Olet tässä: ONNI blogi / Yritysten sosiaalinen vastuu korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa

Yritysten sosiaalinen vastuu korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa

Anna Korpivaara

 

Sosiaali- ja terveysalalla toimivan kotimaisen ONNIn toiminnassa korostuu sosiaalinen vastuu. ONNI työllistää noin 6000 suomalaista sosiaali- ja terveydenhuollon osaajaa ja auttaa sekä tukee kymmeniä tuhansia suomalaisia asiakkaitaan kotiin vietävien hoiva- ja sosiaalipalveluiden, julkisen terveydenhuollon palveluiden ja ensihoidon kautta.

Missiostamme olla asiakkaidemme tukena arjessa ja elämän käänteissä on tullut entistä tärkeämpi muuttuvassa maailmassa. Kun asiakkaiden, henkilöstön ja yhteiskunnan uudenlaiset tarpeet nousevat vastuullisuuden saralla, kaikenlaisilta yrityksiltä vaaditaan näkemyksellisyyttä ja muuntautumiskykyä. Nostan seuraavaksi esiin neljä teemaa, jotka puhuttavat yrityksiä sosiaalisen vastuun saralla.

1. Ihmiseltä ihmiselle

Suomi ikääntyy ja moniongelmaistuu vauhdilla. Kotona elävien, hoitoa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa. Hoivaa tarvitaan entistä enemmän. Vanhustyön keskeinen haaste on riittävän hoidon takaaminen. Pitkäikäisyyden ja siihen liitännäisen sairastavuuden yhteisvaikutukset tuovat entistä suuremman haasteen hyvinvointivaltiollemme.

Kotiin vietävät palvelut mahdollistavat kotona asumisen turvallisesti mahdollisimman pitkään. ONNIn avustajien, hoitajien ja siivoojien perustehtävä on mahdollistaa työllään hyvä arki kaikille asiakkaillemme vauvasta vaariin. Tätä tärkeää inhimillisten kohtaamisten työtä teemme vuoden jokaisena päivänä.

Yrityksillä on monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa yhteiskuntavastuutaan. ONNI tukee yhteisöä ympärillään ONNI-klubien kautta, jotka tarjoavat paljon kaivattuja sosiaalisia verkostoja erinäisille haavoittuville ryhmille. Elä täysii! -klubi on vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille henkilöille suunnattu klubiyhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa esteetön osallistuminen tapahtumiin, tarjota sosiaalisia verkostoja ja vertaistukea. Ikäänny ilolla! -klubi on ikäihmisille suunnattu klubiyhteisö, joka tuo ikäihmisten elämään mielekästä tekemistä ja muodostaa yhteisön, johon jokaisen on mukava tulla omana itsenään.


2. Nuorille tukea työelämästä

Nuorten hyvinvoinnista kantaa moni Suomessa huolta. Ensimmäinen työpaikka on tärkeässä roolissa hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Tiedämme, että nuorten ikäluokkien mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ovat yleistyneet Suomessa lähes yhtäjaksoisesti yli 15 vuoden ajan. Nuorten sairauspoissaoloista valtaosa johtuu mielenterveyden häiriöistä.

Nuorten työhyvinvoinnin ja työurien tukeminen onkin tärkeä osa yhteiskuntavastuuta myös ONNIlla. Osallistuimme vuonna 2022 Työterveyslaitoksen ”Onnistuneesti työuralle” tutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää nuorten ja nuorten esihenkilöiden näkemyksiä tekijöistä, jotka vaikuttavat nuorten työhön kiinnittymiseen, tavoitteellisuuteen ja kehittymiseen työssä sekä työhyvinvointiin. Hankkeessa tutkittiin nuorten työntekijöiden sekä heidän esihenkilöidensä näkemyksiä työhön liittyen.

ONNIlla työskentelevien nuorten kokemuksissa korostui voimavaroina merkityksellisyyden kokemus, hyvä yhteys lähimmän esihenkilön kanssa sekä selkeä työrooli ja vastuut. Kyselyn mukaan nuoret kaipaavat entistä enemmän palautetta työstään. Palautteen saamisen merkitys korostuu työuran alussa ja erityisesti nuorilla. Lisäksi perehdytykseen liittyen kaivattiin enemmän esimerkiksi työyhteisöön tutustuttamista.


3. Yrityksiltä odotetaan luotettavuutta

Käsitys sosiaalisesta vastuusta laajentuu ja linkittyy vahvasti hyvän hallinnon kysymyksiin. Erityisesti epävarmoina aikoina ihmiset toivovat yrityksiltä aktiivista yrityskansalaisuutta ja eettisiä toimintatapoja.

Antamalla erityishuomiota esimerkiksi hyvän hallintotavan mukaiselle toiminnalle, laadunvalvonnalle sekä eettisille toimintatavoille, yritys vahvistaa luottamussuhdetta sen ja asiakkaan välillä. Sote-alan yrityksissä laadunhallinnan rooli vastuullisuudessa on erityisen oleellinen. Yritysten avoimelle ja läpinäkyvälle viestinnälle ja raportoinnille on myös entistä suurempi tarve aikana, jona samanaikaisesti tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, mutta verkossa liikkuu myös paljon väärää tietoa.

Luotettavuus on yksi ONNIn toimintaa ohjaavista arvoista ja seuraamme sen toteutumista sekä asiakas- että henkilöstökyselyiden kautta. Yrityksen vastuullisuus tai luotettavuus ei kuitenkaan perustu pelkästään asiakkaan ja yrityksen väliseen suhteeseen, vaan koko työyhteisö ja sidosryhmät on myös otettava mukaan yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. ONNIlla käytössämme on esimerkiksi anonyymi ilmoituskanava, jonne työntekijä tai yhteistyökumppani voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.


4. Ympäristötoimilla parempaa elämää tuleville ja nykyisille sukupolville

Vaikka ONNIn vastuullisuudessa korostuu sosiaalinen vastuu, huomioimme ONNIlla myös Pariisin ilmastosopimuksen. Sosiaalisen vastuun ulottuvuudet ympäristö- ja ilmastokysymyksissä ymmärretään nykyisen myös paremmin: Ympäristötoimilla varmistetaan hyvä elämä ja elinkelpoinen planeetta nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vastuullisuustyö vaatii ennen kaikkea systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa, jota voidaan mitata, ja jonka kehittymistä voidaan sekä seurata että todentaa. Mittasimme hiilijalanjälkemme pääkaupunkiseudun kotisiivous –liiketoiminnasta sekä Vantaan pääkonttorilta ensimmäistä kertaa vuonna 2021, ja tavoitteenamme on ymmärtää, millä muutoksilla voimme pienentää hiilijalanjälkeämme ja viedä nämä muutokset arkeen. Vuoden 2022 alussa saatu Ekokompassi-sertifikaatti on konkreettinen osoitus ONNIn ympäristötyöstä. Kannustamme oman toimintamme lisäksi henkilöstöämme ekologisiin arjen valintoihin.

 

Lue lisää: https://www.onnion.fi/medgroup/vastuullisuus

 

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.