Olet tässä: ONNI blogi / Siirtokuljetukset ja ensihoito

Ensihoitopalvelun sisältö on määritelty terveydenhuoltolain 40 §:ssä. Potilaan jatkohoitoon liittyvät kuljetukset kuuluvat ensihoitopalveluun silloin, kun kyse on äkillisesti sairastuneesta tai vammautuneesta potilaasta, joka tarvitsee siirron aikana vaativaa ja jatkuvaa hoitoa tai seurantaa.

Nähdäkseni tästä seuraa, että kuuluakseen ensihoitopalveluun siirron hoitolaitoksesta toiseen tulee tapahtua samana päivänä, kun sairastuminen tai vammautuminen on tapahtunut (1), kuljetusta ei ole aikataulutettu (2) ja sen tulee edellyttää vaativaa seurantaa tai hoitoa (3). Lainsäädännössä ei ole määritelty, missä tilanteissa viimeksi mainitusta on kyse, mutta tämän voidaan tulkita edellyttävän saattajaksi lääkäriä tai vähintään hoitolaitoksen sairaanhoitajaa.

 

Muut kuin edellä mainitut kuljetukset ambulanssilla ovat kiireettömiä potilassiirtoja. On selvää, että tällaisia on kaikkien sairaanhoitopiirien alueella.

 

Potilassiirtojen tuottaminen ja korvausvastuu

 

Pelastuslaitokset voivat osallistua ensihoitopalveluun kuuluvien tehtävien tuottamiseen mutta ne eivät voi tuottaa potilassiirtoja, koska se ei kuulu pelastuslain mukaisiin tehtäviin.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat tuottaa potilassiirtoja itse silloin, kun kyse on niiden omalla vastuulla olevasta palvelusta. Tällaisesta potilassiirrosta ei makseta Kela-korvausta, sillä sairausvakuutuslain (21.12.2004/1224) 2. luvun 3§ 1. mom. mukaan se ei korvaa kunnan tai kuntayhtymän järjestämän sairaanhoidon kustannuksia.

 

Osa ambulanssilla tehtävistä siirtokuljetuksista on sellaisia, joissa korvausvastuu on kunnalla tai sairaanhoitopiirillä, osa sellaisia, joissa korvausvastuu on Kelalla (tai potilaalla itsellään). Jos sairaanhoitopiirin aikataulutetut potilassiirrot toteutetaan sen omilla siirtokuljetusyksiköillä, sairaanhoitopiiri maksaa itse myös ne kustannukset, jotka muutoin kuuluisivat Kelan korvausvastuulle.

 

ONNI terveys ensihoito rekryilmoitus 1080x450px_

 

Riittävät siirtoyksiköt

 

Lisäksi, kunnalla tai sairaanhoitopiirillä ei ole kilpailuneutraalisuussäännöksistä johtuen oikeutta yhtiöittämättä tuottaa sellaisia potilassiirtoja, joissa on kyse jonkun muun (esim. alueen kunnan) järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista. Potilaan siirto kotoa tai hoivakodista sairaalan laboratorio- ja kuvantamisyksikköön tai poliklinikalle ja sieltä takaisin kotiin ei kuulu niin kunnan kuin sairaanhoitopiirinkään vastuulle, joten ne eivät voi tätä palvelua tuottaa. Niiden toki tulee huolehtia siitä, että tällaisia palveluja on tarjolla, jos potilaat niitä tarvitsevat.

 

Mikäli sairaanhoitopiiri hoitaa omat potilassiirtonsa itse, tulee sen hankkia muun tahon järjestämisvastuulle kuuluvat potilassiirrot yksityiseltä palveluntuottajalta. Näin tulee tehdä riippumatta siitä, mistä sellainen yksikkö saadaan. Yksikön tilaaminen oman alueen ulkopuolelta aiheuttaa luonnollisesti viiveitä ja turhia kustannuksia.

 

Jotta sairaanhoitopiiri voi minimoida siirtokuljetuksista syntyvät kustannuksensa ja tarjota tarkoituksenmukaiset palvelut myös niiden potilaiden käytettäviksi, joihin liittyvät siirrot eivät kuulu sairaanhoitopiirin vastuulle, tulisi kunkin sairaanhoitopiirin alueella olla tarvittava määrä kilpailutettuja siirtoyksiköitä. Nyt näin ei ole. Tosiasiallisesti joissakin sairaanhoitopiireissä rikotaan lakia, kun aikataulutettuja potilassiirtoja kirjataan ensihoitopalveluun kuuluviksi myös silloin, kun edellä mainittu ehto ei täyty. Kelan tulee viipymättä lopettaa tällaisten siirtojen korvaaminen sairaanhoitopiireille.

 

Janne Aaltonen

Liiketoimintajohtaja
ONNI terveys


Med Group Oy on Tradeka-Yhtiöt Oy:n 100% omistama täysin kotimainen terveys- ja hoivapalvelutuottaja, joka tunnetaan nimellä ONNI. Kehitämme terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Työllistämme noin 5000 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää liikevaihtomme ollessa yli 75 miljoonaa euroa. 

Tilaa uusimmat blogit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon blogin uusista sisällöistä?
Tilaa uusimmat blogisisällöt suoraan sähköpostiisi! Saat kerran kuukaudessa yhteenvedon uusimmista sisällöistä.