Olet tässä: ONNI blogi / Hyvinvointialueiden kannattaa pyrkiä minimoimaan ongelmien määrä

Hyvinvointialueiden kannattaa pyrkiä minimoimaan ongelmien määrä

Aaltonen_Janne-Med-Group

Hyvinvointialueiden suunnittelu ja toimeenpano on alkanut. Niillä kullakin on todennäköisesti satoja ulkoistussopimuksia, jotka kannattaa läpikäydä huolella ja ajoissa, jotta ei synny tilannetta, jossa tarvittava palvelu ei ole käytettävissä. Toiminnan käynnistämisen hetkellä ulkoistukset lienevät pienin ongelma, eikä niitä kannata haalia muiden ratkaistavien asioiden kanssa samaan aikaan.

Tasavallan presidentti vahvisti lain hyvinvointialueesta ja muut sote-uudistuksen ydinlait 29.6.2021. Lakien hyväksyntä tuskin tuli suurena yllätyksenä, mutta ajankohdasta seurasi se, että useimmilla alueilla toimeen lienee tartuttu nyt kesälomien jälkeen. Tekemistä riittää.

Ulkoistuksia on paljon

Kunnat ja kuntayhtymät ovat tähän asti voineet ulkoistaa palveluja suhteellisen vapaasti. Erityisesti sosiaalipalveluja onkin ulkoistettu paljon. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat kaikista julkisrahoitteisista sosiaalipalveluista 38%, tehostetun palveluasumisen palveluista 51%. Perusterveydenhuollon kiireettömistä lääkärikäynneistä yksityinen tuottaa 59%. Osa tästä tapahtuu työterveyshuollon kautta, osa palvelu-ulkoistuksina.

Sairaanhoitopiirit ovat ulkoistaneet ydinpalveluja vähemmän, mutta yhteispäivystysten vuokralääkäreitä sekä yksityisiä ensihoito- ja siirtokuljetuspalveluja käytetään laajasti, jonkin verran myös palvelusetelejä. Länsi-Pohjan kokonaisulkoistus on ylivoimaisesti suurin mutta alueellisesti tarkkaan rajattu hanke.

Lisäksi monien tukipalvelujen, kuten tietotekniikan, osalta ulkoistukset ovat keskeisessä roolissa, eikä hoitopalvelun jatkuvuus nykypäivänä kestä suurtakaan katkoa niiden osalta.

 

Ulkoistussopimukset kannattaa läpikäydä ja uusia ajoissa

Hyvinvointialueita valmistelevat väliaikaiset toimielimet ovat käynnistäneet toimintansa ja tammikuun aluevaalien jälkeen päätöksenteko siirtyy hyvinvointialueiden luottamushenkilöille. Vaikka päätöksiä voidaan vielä nyt tehdä kuntien ja kuntayhtymien toimesta, lienee selvää, että tästä eteenpäin tulee huomioida päätösten mahdolliset vaikutukset hyvinvointialueen tulevaan toimintaan. Toisaalta hyvinvointialueeseen, sen asukkaisiin tai työntekijöihin vaikuttavia päätöksenteko- ja muutostarpeita tulee olemaan todella paljon, kun taas käytettävissä olevaa aikaa ja valmistelukapasiteettia ei varmasti ole liikaa. 

Hyvinvointialueiden starttihetkellä tuntuisi siten tarkoituksenmukaiselta minimoida kaiken sellaisen ulkoisen päätöksenteon määrä, mikä ei ole täysin välttämätöntä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huolehditaan siitä – mahdollisin optiokausin tai uusin kilpailutuksin – että ulkoistetut palvelut ovat tarvittavassa laajuudessa käytettävissä pitkälle tammikuun 2023 yli, mielellään vähintään vuoteen 2024 asti. 

Eniten turhaa työtä ja stressiä sekä pahimmillaan tilanteen, jossa tarvittava palvelu ei enää ole käytettävissä liittyy asetelmaan, jossa sopimus päättyy joulukuussa 2022. Itse olisin jopa valmis pitämään sopimusten päättymistä joulukuussa ’22 taitovirheenä. 

Hyvinvointialueen on varmasti hyvä arvioida, mitä palveluja se tuottaa itse ja mitä hankkii ulkoiselta palveluntuottajalta, mutta tätä arviointia ei ole järkevä toteuttaa samaan aikaan, kun kaikki hyvinvointialueen omaan toimintaan liittyvät tarpeet tulee ratkaistavaksi. Jotta tällaiseen tilanteeseen ei ajauduta vahingossa, olisi kuntien ja sairaanhoitopiirien hyvä mahdollisimman pian käydä läpi kaikki ulkoistussopimukset ja joko ottaa palvelu omaan tuotantoon kesäkuuhun 2022 mennessä tai jatkaa sopimusta tai toteuttaa uusi kilpailutus siten, että sopimus on voimassa hyvän matkaa tammikuun 2023 jälkeen.

 

Janne Aaltonen

Lääketieteellinen johtaja


ONNI on kotimainen, vuonna 2007 perustettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys. Päätoimialamme ovat hoiva- ja kotisiivouspalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Työllistämme noin 5000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liikevaihtomme lähestyessä 90 miljoonaa euroa. Missiomme on toimia suomalaisten tukena arjessa ja elämän käänteissä. ONNI on Med Group Oy:n markkinointinimi. Yhtiön omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy.

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.