Olet tässä: ONNI blogi / Onnin vastuullisuustyön kehitys vuonna 2023

ONNIlla vastuullisuus ja laatu toteutuvat arjessa yhdessä tehden. Vuosi 2023 oli ”ONNI kestävää kasvua” -vuosi, jolloin arvojemme - joustavuuden, luotettavuuden ja ystävällisyyden - mukaisesti toimien olemme kehittyneet ja liiketoimintamme on kasvanut. 

ONNIn nimipäivänä julkaistu vastuullisuusraportti kokoaa ONNIn liiketoiminnan ja vastuullisuustyön keskeiset toimet vuodelta 2023. Vastuullisuustyö ja sen raportointi kehittyi monilta osin edeltävään vuoteen nähden: 

  • Julkaisimme Toimittajan eettiset ohjeet.
  • Käynnistimme vastuullisuuden ohjausryhmätyöskentelyn.
  • Aloitimme ilmastotiekartan sekä sosiaalisen vaikuttavuuden polun sisältävän kestävyystiekartan rakentamisen.
  • Teimme ihmisoikeusriskien arvioinnin ensimmäistä kertaa.
  • Uusimme koko konsernin ISO:9001 sertifikaatin.    
  • Vastuullisuusraporttimme varmennetaan osittain ensimmäistä kertaa. 

Hiilijalanjälkilaskenta laajentui

Vuonna 2023 laajensimme hiilijalanjäljen laskennan kattamaan koko organisaation toiminnan. Aiempi laskenta oli rajattu Vantaan pääkonttoriin ja Uudenmaan kotisiivousliiketoimintaan. Laajempi laskenta mahdollistaa päästövähennysohjelman ja ilmastotiekartan rakentamisen. 

ONNIn hankintaperusteinen hiilijalanjälki oli vuonna 2023 3260 tCO₂e.  Luku vastaa noin 340:n keskivertosuomalaisen vuosittaisia kokonaispäästöjä tCO₂e. Päästöt jakautuivat seuraavasti suoriin päästöihin: Scope 1 (39 %) ja epäsuoriin päästöihin: Scope 2 (4 %) ja Scope 3 (57 %). Hiilijalanjäljen muodostumisessa merkittävimmät tekijät ovat yrityksen tuotantoajoneuvot (39 %) ja henkilöstön töihin matkustaminen (28 %).


Panostimme johdon ja esihenkilöidemme johtamisosaamisen ja esihenkilötaitojen kehittämiseen

Vuonna 2023 olemme edelleen panostaneet Laatu toteutuu arjessa -teemaan ja sitä kautta vastuullisen toiminnan käytäntöön viemiseen, esihenkilötyön laadun kehittämiseen, kouluttautumisen mahdollistamiseen sekä työnteon sujuvuuteen.  80 % onnilaisista pitääkin ONNIa vastuullisena työnantajana.

26 ONNIn lähiesihenkilöä suoritti lähiesimiehen ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksella. Lisäksi 14 onnilaista osallistui johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen. Esihenkilöille tarjottiin vuoden aikana kattavasti koulutusta työsuhde-, työhyvinvointi ja työsuojeluasioissa. Kaikille ONNIn esihenkilöille suunnatussa esihenkilöpäivässä keskityttiin tunneälykkääseen työympäristöön ja sen rakentamiseen. Jatkamme edelleen työtä esihenkilötyön kehittämiseksi erityisesti palautteen antamiseen ja tukemiseen keskittyen.

 

Laadukas palvelutuotanto ja asiakastyytyväisyys

Laatu on ONNIlla palvelun toteuttamista oikein, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja yhteiskuntavastuullisesti potilaiden ja asiakkaiden parhaaksi. Laatutyötämme ohjaavat arvomme: luotettava, ystävällinen ja joustava. ONNIlle on Kiwa Inspectan toimesta myönnetty koko yhtiön toiminnan kattava ISO 9001:2015-laatusertifikaatti, joka uusittiin viimeksi vuoden 2023 keväällä.

Vuonna 2023 asiakkaidemme kokonaistyytyväisyys parani pääosin edelleen.  Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys vuonna 2023 jatkoi paranemistaan ollen 8,3/10 (edellinen vuosi 7,9) ja palvelun käyttäjien tyytyväisyys pysyi edellisvuoden tasolla 7,9/10.

Yhteistyön ja tiedonkulun sujuvuus on sekä tilaaja- että kuluttaja-asiakkaidemme kanssa oleellista. Kehitimme toimintavuonna asiakaspalautteen keräämisen ja käsittelyn mallia edelleen siten, että se mahdollistaa entistä paremmin jatkuvan palautteen antamisen sekä palautteiden käsittelyn. Uutena palautekanavana lanseerattiin tietojärjestelmä auditointien, asiakaspalautteiden ja poikkeamien seurantaan ja käsittelyyn.

Laatutyöskentelyn painopiste on ollut myös muuttuvan lainsäädännön ja vaatimusten seuraaminen ja niihin reagoiminen. Olemme päivittäneet omavalvontaohjelmamme uusien vaatimusten mukaiseksi. Laadun toteutumisen seuranta on tätä myötä entistä helpompaa myös yrityksemme ulkopuolelta katsottuna. Tehostimme riskienkartoitusprosessiamme entistä rakenteellisempaan suuntaan. Tämä on yksi keinoista, joiden avulla pystymme tunnistamaan ja raportoimaan mahdollisia ongelmakohtia toiminnassamme ja myös puuttumaan niihin varhaisessa vaiheessa jatkuvasti toimintaamme parantaen.

 

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiin ›

Tutustu ONNIn vastuullisuustekoihin ›

 

Tutustu ONNIin yrityksenä ›

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.