Lapsiperheiden kotipalvelun hakeminen

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä. Apua voi pyytää ja sitä annetaan.

Apu löytyy täältä - ota yhteyttä ›

Mitä ovat lapsiperheiden kotipalvelut?

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Millä perustein lapsiperheiden kotipalveluja myönnetään?

Kotipalvelun perhetyö on luonteeltaan tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Kotipalvelun tarve voi kohdata, kun:

  • tarvitset tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • tarvitset konkreettista apua arjen sujumiseen
  • olet huolissasi omasta jaksamisestasi
  • toinen vanhemmista on sairastunut fyysisesti tai psyykkisesti
  • tarvitset tilapäistä lastenhoitoapua asiointikäyntien ajaksi
  • perheeseenne on syntynyt useampi lapsi
  • perhettänne on kohdannut kriisi


Kuka myöntää perheelle oikeuden lapsiperheiden kotipalveluun?

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen sosiaali- tai perhetyöntekijään.

 

Lue lisää: