Lapinjärvi aloittaa kotihoidon etälääkärikokeilun

14 maaliskuuta 2017

Maaliskuussa aloitettavan kokeilun tavoitteena on vähentää ikäihmisten toistuvia päivystyskäyntejä ja mahdollistaa ihmislähtöinen hoitaminen kotona. Kotihoidon hoitajat voivat konsultoida lääkäriä puhelimitse ja suorittaa määräysten perusteella erilaisia pikatestejä kuten tulehdusta mittaavan CRP-tutkimuksen eli “serpin”.

Kokeilun on tarkoitus jatkua kesään saakka tai mahdollisesti pidempäänkin, mikäli kokemukset ovat positiivisia.

– Aikaisemmin asiakkaan sairastuttua jouduttiin hänet yleensä aina lähettämään eteenpäin hoitoon. Nyt alustavat tutkimukset ja hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä asiakkaan kotona, kertoo Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.

Kokeilussa tavoitellaan myös sitä, että sairauden oireisiin reagoidaan nopeasti ilman tarvetta lähettää asiakasta mahdollisesti turhaankin sairaalaan. Useat lievemmät infektiot, kuten virtsatieinfektio, voidaan hoitaa kotona, mikäli hoito loitetaan nopeasti. Hauraan vanhuksen tila heikkenee nopeasti etenkin infektioissa.

– Toiminta kehittää myös henkilöstön ammatillista osaamista ja -kehittymistä. Osaamisen kehittymisen tukena henkilöstöllä on alkanut helmikuussa vajaan vuoden kestävä ammatillinen täydennyskoulutus, kertoo Med Groupin kotihoidon esimies Sanna Kallioinen.

– Kotihoidon lääkäripalvelut ovat osa kokonaisvaltaisia, hyvinvointia edistäviä kotiin vietäviä palveluita. Ihmislähtöisen palvelun kulmakivi on se, että asiakas, lääkäri ja hoitajat tuntevat toisensa, kertoo Lapinjärven hyvinvointijohtaja Heidi Räihä.

Uusi toimintamalli vaatii koulutuksen

Uudenlainen toiminta vaatii aluksi perehtymistä. Pikadiagnostiikkalaitteiston käyttäminen vaatii myös koulutuksen. Tärkeimmät käyttöön tulevat pikatutkimukset ovat CRP-tutkimus, hemoglobiini ja INR-mittaus. Näitä täydentää verensokerimittaus ja EKG-tutkimus eli sydänfilmi. Kotihoidon henkilöstö aloittaa kouluttautumisen uuteen toimintamalliin helmikuussa.

Kotihoidon lääkärillä on myös muita tehtäviä, kuten kotihoidon hoitajien kysymyksiin vastaaminen. Hän myös kiertää kotihoidon asiakkaat säännöllisesti ja käy läpi lääkityksen. Kotihoidon henkilöstö toimiikin tiiviissä yhteistyössä kotihoidon lääkärin kanssa.

– Lääkkeitä tarvitaan, mutta tarpeettomien lääkkeiden poistaminen on osa ihmislähtöistä kotihoitoa, kertoo Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.

Lisätiedot:

Med Group Oy:n kotihoidon esimies Sanna Kallioinen, sanna.kallioinen@medgroup.fi, 044 773 5835.

Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka, tiina.heikka@lapinjarvi.fi, 044 720 8686.