Palveluseteli Rovaniemi

ONNIlla käy myös palvelusetelit! Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluseteli on maksusitoumus, joka voidaan myöntää kuntalaiselle palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Alueelliset yhteystiedot ›

Palveluseteli Rovaniemellä

Palveluseteli Rovaniemi

Rovaniemellä palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin itse tuottamille tai ostamille sosiaali- ja terveyspalveluille.

Palveluseteli on tarkoitettu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittujen palvelujen ostamiseen. Rovaniemellä palveluseteliä voidaan hyödyntää normaaliin hoivaan ja hoitoon ja kotisairaanhoitoon. Palveluseteliä ei ole tarkoitettu siivous- ja asiointipalveluun. Seuraavat ONNI hoivan tarjoamat palvelut on Rovaniemellä saatavissa palvelusetelillä:

  • Tilapäisen kotihoidon / kotisairaanhoidon palveluseteli
  • Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon / kotisairaanhoidon palveluseteli
  • Omaishoidontuen palveluseteli (yli 65 v)

Palveluseteli on viranhaltijapäätös, joka oikeuttaa asiakkaan ostamaan kunnan hyväksymältä palveluyrittäjältä palveluseteliin sisältyvät palvelut setelin arvolla ja päätöksessä olevalla määrällä tiettynä aikajakson. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti.

Maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Onko sinulle myönnetty palveluseteli? Soita meille p. 09 8564 65442 niin saat palvelut kuntoon pikaisesti.

 

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Palvelusetelin hyödyntäminen on mahdollista kunnissa, joissa kunta on päättänyt hyödyntää sitä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankkimisessa. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Asiakas saa itse valita palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


Mistä saan palvelusetelin?

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja siihen perustuvan palveluratkaisun jälkeen. Jos täytät palvelun kriteerit, palvelu järjestetään sinulle kunnasta riippuen jollain seuraavista tavoista: kaupungin tuottama palvelu, kaupungin yksityiseltä toimijalta hankkima palvelu tai palveluseteli. Saat käyttöösi palvelusetelin, mikäli:

  • Olet oikeutettu henkilökohtaiseen apuun, lapsiperheiden kotipalveluihin tai vanhuspalveluihin
  • Olet hakenut henkilökohtaista apua tai lapsiperheiden tai vanhusten kotipalveluita kotikuntasi sosiaalitoimistolta

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella. Ota yhteyttä Rovaniemen kaupunkiin, joka vastaa palvelujen järjestämisestä.

 

Miten käytän palveluseteliä?

Palvelusetelin hyödyntäminen on helppoa: Ota meihin yhteyttä saatuasi kunnalta päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Selvitämme tilanteesi ja avun tarpeesi, ja etsimme sinulle sopivan ratkaisun. 

 

Mikä on palvelusetelin arvo?

Kunta määrittää palvelusetelin arvon. Palvelusetelillä Rovaniemen kaupunki sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän ONNI hoivalta hankkimat palvelut kunnan päättämään setelin arvoon saakka.

Sinulle voi jäädä maksettavaksi omavastuuosuus. Omavastuuosuudella tarkoitetaan palvelusetelin arvon ylittävää summaa, joka jää asiakkaan maksettavaksi. Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle maksuton.

 

Mitä tehdä, mikäli kotikuntani ei vielä hyödynnä palveluseteliä?

Ota silti meihin yhteyttä! Kartoitamme tilanteesi ja keskustelemme kotikuntasi sosiaalitoimen kanssa, voimmeko millään tavalla auttaa sinua. Toimimme myös yhteistyössä kuntien kanssa ostopalvelujen muodossa, jolloin palveluseteliä ei tarvita. 

On kaikkien etu, että saat tukea tarvitsemallasi tavalla. Ota rohkeasti yhteyttä, kartoitamme yhdessä sinun ja omaisesi kanssa, oletko oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun tai kotipalveluihin. Kartoitus tapahtuu siten, että soitamme sinulle tai omaisellesi. Tarvittaessa täydennämme arvioita henkilökohtaisella maksuttomalla kartoituskäynnillä.