Palveluseteli Jyväskylä

ONNIlla käy myös palvelusetelit! Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli on maksusitoumus, joka voidaan myöntää kuntalaiselle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Alueelliset yhteystiedot ›

Palveluseteli Jyväskylässä

Palveluseteli Jyväskylä

Jyväskylässä palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin itse tuottamille tai ostamille sosiaali- ja terveyspalveluille. Jos sinulle on myönnetty palveluseteli, voit hankkia palvelun kotimaiselta ONNI hoivalta. Laadukkaita palveluita tuottava ONNI on Jyväskylän kaupungin hyväksymä palveluntuottaja.

Palveluseteli on käytössä muun muassa seuraavissa ONNI hoivan tarjoamissa palveluissa:

  • Lapsiperheiden säännöllinen kotipalvelu
  • Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
  • Omaishoidon tuen palveluseteli
  • Säännöllisen kotihoidon palveluseteli
  • Tilapäisen kotihoidon palveluseteli (seniorit ja pitkäaikaissairaat)
  • Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu
  • Vaikeavammaisten henkilökohtainen apu (ammatillinen)
  • Vammaisten hoitoapu

Jyväskylän kaupunki on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluja voit palvelusetelillä ostaa. Asiakas voi saada palvelusetelin palvelutarvearvioinnin ja myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelistä tehdään aina viranhaltijapäätös tai lähete. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Onko sinulle myönnetty palveluseteli? Soita meille p. 09 8564 65442 niin saat palvelut kuntoon pikaisesti.

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Palvelusetelin hyödyntäminen on mahdollista kunnissa, joissa kunta on päättänyt hyödyntää sitä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimisessa. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Mistä saan palvelusetelin?

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja siihen perustuvan palveluratkaisun jälkeen. Jos täytät palvelun kriteerit, palvelu järjestetään sinulle kunnasta riippuen jollain seuraavista tavoista: kaupungin tuottama palvelu, kaupungin yksityiseltä toimijalta hankkima palvelu tai palveluseteli. Saat käyttöösi palvelusetelin, mikäli:

  • Olet oikeutettu henkilökohtaiseen apuun, lapsiperheiden kotipalveluihin tai vanhuspalveluihin
  • Olet hakenut henkilökohtaista apua tai lapsiperheiden tai vanhusten kotipalveluita kotikuntasi sosiaalitoimistolta

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella. Ota yhteyttä Jyväskylän kaupunkiin, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

 

Miten käytän palveluseteliä?

Palvelusetelin hyödyntäminen on helppoa: Ota meihin yhteyttä saatuasi kunnlta päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Selvitämme tilanteesi ja avun tarpeesi, ja etsimme sinulle sopivan ratkaisun. 

 

Mikä on palvelusetelin arvo?

Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Palvelusetelillä Jyväskylän kaupunki sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän ONNI hoivalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka.

Sinulle voi jäädä maksettavaksi omavastuuosuus. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palvelusetelin arvon ylittävää summaa, joka jää asiakkaan maksettavaksi. Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Mitä tehdä, mikäli kotikuntani ei vielä hyödynnä palveluseteliä?

Ota silti meihin yhteyttä! Kartoitamme tilanteesi ja keskustelemme kotikuntasi sosiaalitoimen kanssa, voimmeko millään tavalla auttaa sinua. Toimimme myös yhteistyössä kuntien kanssa ostopalvelujen muodossa, jolloin palveluseteliä ei tarvita. 

On kaikkien etu, että saat tukea tarvitsemallasi tavalla. Ota rohkeasti yhteyttä, kartoitamme yhdessä sinun ja omaisesi kanssa, oletko oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun tai kotipalveluihin. Kartoitus tapahtuu siten, että soitamme sinulle tai omaisellesi. Tarvittaessa täydennämme arvioita henkilökohtaisella maksuttomalla kartoituskäynnillä.