Olet tässä: ONNI blogi / Muutos on uusi musta, sanoi korona

Maaliskuinen uutinen poikkeustilasta Suomessa ja sen myötä tulevista laajoista rajoitustoimista pölläytti reilun 2000 ONNI hoivalaisen arkeen joitakin päiviä kestäneen maalismyrskyn. Näkyvyys oli niin heikko, että se sai asiakkaat perumaan tuhansia käyntejä ja palveluita. Myös rajoitustoimiin kuuluva päätös kieltää kaikki ei-kiireellinen hoito palvelutaloihin ja -asumisyksiköihin herätti kysymyksen, että voiko koteihin palvelua tuottaa ja jos voi niin mitä palvelua.

 

STM:n vaihtuva ohjeistus suojavälineistä herättää hämmennystä

Ensimmäisen viikon suuren seisahduksen jälkeen sekä valtakunnallisiin että kuntien itsensä tekemiin linjauksiin tuli täsmennyksiä ja uudenlainen arki alkoi löytää uomaansa. Pelokkaimmat kotihoidon asiakkaat ymmärsivät, että ilman hoitoakaan kotona ei selviä ja että suojavarusteita hyödyntämällä voidaan suojella palvelun piirissä olevia varsin tehokkaasti. Rajoitustoimien aiheuttaman alkujäätymisen jälkeen hämmennystä ja jatkuvaa keskustelua aiheutti useamman viikon ajan viikoittain vaihtuva STM:n ohjeistus suojavälineistä ja niiden käytöstä. Ohjeistus, joka ei ollut useinkaan linjassa kuntien tekemien ohjeistuksien kanssa, sai aikaan varsin suuren yhteydenottojen ja palautteen määrän asiakkailta ja heidän omaisiltaan.

 

Jo useamman viikon ajan ONNI hoivan asiakkaiden ja työntekijöiden arki on ollut niin normaalilla tasolla, kuin se poikkeusoloissa voi olla. Suojaimia on riittänyt läpi koronakriisin hyvin ja palveluita on pystytty tuottamaan vastaten kaikkeen asiakaskysyntään. On ollut ilo todeta, että poikkeavissa oloissa on voitu kuntien kanssa yhteistyössä järjestää apua ja palvelua niille asiakasryhmille, jotka poikkeuksellisen ajan vuoksi ovat olleet riskissä pudota palveluverkon ulkopuolelle. Esimerkiksi omaishoitajien vapaita on tuotettu luovasti järjestämällä apu kotiin. Työnantajana itse toimiville henkilökohtaista apua tarvitseville asiakkaille on järjestetty avustajan sairastuessa sijainen ONNI hoivan laajasta työntekijäpoolista ja lapsiperheillekin on tuotettu runsaasti kotipalvelua korona-ajan tuomien haasteiden keskellä.

 

Palveluita turvallisesti ja laadukkaasti

Kesäkuulla rajoitusten osittain poistuessa tai lieventyessä meillä on erittäin hyvä valmius vastata sekä kuntien että yksityisasiakkaiden palvelutarpeeseen. Pystymme tuottamaan palveluita turvallisesti ja laadukkaasti huolehtien kaikissa tarvittavissa asiakaskohtaamisissa tarpeellisista suojaimista. Kuntien kumppanina käymme aktiivista ajatuksenvaihtoa myös sellaisista palveluratkaisuista, joita ennen korona-kriisin puhkeamista ei ole yhteistyössä tuotettu, mutta joille nyt on vahva tilaus, kun mahdolliseen toiseen aaltoon varaudutaan ja tehdään suunnitelmia hoitohenkilökunnan riittävyydestä. Muutos näyttää olevan uusi musta ja sellaiseen aikaan sopii luontevasti muuttuviin tarpeisiin taipuvat toimintatavat.

 

Jouni Pitkänen

Myyntijohtaja, ONNI hoiva

 

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.