Olet tässä: ONNI terveys / ONNI blogi / Lapsiperhepalvelut ONNIn kehittämiskohteena 2022

Lapsiperhepalvelut ONNIn kehittämiskohteena 2022

JAA SOMESSA:

Lastenhoito lapsiperhepalvelut IG 1080x1080_3

Lapsiperheiden tuen ja avun tarve on kasvanut ONNIn huomioiden mukaan viime vuosien aikana ja kasvaa edelleen. Syyt vaihtelevat yhteiskunnallisista perhekohtaisiin ja tukea tarvitaan arkeen myös kriisin kohdatessa. Vastuullisena palveluntuottajana ONNIn tavoitteena on olla edelläkävijä laadukkaissa perhepalveluissa ja tuki yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemisessa sekä perheiden auttamisessa. Lähivuosina kuntien ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä tarvitaan haasteiden selättämiseksi ja perheiden arjen jaksamisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Olemme ONNIlla kehittäneet palveluitamme, erityisesti lapsiperheiden palveluihin keskittyen alkuvuoden 2022 aikana. Tervetuloa tutustumaan kehitystyöhömme ja tarjoamiimme palveluihin!

Lapsiperheen kotipalvelun ja perehdytyksen käsikirjat laadun takeena

Olemme laatineet käsikirjan uusille tiimiesihenkilöille ja lapsiperhepalvelujen työntekijöille. Käsikirjan tavoitteena on laadultaan yhteneväiset lapsiperhepalvelut ONNIn eri yksiköissä, ympäri Suomen. Käsikirja selkeyttää työntekijöille mm. lapsiperhepalveluiden kokonaisuuden, perheiden erilaiset tarpeet, ONNIn arvojen huomioimisen perhetyössä sekä työntekijöiden jatkuvan kouluttautumisen ja osaamisen päivittämisen tarpeen.

Lisäksi olemme laatineet yhdessä jo lapsiperheissä työskentelevien työntekijöiden kanssa lapsiperheissä työskenteleville suunnatun erillisen perehdytyskäsikirjan. Vaikka työtehtävät ja toimenkuvat vaihtelevat perheiden ja lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan perehdytyskäsikirja auttaa työntekijöitä tutustumaan omaan työhönsä sekä oivaltamaan juuri niitä asioita, joita hänen on tarpeenkin huomioida ja havainnoida. Materiaalissa käsitellään mm. huoli-ilmoituksen tekoa, toimimista, kun lapsen kehityksessä on havaittu puute tai heikkous sekä koulunkäyntiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä toimia.

 

ONNIn palvelutarjonta lapsiperheille

Palveluseteli

ONNI toimii palvelusetelituottajana lukuisissa Suomen kunnissa. Lapsiperheen kotipalveluiden palvelusetelillä perheen omat kustannukset hakemastaan palvelusta jäävät pieniksi ja avun tarpeen tunnistamisen ja tunnustamisen kynnys madaltuu.


Maksusitoumus

Maksusitoumus tarjoaa mahdollisuuden järjestää perheelle palvelua suorahankinnalla joustavasti ja nopeasti. Tämä vaihtoehto on toimiva kunnilla, joilla ei ole vielä käytössä palveluseteliä. Kun kysymyksessä ovat yksittäiset, asiakaskohtaiset maksusitoumukset ei palveluita ole kunnan tarpeen kilpailuttaa, mikäli ne eivät ylitä kansallista hankintalain edellyttämää hankintarajaa.

Maksusitoumus on paikallaan myös silloin, kun vanhemmilla ei ole voimavaroja etsiä palveluntuottajaa palvelusetelituottajien joukosta tai taloudellisia mahdollisuuksia vastata palvelusetelin omavastuuosuudesta. Maksusitoumus on toimiva tapa järjestää palvelua, jos perheen avun ja tuen tarpeen määrä tai työtehtävät eivät ole vielä tarkkaan selvillä. Maksusitoumus on joustavampi tapa järjestää palvelut, ilman palvelusetelisääntökirjan säännöksiä, jotka osittain rajaavat lapsiperhetyöntekijöiden työtehtäviä perheissä.


Lapsiperheiden lastensuojelun avohuollon palvelut

ONNI tuottaa usealla paikkakunnalla myös lastensuojelun avohuollon palveluita, kuten perhetyötä, tehostettua perhetyötä sekä ammatillista tukihenkilötyötä. Palvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan viranhaltijoiden kanssa.

 

Laadukasta palvelua vuoden jokaisena päivänä

Noudatamme toiminnassamme kolmea laatuperiaatetta:

  1. 1. Teemme työtä asiakkaitamme varten
  2. 2. Laadusta on vastuussa jokainen työntekijä
  3. 3. Laatu mitataan joka päivä asiakastyön onnistumisen kautta

ONNIn arvot ovat luotettava, joustava ja ystävällinen. Rakennamme suhdetta asiakkaisiimme arjessa arvojemme mukaisella toiminnalla. Arvomme näkyvät asiakastyössä mm. aikataulujen pitävyytenä ja arjen joustavuutena. Luottamus on perheen ja työntekijöiden yhteistyön perusta. Pyrimme siihen, että sama työntekijä tukee perhettä niin pitkään, kuin perhe apua ja tukea tarvitsee.

 

Palvelun laadun seuranta ja kehittäminen

Laatutyömme on jatkuvaa ja systemaattista kehittämistä, jota yhtiössämme johtaa laatutyöryhmä. Laatutyö jalkautuu alueille lisäksi laatuverkoston avulla. Laatua seurataan ja kehitetään vuosittaisten sisäisten ja ulkoisten auditointien avulla.

Laatu varmistetaan mm. hyvällä ja oikea-aikaisella rekrytoinnilla, työntekijöiden hyvällä ja dokumentoidulla työhön perehdyttämisellä, hyvällä ja ennakoivalla esihenkilötyöllä sekä avoimella ja ystävällisellä vuorovaikutuksella palvelun saajien ja työntekijän välillä.

 

Asiakaspalaute

Asiakas voi antaa palautetta päivittäin ONNIn verkkosivun kautta (www.onnion.fi) Palautteen voi antaa myös nimettömänä, puhelimitse tai suullisesti. Saadut palautteet ohjautuvat tiimiesihenkilölle ja palvelupäälliköille.

Kaikki palautteet kuten kiitokset, kehittämisideat, poikkeamat ja reklamaatiot kirjataan ja käsitellään esihenkilön toimesta työntekijöiden kanssa tiimipalavereissa. Niistä keskustellaan ja toimintaa kehitetään saadun palautteen perusteella. Palautteisiin ja reklamaatioihin liittyvät dokumentit talletetaan ja niihin palataan tarvittaessa.

 

Teemme, mitä lupaamme. Pidämme huolta. Vuoden jokaisena päivänä.

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.