Olet tässä: ONNI blogi / Onnilaisten henkilöstökokemus parani vuonna 2022

Onnilaisten henkilöstökokemus parani vuonna 2022

Vastuullisuusikonit Facebook shared image and link 1200x628px_valk sydän kelt tausta

ONNIlla tutkitaan henkilöstökokemusta vuosittain laajalla henkilöstötutkimuksella. Vuoden 2022 tutkimuksen tulokset osoittivat, että haastavasta yhteiskunnallisesta ja maailmantilanteesta huolimatta, onnilaiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä työhön, työyhteisöön ja työnantajaan liittyviin teemoihin. 

Onnilaisten vahvuutena merkityksellinen työ ja vankka osaaminen

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tilanne henkilöstönkin näkökulmasta on haasteellinen, henkilöstökokemus onnilaisten keskuudessa oli kokonaisuutena parantunut merkittävästi aiempiin vuosiin nähden. Tulokset olivat samoja tai parempia kaikilla tutkituilla osa-alueilla.

Teemme sote-alalla merkityksellistä työtä. Työ on antoisaa ja palkitsevaa, mutta myös haastavaa. Tärkeänä arvonamme on tuottaa laadukasta palvelua asiakkaillemme ja se varmistetaan hyvällä osaamisella ja arvojen mukaisella toiminnalla. Selkeimpinä vahvuuksina onnilaiset kokevat oman työn merkityksellisyyden sekä oman osaamisen tason. 93% vastanneista koki työnsä merkityksellisenä sekä oman osaamisen riittävänä työssä onnistumiseksi. Omaan työhön ja osaamiseen liittyvien osa-alueiden arviot olivat myös nousseet aiempiin vuosiin nähden.

 

omatyöjaosaaminen

ONNIn arvot toteutuvat arjessa

ONNIn toiminnan kivijalka on vahva arvopohja. ONNIn arvot – luotettava, ystävällinen ja joustava – sekä ONNIn vastuullisuus työnantajana koetaan toteutuvan erittäin hyvin. 81% koki ONNIn vastuullisena työnantajana. Kokemus parani merkittävästi myös edellisvuodesta jolloin tulos oli 72%.

Erityisesti ystävällisyys ja joustavuus korostuvat vahvuuksinamme. ONNIssa arvioidaan toimittavan ystävällisesti (90%), mikä näkyy kohtaamisissa toistemme sekä asiakkaittemme kanssa sekä joustavasti (87%), mikä heijastuu joustaviin työmahdollisuuksiin sekä mahdollisuuksiin yhteensovittaa työ ja muu elämä joustavasti kunkin omaan elämäntilanteeseen sopien. 88% vastanneista kokikin ONNIn mahdollistavan työn ja muun elämän yhteensovittamisen joustavasti.

Kokemus arvojen toteutumisesta kokonaisuudessaan oli entisestään parantunut edellisvuosista. Vastuullisuusohjelmaamme on vuosi vuodelta panostettu ja se näyttäytyy tulosten perusteella toteutuvan entistä paremmin myös onnilaisten arjessa.

 

Vastuullisuus ja arvot

 

Esihenkilötyön positiivinen kehitys näkyy myös asiakaskokemuksessa

Merkittävää parannusta oli tapahtunut myös esihenkilötyön kehittämisen painopistealueilla: kannustamisessa, tukemisessa ja palautteen antamisessa. Esihenkilötyön kehittämiseen panostettiin vuoden 2022 aikana käynnistämällä uusia esihenkilötyön kehittämisohjelmia sekä koko ONNIn yhteisellä esihenkilöpäivällä, jonka teemaksi valikoitui suunnitellusti vuorovaikutuksen ja tunneilmaston johtaminen. Esihenkilötyön kehittyminen positiiviseen suuntaan heijastuu henkilöstökokemukseen ja näkyy myös asiakaskokemuksemme positiivisessa kehityksessä.

 

esihenkilötyö

 

Meille on tärkeää, että jokaisella onnilaisella, teki työtään sitten yksin asiakkaan luona, työparina ambulanssissa tai tiiviimmässä tiimissä, on saatavilla tukea, kannustusta ja opastusta työssä onnistumiseksi esihenkilöltä ja muulta työyhteisöltä. Esihenkilötyön ja työyhteisöjen kehittymiseen panostamme näin ollen myös vuonna 2023.

 

Tutustu ONNIn sosiaalisen vastuun vuoteen 2022 ›

Tutustu ONNIn vastuullisuustekoihin ›

Tutustu ONNIin työnantajana ›

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.