Olet tässä: ONNI blogi / Onni hoiva ja vastuullinen hoivatyö

Osuuskunta Tradeka tilasi vuosi sitten selvityksen koskien hoivapalveluiden vastuullisuutta. Selvityksen tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa hoiva-alan vastuullisuudesta, kriteereistä sekä kehittämisen mahdollisuuksista. Selvitys, jossa keskityttiin vanhusten ja aikuisten vammaisten kotiin vietäviin hoito- ja tukipalveluihin, avaa mitä hoivapalveluiden vastuullisuudella tarkoitetaan, ja kuinka vastuullisuus näyttäytyy eri osapuolten näkökulmasta. 

Suositukset vastuullisuuden vahvistamiseksi

Selvityksen ytimessä on kahdeksan konkreettista suositusta vastuullisuuden vahvistamiseksi hoiva-alalla. istä suosituksista löytyy hyvänä työkaluna itsearviointipohja, jota käyttämällä toimija saa apuja omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamiseen.  

  1.  
  2. 1. Asiakkaan elämänlaadun tukeminen on otettava toiminnan peruskiveksi
  3. 2. Työntekijöiden jaksaminen on otettava vakavasti 
  4. 3. Palveluita on johdettava ammattimaisesti 
  5. 4. Yhteiskuntavastuun on ohjattava palvelujen järjestämistä 
  6. 5. Vastuullinen kotiin annettavien palvelujen tuotanto on tehokasta, laadukasta, vaikuttavaa ja hyvä kumppani kaikille. Asiakkaan tarpeet ymmärretään laajasti. 
  7. 6. Vastuullinen ansainta ja avoimuus tulee ottaa julkisella rahalla toimivan yritystoiminnan johtotähdeksi 
  8. 7. Valvonnan sanktioineen tulee tukea hyvien käytäntöjen kehittymistä  
  9. 8. Palveluiden kansallisen ohjauksen tulee toteuttaa yhteiskuntavastuunsa toimeenpanokelpoisen normi-, resurssi- ja informaatio-ohjauksen avulla 


Ajankohtaista banneri paita 1280 x 450px2

 

ONNI hoivan itsearvioinnin toteutus

ONNI hoivassa ensimmäinen itsearviointi toteutettiin selvityksen julkaisun yhteydessä syksyllä 2019. Itsearvioinnin todettiin olevan hyödyllinen työkalu toiminnan arvioinnille ja kehittämiselle. Itsearvioinnin toteutus otettiin osaksi ONNI hoivan laatutoiminnan vuosiohjelmaa.  

Näin ollen uusi itsearviointi, tällä kertaa laajennetulla vastaajajoukolla, toteutettiin marraskuun 2020 aikana. Itsearviointi toteutettiin kahdessa osassa. Aluepäälliköt yhdessä tiimiesimiesten kanssa arvioivat kuinka vastuullisuus näyttäytyy käytännön työssä, asiakkaiden ja työntekijöiden arjessa (suositukset 1-3). ONNI hoivan johto taas arvioi vastuullisen tuotannon toteutusta, sekä kuinka valvonta ja ohjaus näyttäytyy palveluntarjoajalle (suositukset 4-8) 

 

Itsearvioinnin tulokset ja kehityskohteet

Kotiin vietävien koti- ja tukipalvelujen tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin, terveyden ja arjessa selviytymisen tukeminen vaikuttavien palvelujen avulla.” Lopputuloksissa on vahvasti nähtävissä, että tavoite olla arjen apu elämän käänteissä toteutuu ONNI hoivassa hyvin.  

Vastaajilla oli hyvin yhteneväinen näkemys palvelujemme vahvuuksista ja kehityskohteista. Tämä vahvistaa sen, että ONNI hoivassa voidaan todeta palveluiden laadun olevan valtakunnallisesti tasavertaista. 

Itsearvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvuuksien tunnistaminen ja sitä kautta varmistaminen ja ylläpitäminen. Vuonna 2019 tehtyyn arviointiin verrattuna hyvin samat teemat nousevat sekä vahvuuksiin että kehityskohteisiin, mutta useiden osa-alueiden osalta tunnistettiin edistymistä. 

Vahvuuksia tunnistettiin kaikista arvioitavista osa-alueista ja ne käsiteltiin yhdessä vastaajien kanssa. Toiminnan kehittämisen osalta ONNI hoivassa tunnistetut kehityskohteet nostettiin myös yksiköiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmiin.  

Toimialaa kokonaisuutena ajatelleen arvioinnissa nousi myös esiin huomio kansalliselle ohjaukselle siten, että varmistetaan avuntarvitsijoille aito mahdollisuus valita itselleen sopiva palveluntuottaja. Tähän vaikuttaa esim. palvelusetelihinnoittelu. Hinnoittelun tulisi tukea myös etäyhteyksien ja muun teknologisten ratkaisujen käyttöä. 

 

Tutustu Tradekan selvitykseen ›

ONNIn vastuullisuusraportti ›


Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä ONNI. Yrityksemme omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Päätoimialamme ovat hoivapalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Meillä työskentelee keskimäärin 4200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liikevaihtomme ollessa yli 70 miljoonaa euroa. Missiomme on auttaa ihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.