tavoitetta ovat terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmasto.

Vastuullisuus on kiinteä osa ONNIn arvoja, perustehtävää, toimintastrategioita, johtamista ja päivittäistä työtä. Työmme tavoitteena on toteuttaa oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kokonaistavoitteemme on olla alan vastuullisin toimija.

Sosiaalinen vastuu korostuu ONNIn toiminnan luonteessa. Näin ollen vastuullisuuden keskeisimmät painopisteet ONNIlla ovat vastuut asiakkaistamme, työntekijöistämme sekä yhteisöstämme. Ympäristövastuun osalta selvitämme toimintamme ympäristövaikutuksia ja otamme toiminnassamme huomioon Pariisin ilmastosopimuksen.

Vastuullisuusraporttimme on käytännön ilmaus sitoutumisestamme yritysvastuun ohjelmaan ja sen periaatteisiin. Raportoimme edistymisestämme vuosittain.

ONNIn vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille: Kannamme vastuuta asiakkaistamme ja yhteisöstä, Kannamme vastuuta onnilaisista, Liiketoimintamme on vastuullista ja Kannamme vastuumme ympäristöstä.

Toteutamme oikea-aikaista, laadukasta ja vastuullisesti tuotettua palvelua asiakkaiden tarpeiden mukaan. Päätehtävämme on tuottaa terveyspalveluita suomalaisille. Kotiin vietävien palveluidemme ajatus on olla tukena arjessa. Autamme vammaisia, liikuntarajoitteisia, pitkäaikaissairaita, lapsiperheitä ja ikäihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää.  Sitoudumme toimimaan julkisen sektorin kumppanina ja parantamaan asiakaskokemusta. Asiakkaita kuunnellaan monipuolisesti ja aktiivisesti.

Huolehdimme yhteisöstä ONNI klubien avulla tuottamalla elämyksiä, mahdollistamalla tasa-arvoisia kohtaamisia ja vähentämällä yksinäisyyttä.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille 3 ”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille” ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

 

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

ONNI on yritys, joka toimii yhteisten arvojensa mukaisesti ja jonka tavoitteena on olla alansa vastuullisin työnantaja. Rakennamme välittävää työyhteisöä, huolehdimme onnilaisten työkyvystä ja edistämme hyvää työelämää. Panostamme työntekijäkokemukseen ja työhyvinvointiin siten, että ONNI on haluttu ja pidetty työnantaja. Kehitämme hyvää esihenkilötyötä muun muassa esihenkilökoulutuksen avulla.

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja vahvistamme työyhteisöjen monimuotoisuutta. Meillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä uralla. Emme aseta työntekijöitämme eriarvoiseen asemaan syntyperän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai iän vuoksi.

Tarjoamme ensimmäisen työpaikan monelle nuorelle ja matalasti koulutetulle noudattaen alamme työehtosopimusta. Tarjoamme monipuolisia urapolkuja sote-alan ammattilaisille.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteille 5 ”Sukupuolten tasa-arvo”, 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” ja 10 ”Eriarvoisuuden vähentäminen” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

 

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _2   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3   Vastuullisuus SDG 1080x1080px _4

Kasvamme kestävästi tuottaen palveluita oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja vastuullisesti. Olemme kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluontoiset kustannukset Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti.

Noudatamme toiminnassamme hyvää hallintotapaa. Toimimme luotettavasti ja yhteisiä sääntöjä noudattaen. Toimimme taloudellisesti kestävällä tavalla, mikä tarkoittaa hyvää hallintotapaa, kustannustehokkuutta sekä kasvun ja kannattavuuden tasapainoa – toisin sanoen kestävää kasvua. Laadunhallinta, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa.

Viestintämme ja raportointimme on avointa, kattavaa ja läpinäkyvää sekä oikea-aikaista. Toimimme eettisten ohjeiden mukaisesti (Code of Conduct). Käytössämme on whistleblowing-ilmoituskanava, jonne työntekijä, asiakas tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 8 ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

 

Vastuullisuus SDG 1080x1080px _3

Toimimme ekologisesti vastuullisesti. Torjumme ilmastonmuutosta tunnistamalla, hallitsemalla ja raportoimalla toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Omistajamme Tradekan strategiassa on asetettu tavoitteeksi Pariisin ilmastotavoitteiden huomioiminen myös ONNIlla. Huomioimme ympäristövaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöä ekologisiin arjen valintoihin. Ekologisuus toimii auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana.

Mittaamme vuosittain hiilijalanjälkemme Uudenmaan kotisiivous –toiminnasta sekä Vantaan pääkonttorilta ja toimimme Ekokompassi-ympäristöohjelmamme mukaisesti.

Tavoitteemme pohjautuvat kestävän kehityksen tavoitteeseen 13 ”Ilmastotekoja” sekä YK:n Global Compact –sitoumukseen.

 

Tavoite 13

5.2. Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuustyö on kiinteä osa ONNIn strategiaa. Vastuullisuus ja arvopohja - luotettavuus, joustavuus ja ystävällisyys - kulkevat meillä käsi kädessä. Vastuullisuus on tekoja, ja vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet ovatkin kiinteä osa toimintasuunnitelmia, joiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Työmme tavoite – oikea-aikaisen, laadukkaan ja vastuullisesti tuotetun palvelun tuottaminen asiakkaiden tarpeiden mukaan - on linjassa vastuullisuustavoitteidemme kanssa.

Vastuullisuus on liiketoimintastrategiamme mahdollistaja, ja vastuullisuustavoitteet olennainen osa liiketoimintojen tavoitteita. Esimerkiksi ONNIn laatuohjelman ja -käytäntöjen kehittäminen ovat oleellisia strategisia painopisteitä, jotka edellyttävät myös organisaatiorajoja ylittävää yhteistyötä. Vastuullisuudesta vastaa viime kädessä toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti yhtiön hallitukselle. ONNIn hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevan politiikan ja valvoo vastuullisuuden toteutumista yhtiön toiminnassa. Yhtiön johtoryhmä tekee vastuullisuutta koskevat strategiset linjaukset ja seuraa niiden toteutumista liiketoimintayksiköissä ja yhteisissä toiminnoissa.

Operatiivista vastuullisuustyötä tehdään ja seurataan ONNIn liiketoimintayksiköiden ja vastuullisuuden toimintasuunnitelmissa. Vastuullisuudesta raportoidaan kerran vuodessa YK:n Global Compactin Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti. ONNIn liiketoiminta- sekä yhteiset toiminnot -yksiköt ovat yhteisesti vastuussa ONNIn vastuullisuustyön johtamisesta.

Politiikat, jotka ohjaavat toimintaamme ovat eettiset toimintaohjeet, henkilöstöpolitiikka, laatupolitiikka, tietoturvapolitiikka, veropolitiikka, vastuullisuuspolitiikka sekä ympäristöpolitiikka.

Toiminnastamme laadittiin myös vuonna 2022 riskianalyysi, jossa kartoitettiin laajasti toimintaamme liittyviä riskejä. Analyyseihin sisältyy arvio riskin todennäköisyydestä ja merkittävyydestä, toimenpiteet riskin hallitsemiseksi sekä vastuuhenkilöiden määrittely ja seuranta. Riskianalyyseihin sisältyvät myös vastuullisuusnäkökulmat sekä vahingonkorvauksen riskin näkökulma. Analyysit on käsitelty yhtiön hallituksessa.

ONNIn vastuullisuuden perusta ovat yrityksen arvot ja eettinen toimintaohje. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme eettisiä periaatteitamme. Periaatteet kytkeytyvät YK:n Global Compact -sitoumukseen ja sisältävät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Yhtiön hallituksen hyväksymät eettiset periaatteet on julkaistu verkkosivullamme.

ONNI hankkii lähinnä palveluita, eikä sillä ole merkittäviä hankintaketjuja. Liiketoiminnan luonteeseen – palveluja ihmiseltä ihmiselle – liittyen varmistamme myös alihankkijoidemme vastuullisuuden tilaajavastuulain mukaisesti. Selvitämme aina uusien alihankkijoiden kohdalla, että ne täyttävät tilaajavastuulain asettamat vaatimukset. Vanhojen alihankkijoiden kohdalla tarkistamme kerran vuodessa, että vaatimukset edelleen täyttyvät. Tämä auttaa varmistamaan, että meidän itsemme lisäksi myös alihankkijamme toimivat vastuullisesti.

Osana vastuullisuustyötämme olemme käyneet keskustelua oleellisten sidosryhmiemme kanssa. Olemme ottaneet huomioon ONNIn ja Osuuskunta Tradekan hallitusten linjaukset vastuullisuusohjelmassamme ja sen raportoinnissa.

Tilaaja- ja kuluttaja-asiakkaiden näkemyksiä ja toiveita on kuultu monipuolisesti muun muassa asiakaskyselyissä ja palautekanavissa.

Vuonna 2022 pohdimme arvojen ja vastuullisuuden merkitystä asiakas- ja työntekijätiimien yhteisissä työpajoissa ja mittasimme vastuullisuuden toteutumisen kokemusta henkilöstökyselyssä. Henkilöstö on ollut mukana Ekokompassi-ympäristöohjelman luomisessa ja toteuttamisessa.

Tavoitteenamme on jatkossakin osallistaa henkilöstöä ja eri asiakasryhmiä vastuullisuusohjelmamme kehittämiseen niin erilaisissa työpajoissa kuin anonyymien verkkokyselyidenkin avulla. Henkilöstö ja muut sidosryhmät voivat antaa myös anonyymia palautetta Tradekan palautekanavan kautta tradeka.fi-sivustolla.

6. Vastuullisuusteemat 2022

ONNIn vastuullisuuden tärkeimmät osa-alueet ovat vastuu asiakkaistamme, yhteisöstä ympärillämme, henkilöstöstämme, taloudesta sekä ympäristöstä. Tahtotilamme on olla sosiaali- ja terveysalan vastuullisin ja pidetyin työnantaja sekä palveluntarjoaja. Seuraavan kolmen vuoden aikana kehitämme toimintaamme sekä asiakas- että henkilöstönäkökulmasta, tavoitteenamme saada selkeä parannus henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen ja ylläpitää asiakkaidemme hyvää kokemusta vastuullisuudesta.

Kannamme vastuuta asiakkaista ja yhteisöstä

Sitoudumme toimimaan julkisen sektorin aitona kumppanina ja tuottamaan korkealaatuista palvelua asiakkaillemme. Pidämme huolta yhteisöstämme ONNI klubitoiminnan avulla.

 • Pidetyin: Parannamme asiakaskokemusta laatunäkökulmasta ja kasvatamme asiakasnäkökulman osuutta sosiaalisen vastuun mittareissa ja toimenpiteissä.
 • Vastuullisin: Asiakkaidemme kokemus henkilöstön vastuullisuudesta on korkea
 • Asiakastyytyväisyys asteikolla 0–10
 • Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta
 • Kuuntelemme asiakkaitamme monipuolisesti ja aktiivisesti
 • Vakavat asiakaspoikkeamat
 • Vaikutukset paikalliseen yhteisöön: ONNI klubitapahtumien ja klubilaisten määrä

Toteuma

Toteutimme tilaaja-asiakastyytyväisyystutkimukset sähköisenä kyselytutkimuksena elo-syyskuussa 2022. Samanaikaisesti tutkimme kuluttaja-asiakkaidemme asiakaskokemusta digitaalisin kyselyin. Tarjosimme mahdollisuuden vastata kyselyyn myös puhelimitse. Asiakkaidemme kokonaistyytyväisyys vaihteli asiakasryhmästä riippuen. Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys vuonna 2022 oli 8,3/10 ja palvelunsaajien tyytyväisyys 7,9/10 asteikolla 0–10.

Asiakastutkimusten lisäksi meille on voinut antaa palautetta verkkosivujen palautelomakkeilla, henkilökohtaisissa kohtaamisissa, whistleblowing -kanavan kautta, sosiaalisen median kanavissa sekä puhelimitse. Kehitimme asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn mallia edelleen siten, että se mahdollistaa jatkossa paremmin jatkuvan palautteen antamisen.

Asiakkaiden kokemus vastuullisuudesta oli myönteinen. 80 % kaikista asiakkaista koki, että ONNIn henkilöstö toimii vastuullisesti. Asiakaspoikkeamia, joiden vakavuus on 5, oli vertailukaudella 15.

ONNI klubit ovat vakiintunut osa ONNIn vastuullisuustoimintaa. Vammaisille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille suunnattuun esteettömään klubitoimintaan sekä ikäihmisille suunnattuun yhteisölliseen retkitoimintaan kuuluu 2290 henkilöä. Vuonna 2022 ONNI klubien retkille osallistuttiin 1200 kertaa. Ryhmille järjestettiin 40 yhteisöllistä retkeä, kuten esteettömiä retkiä ravintoloihin, yksityisiä elokuvanäytöksiä, yhteisöllisiä matkoja kesäteatteriin ja sähköisiä luontoluentoja. Klubien toimintaa tukee lahjoituksellaan ONNIn omistaja Tradeka-Yhtiöt.

Vastuullisuus2022__Klubilaisten määrä

Kannamme vastuuta onnilaisista

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti työnantajana ja välitämme henkilöstöstämme arvojemme mukaisesti. Tavoitteenamme on olla houkuttelevin ja pidetyin työyhteisö. Parannamme henkilöstön työhyvinvointia vastuullisella toiminnalla ja rakennamme välittävää työyhteisöä.

 • Houkuttelevin ja pidetyin työyhteisö: Olemme houkutteleva ja pidetty työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy, kehittyy ja saa toteuttaa omannäköistään työelämää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tuemme henkilöstön monimuotoisuutta. Tavoitteena on kasvattaa henkilöstötyytyväisyyttä sekä pienentää vaihtuvuutta. Jokaisella onnilaisella on oikeus kannustavaan ja välittävään työyhteisöön ja esihenkilötyöhön.
 • Vastuullinen työnantaja: Olemme merkittävä työnantaja, toimimme työlainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti sekä parannamme työntekijöiden mahdollisuutta tehdä laadukasta työtä, voida hyvin työssään sekä kehittyä ja kouluttautua. Kasvatamme henkilöstömme kokemusta vastuullisuudesta, sitoudumme kuulemaan henkilöstöämme ja osallistamaan heitä toiminnan kehittämiseen.
 • Henkilöstötyytyväisyys
 • Henkilöstön kokemus vastuullisuudesta ja arvojen toteutumisesta
 • Esihenkilötyön laatu ja koulutuksen määrä
 • Henkilöstön kokemus laadukkaan työn tekemisestä

Toteuma

Olemme merkittävä työllistäjä sosiaali- ja terveysalalla. Henkilöstön määrä on kasvanut edelleen ja työllistimme vuonna 2022 kaiken kaikkiaan 6500 henkilöä. Vuonna 2022 olemme edelleen panostaneet vastuullisuusohjelman käytäntöön viemiseen, esihenkilötyön laadun kehittämiseen, kouluttautumisen mahdollistamiseen sekä työnteon sujuvuuteen. Teimme myös organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena oli tiivistää yhteistyötä onnilaisten välillä organisaatiota madaltaen sekä mahdollistaa tiettyyn palvelutuotteeseen keskittyminen, joka edelleen mahdollistaa jokaiselle asiakastyötä tekevälle onnilaiselle sujuvan arjen.

ONNIssa tutkitaan henkilöstökokemusta vuosittain laajalla henkilöstötutkimuksella. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tilanne henkilöstönkin näkökulmasta on ollut haasteellinen, tämän vuoden tulokset osoittivat, että henkilöstökokemus onnilaisten keskuudessa oli kokonaisuutena parantunut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.

ONNIn toiminnan kivijalka on vahva arvopohja. ONNIn arvot – luotettava, ystävällinen ja joustava – sekä ONNIn vastuullisuus työnantajana koetaan toteutuvan erittäin hyvin ja parannusta edellisvuodesta on tapahtunut merkittävästi. 81 % koki ONNIn vastuullisena työnantajana (v. 2021: 72 %). Arvoista erityisesti ystävällisyys ja joustavuus korostuvat vahvuuksinamme. 90 % onnilaisista kokee ONNIssa toimittavan ystävällisesti (v. 2021: 87 %) sekä 87 % toimittavan joustavasti (v. 2021: 80 %). 84 % onnilaisista kokee ONNIssa toimittavan luotettavasti (v. 2021: 78 %). Kokemus arvojen toteutumisesta kokonaisuudessaan oli siis merkittävästi parantunut edellisvuosista.

Esihenkilötyön osalta parannusta oli niin ikään tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Vahvuuksina ONNIssa nähdään esihenkilön luottamus tiimiläisiinsä (84 %), oikeudenmukaisuus (79 %) sekä tuki ja opastus (79 %). 84 % onnilaisista koki esihenkilön luottavan tiimiläisiin (v. 2021: 81 %), 79 % esihenkilön oikeudenmukaisena (v. 2021: 73 %) sekä 79 % esihenkilön tukevan ja opastavan tarvittaessa (v. 2021: 70 %).

Vuonna 2022 käynnistettiin jo neljäs lähiesimiehen ammattitutkintoon johtava oppisopimuskoulutus. Lisäksi aloitimme vuoden kestävän LEAD-johtamisen kehittämisohjelman sekä valmistauduimme aloittamaan toisen johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitaitoon johtavan oppisopimuskoulutuksen. Lisäksi esihenkilöille toteutettiin monikulttuurisuuskoulutusta sekä kaikille ONNIn esihenkilöille suunnatussa esihenkilöpäivässä valmennettiin vuorovaikutustaitoja ja tunneilmaston johtamista.

Kehittämisalueina esihenkilötyössä on tunnistettu kannustus sekä palautteen antaminen. 68 % onnilaisista koki esihenkilön kannustavan hyviin työsuorituksiin (v. 2021: 60 %) ja 62 % koki saavansa palautetta työstään esihenkilöltä (v. 2021: 55 %). Merkittävää parannusta kaikilla osa-alueilla oli siis tapahtunut, mutta edelleen vuonna 2023 esihenkilötyön laatuun tullaan panostamaan, jotta jokainen onnilainen saa tarvitsemansa tuen, kannustuksen ja palautteen työstään.

Teemme merkityksellistä työtä ja tärkeänä arvonamme on tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme. Tämä onnistuu vahvalla osaamisella ja 93 % onnilaisista koki oman osaamisensa riittävänä työssä onnistumiseksi (v. 2021; 92 %), 87 % koki omaavansa riittävät tiedot ja taidot laadukkaan palvelun tuottamiseksi (v. 2021); 84 %) sekä 82 % koki, että ONNIssa on mahdollisuus tehdä työtä laadukkaasti (v. 2021; 82 %).

ONNIssa toteutettiin vuonna 2022 18 uutta verkkokoulutuskokonaisuutta ONNI akatemiaan. Kaikkien koulutustuntien määrä kasvoi viime vuodesta 81 %. ONNI akatemiaan panostaminen jatkuu myös tulevina vuosina.

Vastuullisuus2022_infograafit_Työntekijöiden määrä

Vastuullisuus2022__Työntekijöiden koulutustuntien määrä

ONNI on työhyvinvointia

Iso osa onnilaisista on Tradekan sairauskassan jäseniä. Sairauskassan kautta henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä etuja, kuten korvauksia lääkäri- ja erikoislääkäripalveluista, suun terveydenhuollosta, psykoterapiasta, fysioterapiasta ja hieronnasta sekä silmälaseista. Vuonna 2022 sairauskassan palveluita vahvistettiin entisestään erityisesti elämänhallinnan ja hyvinvoinnin saralla. Sairauskassan jäsenille avautui mahdollisuus päästä tuetusti vuoden kestävään hoitopolkuun (teemana painonhallinta, savuttomuus tai päihteiden vähentäminen). Lisäksi panostettiin mielenterveyspalveluihin lisäämällä palveluvalikoimaan psykoterapeuttiset hoito-ohjelmat ilman jonotusta ja lähetettä.

Työkykyjohtamisen osalta varhaisen tuen malli ja sen toteutuminen auditoitiin ja tarkistuksessa todettiin malli pääosin toimivaksi, tehokkaaksi ja ohjeistusten mukaiseksi. Havaintojen pohjalta varhaisen tuen mallia täsmennettiin ja kehitettiin entistä toimivammaksi. Varhaisen tuen malliin ja työhyvinvoinnin johtamiseen koulutettiin esihenkilöitä systemaattisesti vuoden aikana. Työeläkemaksuluokat on onnistuttu pitämään alhaisella tasolla ja samalla tasolla pysytään myös vuonna 2023.  

Henkilöstön hyvinvointiin ja virkistäytymiseen ONNI tarjoaa myös erilaisia henkilöstöetuja kuten liikunnan verkkovalmennusalusta Elixia Mentran sekä merkittäviä alennuksia Restelin ravintoloista. Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus virkistysrahaan, jota voi käyttää tiimin tai työporukan virkistäytymiseen tiimin itsensä suunnittelemalla tavalla. Virkistysrahaa käytettiin aktiivisesti ja suosituimmiksi virkistäytymistavoiksi vuonna 2022 nousivat pakohuonepelit ja keilaus.

Liiketoimintamme on vastuullista

Tuotamme palveluitamme vastuullisesti ja kannattavasti. Olemme kotimainen toimija, joka maksaa kaikki verot ja veroluonteiset kustannukset täysmääräisesti Suomeen, ja viestii toiminnastaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Laadunhallinta, tehokas omavalvonta ja potilasturvallisuussuunnitelma tukevat vastuullista liiketoimintaa. Toimimme luotettavasti ja noudatamme yhteisiä sääntöjä.

 • Toimimme eettisten toimintaohjeiden mukaan.
 • Toimintamme ja viestintämme on läpinäkyvää.
 • Viestimme vastuullisuusohjelmastamme ja siinä edistymisestä vuosittain YK:n Global Compact Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.
 • Toteutamme vastuullista verokansalaisuutta ja arvioimme ja raportoimme verojalanjälkemme.
 • Kehitämme laatutoimintaa kaikilla organisaation tasoilla ja hyödynnämme hoivatyön vastuullisuusoppaan ONNIn laatutoiminnassa.
 • Eettisten toimintaohjeiden mukainen toiminta, sisältäen nollatoleranssin korruptioon sekä ohjeiden noudattamisen säännöllisen seurannan ja arvioinnin. (Code of Conduct)
 • Viestimme yritysvastuuohjelmastamme CoPin periaatteiden mukaisesti vuosittain
 • Verojalanjälki
 • Kestävä kasvu
 • ISO 9001:2015 sertifikaatin säilyttäminen
 • Avainlippu -merkki

Toteuma

ONNIlla on eettiset periaatteet, jotka on julkaistu verkkosivuillamme. Eettinen ohjeistus perustuu ONNIn eettisille periaatteille. Eettisten periaatteiden kulmakiviä ovat vastuullisuus, laatu ja hyvä työntekijä- ja asiakaskokemus ja arvomme luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus. Eettisen ohjeistuksen taustalla ovat myös sosiaali- ja terveysalan yhteisesti hyväksytyt arvot, ammattieettiset periaatteet sekä säännöt ja toimintaohjeet.

ONNIlla on käytössään kynnyksetön whistleblowing -kanava, jonka kautta voi antaa palautetta sellaisesta ONNIn toiminnasta, jonka epäilee olevan vastoin yrityksemme eettisiä periaatteita. Lomakkeen kautta palautetta voi antaa anonyymisti. Palaute ohjautuu sisäiseen tarkastukseen, joka vastaa mahdollisista jatkotoimista.

 

Vastuullisuusohjelmasta viestiminen

Viestimme vuonna 2022 vastuullisuusohjelmastamme ja siinä edistymisestämme vuosittain YK:n Global Compactin Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti sekä verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissamme, että YK:n raportointijärjestelmässä.

Verojalanjälki ja kestävä kasvu

ONNI on julkaissut vuoden 2022 verojalanjälkensä, joka kuvaa sen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja ja veronluonteisia maksuja. ONNIn eli Tradecare-konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2022 oli yhteensä 30,6 m€.

Tradecare- ja Med Group -konsernien tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pääasiassa arvonlisäverottomia. Koska konserniyhtiöillä ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta, palveluiden tuottamiseen liittyvien hankintojen sekä̈ investointeihin liittyvä arvonlisävero on konserniyhtiöiden maksettavaksi tuleva kuluerä. Arvonlisäveroja on maksettu nettona noin 723 t€ vuonna 2022. ONNIn veropolitiikkaan ja verojalanjälkeen voit tutustua tarkemmin verkkosivuilla.

Vastuullisuus2022__Verojalanjälki 2022

Laatu

Laadulla tarkoitamme oikean palvelun toteuttamista oikein, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti. Yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuus on sekä tilaaja- että kuluttaja-asiakkaidemme kanssa oleellista. ONNIn henkilöstö tekee työtä potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. Laatutyötämme ohjaavat arvomme: luotettava, ystävällinen ja joustava. ONNIlle on Kiwa Inspectan toimesta myönnetty ISO 9001:2015-laatusertifikaatti.

Paitsi että laadukas palvelu toteutuu arjessa, asiakkaittemme ja työntekijöiden välisessä kohtaamisessa, laatutyössä on myös tärkeää jakaa hyviä käytäntöjä, kerätä oppeja saaduista kokemuksista ja pyrkiä jatkuvasti parempaan. Vuonna 2022 keskityttiinkin erityisesti laadukasta palvelua tukevien järjestelmien kehittämiseen: Lääkehoitoon osallistumiseen tarvittavien lupien seuranta vietiin rakenteisessa muodossa tietojärjestelmään, joka mahdollistaa jatkuvan tilannekuvan lääkeluvista paitsi paikallisesti, myös koko yhtiön laajuisesti. Lisäksi otettiin käyttöön uusi tietojärjestelmä auditointien, asiakaspalautteiden ja poikkeamien seurantaan ja käsittelyyn. Muutoksen myötä havaintojen kirjaaminen, käsittely ja analysointi onnistuvat jatkossa entistä ketterämmin ja tehokkaammin.

ONNIn liiketoiminnoista merkittävä osa on joko luvan- tai ilmoituksen varaista toimintaa. ONNIn toimintaa auditoi vuoden aikana useat eri tahot, esimerkiksi ISO9001-sertifioinnin myöntäjä, tilaaja-asiakkaat, sisäiset koulutetut auditoijat, konsernin sisäinen tarkastus sekä viranomainen, kuten Valvira ja Aluehallintovirasto.

 

Kannamme vastuuta ympäristöstä

Vastuullisuusohjelmamme kattaa tavoitteen negatiivisten ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämisestä toimialamme huomioiden. Huomioimme ympäristövaikutukset toimintatavoissamme ja kannustamme henkilöstöämme ekologisiin arjen valintoihin. ONNIn ympäristövaikutukset muodostuvat pääosin toimitilojen energiankulutuksesta, jätteistä ja vedestä, kotisiivouksen kemikaaleista sekä logistiikasta ja liikkumisesta.

 • Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää jätteiden määrää ja energian käyttöä; varmistaa kemikaalien asianmukainen käyttö ja säilytys; selvittää ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia tavaroiden ja laitteiden ostoissa; käyttää vain ympäristöystävällisiä kemikaaleja ja vähentää liikkumisesta syntyviä päästöjä. Olemme nostaneet ympäristövastuun osaksi vastuullisuusraportointiamme ja -viestintäämme niin ulkoisissa kuin sisäisissä kanavissamme. Tavoitteisiin pääsemistämme tukee hiilijalanjäljen laskenta, jonka olemme suorittaneet nyt vuosina 2021 ja 2022.
 • Selvitämme ONNIn pääkonttorin ja ONNI kotisiivouksen liiketoiminnan oleelliset ympäristövastuun osa-alueet, ympäristöriskit ja ympäristöhaitat ja mahdollisuutemme hallita ja raportoida ympäristöriskejä ja ympäristöhaittoja.
 • Toimimme ympäristöhaittoja minimoivien toimintaohjeiden mukaisesti valtakunnallisesti. Toimipisteidemme ympäristöystävällisyyttä ohjaavat Green Office -käytännöt ja ONNIn ympäristöaskeleet.
 • Auto- ja matkustuspolitiikkamme perustuvat ekologisiin vaihtoehtoihin.
 • Suosimme etätyöskentelyä ja joustavan työn mallia aina, kun se on mahdollista.
 • Hiilijalanjälki
 • Hyväksytysti auditoitu Ekokompassi-ympäristöohjelma
 • Ympäristöystävällisten kemikaalien käyttö kotisiivousliiketoiminnassa
 • Ekologisiin vaihtoehtoihin perustuvat kierrätys-, auto- ja matkustuspolitiikat

Toteuma

Ympäristövastuutyötämme tukee vuonna 2021 olennaisuusarvioinnin perusteella määritelty ympäristöohjelma, jota toteutamme vuosina 2021–2023. Ympäristöohjelman osa-alueina ovat Jätteet, Energia, Hankinnat, Kemikaalit, Logistiikka ja liikkuminen ja Viestintä. 

ONNIn suurimmat ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät lähinnä sähkön, veden ja autojen polttoainekulutuksesta. Olemme aiemmin riskikartoituksessa ja Ekokompassin ympäristövaikutusten arvioinnissa todenneet, ettei toimintaamme liity oleellisia ympäristöriskejä.

 

Ekokompassi -ympäristöohjelma

ONNI on sitoutunut ympäristötavoitteisiinsa ja ympäristötyö on integroitunut muuhun toimintaan. Ekokompassi-ympäristösertifikaatti kattaa ONNIn Jaakonkadun pääkonttorin Vantaalla sekä ONNI kotisiivouksen pääkaupunkiseudun toiminnan.

Hankinnoissa olemme siirtyneet jo vuokrattaviin tai korjattaviin laitteisiin ja kotisiivouksen liiketoiminnassa käytämme vain Joutsen-merkittyjä ympäristöystävällisiä kemikaaleja, joita säilytämme turvallisesti ja oikein.

Ekologisuus toimii ONNIn auto- ja matkustuspolitiikan ohjenuorana. Työmatkustaminen tapahtuu aina julkisin kulkuvälinein, kun se on mahdollista. Suosimme junaa yksityisautoilun ja luontoa kuormittavan lentämisen sijaan. Omalla kulkuneuvolla suoritetut matkat suunnitellaan siten, että mikäli samaan kohteeseen on matkustamassa useampi kuin yksi työntekijä matkustetaan yhdellä autolla. Lisäksi liiketoiminnan kannalta välttämättömässä autoilussa, kuten ensihoitopalveluissa ja kotisiivouksen ja -hoidon asiakastyössä suosimme uusia autoja, joiden päästötaso on alhainen.

Kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteyden kautta ja ONNIn 2021 lanseerattu joustavan työn malli jatkuu niissä työtehtävissä, joissa työtä voi tehdä paikasta riippumatta. Joustavan työn mallin avulla työntekijällä itsellään on mahdollisuus valita työntekopaikkansa. Työtä voidaan tehdä arjessa joustavasti pääasiallisen työpisteen ja toimiston ulkopuolelta, kuten kotoa tai työmatkalta.

Toimistoillamme kannustamme kierrätykseen, energian säästämiseen sekä uusiotuotteiden ja kasviperäisten tuotteiden käyttöön. Kierrätämme jätteet sillä tarkkuudella, mihin kiinteistöissä on mahdollisuudet ja pyrimme paperittomuuteen aina, kun se on mahdollista. Käymme keskustelua vuokrakiinteistöjen vastuuhenkilöiden kanssa ympäristöystävällisemmistä mahdollisuuksista sähköön ja jätteiden kierrätykseen liittyen.

 

Hiilijalanjälki

ONNI on laskenut osasta toimintojaan syntyvän hiilijalanjäljen vuosina 2021 ja 2022. Laskentaan on otettu mukaan ONNIn Vantaan pääkonttorin ja pääkaupunkiseudun kotisiivouksen toiminta. Hiilijalanjäljen laskennasta on rajattu pois ONNIn muut liiketoiminnot, kuten kotihoidon, ensihoidon ja henkilökohtaisen avun palvelut. Raportoimme tässä raportissa esitellyt, pääkaupunkiseudun kotisiivouksesta ja Vantaan pääkonttorin toiminnasta aiheutuvat päästöt GHG Protocol -standardin mukaisesti.

ONNIn pääkaupunkiseudun kotisiivouksen sekä Vantaan pääkonttorin hankintaperusteinen hiilijalanjälki oli vuonna 2022 120 tCO2e.  Luku vastaa noin 12 keskivertosuomalaisen vuosittaisia kokonaispäästöjä tCO2e. Päästöt jakautuivat seuraavasti suoriin päästöihin: Scope 1 24 % ja epäsuoriin päästöihin: Scope 2 7 % ja Scope 3 69 %.

Pääkaupunkiseudun kotisiivouksen ja pääkonttorimme hiilijalanjäljen muodostumisessa merkittävimmät tekijät ovat henkilöstön töihin matkustaminen (30 %), yrityksen ajoneuvot (23 %) ja liikematkustus (30 %).

Vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskennan yhteydessä vuoden 2021 laskennasta huomattiin päivityskohteita ja virheitä mm. käytetyissä yksiköissä ja muuntokertoimissa. Puutteellisten tietojen päivittäminen vaikutti laskennan tulokseen ja korjatun laskennan mukaan ONNIn vuoden 2021 hankintaperusteinen kokonaishiilijalanjälki oli 132 tCO2e. Hiilijalanjälki oli siis 17 tCO2e suurempi kuin viime vuonna raportoimamme 115 tCO2e.

Vuoden 2022 vertailukelpoinen hiilijalanjälki pieneni vuoteen 2021 verrattuna 12 tCO2e (-9 %). Merkittävimmät absoluuttista hiilijalanjälkeä pienentäneet tekijät olivat polttoaineostojen väheneminen ja Vantaan Energian kaukolämmön päästökertoimen pieneminen. Myös työmatkustuskyselyn tarkempi lähtödata antoi vertailuvuotta paremman kuvan henkilöstön töihin matkustuksessa käyttämien ajoneuvojen käyttövoimista. Hiilijalanjälkeä kasvattavasti vaikutti korona-ajan jälkeen sekä ajoneuvoilla että lentäen tapahtunut liikematkustuksen lisääntyminen.

Vastuullisuus2022__Hiilijalanjälki vertailu 2021 ja 2022

7. Raportointi ja raportin valmistelu

ONNI on tehnyt vuonna 2020 YK:n Global Compact -sitoumuksen, jossa yritykset sitoutuvat toimimaan kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyvän periaatteen mukaan. Raportoimme vastuullisuusperiaatteiden noudattamisesta ja edistymisestämme vuosittain Communication on Progress -periaatteiden mukaisesti.

Talvella 2023 laadittu vastuullisuusraportti on järjestyksessä neljäs virallinen vastuullisuusraporttimme. Raportointijakso on tilikausi 2022. Vastuullisuusraportoinnin osalta matka on edelleen alussa. Tavoitteenamme on, että ohjelma ja raportit kehittyvät, kun kokemus lisääntyy ja liiketoiminta kasvaa. Julkaisemme vastuullisuusraporttimme jatkossakin keväisin. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen toimesta, mutta se on sidosryhmien (omistaja, hallitus ja henkilöstö) katselmoima. Tulevaisuudessa tulemme teettämään ulkopuolisen arvioinnin vastuullisuusraportistamme. Vastuullisuuden teemat ja niihin liittyvät mittarit on laadittu johdon olennaisuusanalyysin pohjalta.

YK:n Global Compact lanseeraa vuonna 2023 uuden Communication on Progress -raportointijärjestelmän, jonka Early Adopter -ohjelmaan ONNI on liittynyt. Vuoden 2022 raportti on raportoitu uuden mallin mukaisesti.


Lisätietoja raporttiin liittyen antaa
ONNIn asiakaskokemusjohtaja Anna Korpivaara, anna.korpivaara@medgroup.fi, +358 40 546 9376