Olet tässä: ONNI blogi / Onnilaisten työssä toteutuu merkityksellisyys ja arvot

Onnilaisten työssä toteutuu merkityksellisyys ja arvot

Sanapilvi ONNIn vahvuudet

ONNIlaiset arvioivat omaa työtään, työyhteisöä, esimiestyötä ja työnantajaa vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa syksyn 2019 aikana. Tuloksissa korostuu erityisesti työn merkityksellisyys: teemme merkityksellistä työtä asiakkaidemme hyväksi. Ja olemme erittäin innostuneita työstämme! Työ itsessään siis antaa ONNIlaisille paljon.

 

ONNIlaiset kokevat omaavansa hyvät tiedot ja taidot asiakastyön tekemiseksi ja pääsevänsä myös hyödyntämään osaamistaan. Oikea osaaminen on hyvän palvelun kulmakivi ja osaamisen kehittäminen onkin keskeinen osa-alue, johon vuonna 2020 panostamme edelleen. Osaamisen kehittämisen kautta haluamme tarjota myös työpaikan, jossa jokainen työntekijä voi kehittyä. Vuonna 2020 ONNI akatemia ottaa seuraavat askeleensa eli laajennamme henkilökohtaisen avustajan oppisopimuskoulutusta, minkä pioneerina olemme aloittaneet viime vuonna sekä aloitamme kotihoidon ammatillisen osaamisen kehitysohjelman.

 

Esimiestyö tukee työssä viihtymistä

Monet ONNIlaiset työskentelevät asiakkaiden parissa ja mahdollisuus tehdä työtä itsenäisesti korostuu voimakkaasti. Itsenäisyyttä tasapainottaa hyvä esimiestyö, joka näyttäytyy ONNIssa vahvana osa-alueena. ONNIn esimiehet koetaan oikeudenmukaisina ja luotettavina. Esimiehet myös tarjoavat tukea ja opastusta aina tarvittaessa. Esimiestyön kehittämiseen on panostettu viime vuosina ja myös ensi vuonna esimiestyön kehittäminen on yksi keskeinen teema. ONNI akatemian puitteissa laajennamme lähiesimiehen ammattitutkinto -koulutusohjelmaa sekä aloitamme johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutusohjelman! Työntekijät kaipaavat palautetta työstä ja sillä saralla meillä vielä petraamista on. Palautteen merkitys on varmasti siis esillä myös tulevissa esimieskoulutuksissa.

 

Työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen luo tyytyväisyyttä

Itsenäisyys mahdollistaa joustavuuden. Tulokset osoittavat, että ONNIlaiset ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuksiin yhteensovittaa työ ja muu elämä joustavasti. Itsenäisyyden kääntöpuolena näkyy kuitenkin haasteita esimerkiksi eri yksiköiden välisen yhteistyön ja yhteisöllisen, innostavan ilmapiirin kohdalla. Yhteisöllisyyden rakentaminen on vaativa tehtävä. Olemme alkaneet rakentaa toimintatapoja, joilla mahdollistamme uudenlaisia kohtaamisia ONNIlaisten kesken ja sitä kautta rakennamme yhdessä yhteisöämme. ONNI hoivassa tiimiytyminen on keskiössä ja tiimipalaverikäytäntöjä kehitetään. Haluamme tarjota jatkossa kaikille ONNIlaisille mahdollisuuden olla osana innostavaa työyhteisöä. Ensihoidossa tiimit ovat tiiviitä ja työyhteisöt tärkeä voimavara jo nyt. Ensihoidon puolella kehityskohteena onkin sisäisen viestinnän kanavien kehittäminen. Tulosten perusteella näyttää siltä, että meillä on vielä kehittämisen varaa siinä, että työntekijät pääsevät osallistumaan toiminnan kehittämiseen entistä enemmän. Myös näitä mahdollisuuksia pyrimme jatkossa luomaan enemmän erilaisten kohtaamisten kautta.

 

Onnin arvot

Vuonna 2019 teimme ONNIssa paljon työtä arvojen eteen. ONNIn arvot ovat luotettavuus, ystävällisyys ja joustavuus. Lisäksi keskeinen toimintaa ohjaava tekijä on vastuullisuus. Ensi vuonna toteutamme ONNIn ensimmäisen vastuullisuusohjelman, jonka raportoimme YK:n Global Compactin mukaisesti. Arvot toteutuvat työntekijöiden palautteen perusteella hyvin ja arvot nousevat spontaaneina kommentteina esille avoimien palautteiden vahvuuksissa.

Sanapilvi ONNIn vahvuudet

Kuva: ONNIn vahvuudet (Sanapilvi avoimista vastauksista, ONNIn henkilöstötutkimus 2019).

 

Kiitämme kaikkia ONNIlaisia palautteesta! Otamme palautteen vakavasti ja teemme työtä sen eteen, että ONNI on kaikille nykyisille ja tuleville ONNIlaisille mielekäs työpaikka, jossa jokainen viihtyy.

 

Myös asiakkaame antoivat meille hyvää palautetta vuoden 2019 asiakastutkimuksessa. Lue lisää asiakastutkimuksen tuloksista. Kiitos siis kaikille vuodesta 2019! Jatketaan hyvää työtä asiakkaidemme hyväksi arjessa ja elämän käänteissä myös ensi vuonna.


Jos haluat tietää lisää avoimista työpaikoistamme tai ONNIsta työnantajana, tutustu työmahdollisuuksiimme.


Med Group –konserni on kasvanut vahvasti koko historiansa ajan. Med Group on laajentunut sekä orgaanisesti että yritysostoin ja sekä liikevaihdolla että henkilöstön lukumäärällä mitattuna konserni on kasvanut jo kymmenenä peräkkäisenä vuotena. Med Group -konsernin liikevaihto on vuonna 2018 on noin 70 miljoonaa euroa. Med Group on kasvanut myös merkittäväksi työllistäjäksi: työllistämme noin 4000 henkilöä. Henkilötyövuosina konsernin työntekijämäärä on noin 1400.

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.