Olet tässä: ONNI blogi / STM ehdottaa: Palvelusetelin käyttöä tulisi laajentaa

STM ehdottaa: Palvelusetelin käyttöä tulisi laajentaa

Palveluseteli_MedGroup

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli lisää asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelutuotantoa. 

Monissa kunnissa on käytössä palveluseteli, jonka avulla asiakkaat voivat hankkia sote-palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Setelin käyttötapa vaihtelee eikä palveluseteliä ole käytössä kaikkialla. Palvelusetelillä saatavien palveluiden valikoima on myös toistaiseksi melko suppea. Palveluseteli on toimiva työkalu ja sen käyttöä tulisi laajentaa. Lainsäädäntöä on kuitenkin kehitettävä, sillä nykytilanne ei takaa yhdenvertaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut valinnanvapauden kokeiluja kunnissa vuodesta 2017. STM:n rahoitus valinnanvapauden kokeiluihin päättyy lokakuussa 2019.

"Kokeilukuntien on tämän jälkeen mahdollista jatkaa palvelusetelin monipuolista käyttöä, ja kokeilujen opit taskussamme voimme lähteä kehittämään asiakkaiden valintamahdollisuuksia koko maassa. Mielessä on pidettävä tärkein suuntaviitta: asiakkaiden yhdenvertaisuus", toteavat ylijohtaja Kirsi Varhila  ja palvelusetelikokeilun hankepäällikkö, Vuokko Lehtimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä artikkelissaan.

 

Miten palveluseteliä tulisi kehittää?

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilun asiakaskyselyssä kysyttiin, miten palveluseteliä tulisi jatkossa kehittää. Kyselyn tuloksissa nousi esiin seuraavia toiveita:

 • Asiakkaalla tulisi olla lakiin kirjoitettu oikeus saada palveluseteli.
 • Asiakasmaksuja tulisi yhdenvertaistaa ja omavastuun määräytymistä selkiyttää.
 • Lainsäädännön tulisi tarjota joustavampi pohja uusille palvelumuodoille silloin, kun sote-palveluiden valikosta ei löydy asiakkaan tarpeen mukaisia palveluja.
 • Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tulisi mahdollistaa laajemmin
 • Järjestäjän ja tuottajat roolit, tehtävät, vastuut ja velvoitteet tulisi määrittää tarkemmin lainsäädännössä.

  Hoivapalveluita tuottavan Med Groupin toimitusjohtaja Kari Virta kertoo näkemyksistään palvelusetelin kehittämiseen:

  "Palvelusetelien käyttö luo lähtökohtaisesti reilun pelikentän kaikille toimijoille. Palvelusetelin hinnan määrityksen lähtökohtana pitää kuitenkin olla kuntien oman tuotannon kustannus. Palveluiden tuotteistaminen ja läpinäkyvyys mahdollistaa vertailtavuuden ja kannustaa toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen", toimitusjohtaja Kari Virta kertoo. 
   

"Palvelusetelien käyttö mahdollistaa pitkäkestoiset asiakkuudet ilman hoitosuhteiden katkeamista. Näin luodaan lyhyitä ostosopimusjaksoja paremmat edellytykset hyvään henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen", Virta toteaa. 


KariVirta_330x220

"Palvelusetelien käytön laajentaminen erilaisiin tukipalveluihin kuten kotisiivoukseen parantaisi mahdollisuutta aidosti yksilöllisiin ratkaisuihin ja parantaisi esimerkiksi vanhusten mahdollisuutta asua kotona pidempään", Virta jatkaa.

 


Joka kolmas suomalainen ei tunne palveluseteliä 

Palveluseteliä ei kuitenkaan tunneta edelleenkään kovinkaan hyvin kuluttajien parissa. ONNI hoivan syksyllä 2018 teettämän kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen ei tiedä mikä palveluseteli on. Vain joka kymmenes kyselyyn vastanneista on käyttänyt palveluseteliä, ja vain noin kolmannes tietää mistä palveluseteliä voi edes hakea.

Lue lisää

  

Mitä kunnan on tiedettävä palveluseteliin siirtyessään? 

Kunnan on ennen palveluseteliin siirtymistä päätettävä muun muassa palvelusetelin toimintaperiaatteet, palvelusetelin arvo, missä laajuudessa ja mistä alkaen palveluseteli otetaan käyttöön sekä luotava sääntökirja palvelusetelille.

Lue lisää

 

 

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriön kysely

Valintoja palvelusetelillä – yhdenvertaisuus ja kokeilujen opit mielessä kohti tulevaa

 

Lue lisää palvelusetelistä:

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.