Olet tässä: ONNI blogi / ONNIn lähihoitajakyselyn tuloksia

 

Kotimainen ONNI teetätti kyselyn ONNIlla työskenteleville lähihoitajille ja lähihoitajaopiskelijoille kesällä 2022. Kyselyyn vastasi 132 lähihoitajaa. ONNIn lähihoitajat työskentelevät kotihoidossa, hengityshalvaustiimeissä sekä lapsiperheiden kotipalvelussa.

Kyselyssä kartoitettiin työhyvinvointia lisääviä toimia ja työsuhde-etujen käyttöä sekä niihin liittyviä toiveita. Tämän lisäksi tiedusteltiin lähihoitajien koulutustoiveita. Kiitämme kyselyyn vastanneita onnilaisia arvokkaista vastauksista ja kehittämisehdotuksista!

Hyvä ilmapiiri, työelämän joustavuus ja hyvä esihenkilötyö lisäävät työviihtyvyyttä

Kysyttäessä ONNIn lähihoitajilta työviihtyvyyden kannalta tärkeimpiä tekijöitä yleisimpiä vastauksia olivat hyvä työilmapiiri sekä työn ja työaikojen joustavuus. Tämän lisäksi kolmen kärkeen nousi hyvä esihenkilötyö. ONNI panostaakin vahvasti johdon ja esihenkilöiden johtamisosaamisen ja esihenkilötaitojen kehittämiseen. Lähes kaikki ONNI hoivan tiimiesihenkilöt ovat suorittaneet Lähiesimiestyön ammattitutkinnon työn ohessa oppisopimuskoulutuksena.

”Hyvä ilmapiiri työyhteisön kesken. - - Meillä yksikössä on loistava työporukka ja hyvä esimies. - - Ilmapiiri on avoin ja kunnioittava toisiamme kohtaan. Ongelma mikä tahansa, voin luottaa työyhteisön tukeen.”

Työviihtyvyyteen liittyen viiden kärkeen ylsivät myös palkka ja mielekkäät työtehtävät. Kyselyn avoimissa vastauksissa korostuivat toiveet siirtymien sujuvuudesta, työvaatteisiin liittyvät kehitysehdotukset sekä yhteinen aika ja työhyvinvointipäivät muiden onnilaisten kanssa.

 

Sairauskassa ja työterveyspalvelut henkilöstöetujen kärjessä

ONNI tarjoaa henkilöstölleen kattavia Tradeka -konsernin henkilöstöetuja, kuten alennuksia hierontapalvelusta, ravintoloista, katsastuksista ja Karton verkkokaupasta sekä Putingin kivijalkamyymälästä. Lähihoitajilta tiedusteltiin kyselyssä, mitä nykyisiä työsuhde-etujaan he pitävät itselleen tärkeinä. Kattava työterveyshuolto, Tradekan sairauskassa sekä Restel ravintoloiden ruoka- ja juoma-alennukset nousivat mielekkäiden työsuhde-etujen kärkeen.

Avoimissa vastauksissa toivottiin erityisesti kulttuuri- ja liikuntaetuja eri muodoissa. Vastauksia tarkastellessa kävi ilmi, että noin 28% vastanneista hoitajista ei ollut kuullut ONNIn henkilöstöeduista. Eduista viestimistä on siis tehostettava.

”Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät edut ovat tärkeimpiä. Varmaan alennukset jostakin hotellista tai pienistä reissuista voisi olla hyvä. Mutta nykyiset työsuhde-edut ovat kiinnostaneet, vaikka olen vasta hieman lukenut niistä.”

 

Webinaarit kiinnostavat onnilaisia

ONNI kouluttaa henkilöstöään vuosittain. Koulutusta järjestetään verkkokoulutuksena ONNI akatemia -alustalla sekä hybridikoulutuksena mm. esihenkilökoulutusten muodossa. Kysyttäessä lähihoitajilta mistä teemoista he mieluiten kuulisivat webinaarien muodossa, mieluisimmiksi teemoiksi nousivat toimenpiteet (esim. haavanhoito), ensiapu ja akuuttitilanteissa toimiminen sekä mielen hyvinvointi. Ehdotettujen teemojen lisäksi toivottiin koulutusta esim. vammaisen lapsen hoitoon liittyen.


Tutustu henkilöstöetuihin ›

Katso kaikki lähihoitajien avoimet työpaikat ›

 

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.