Joka kolmas suomalainen ei tunne palveluseteliä

 

TIEDOTE
Julkaisuvapaa ti 16.10.2018 
 

Hoivapalveluita tuottavan Onni hoivan teettämän kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen ei tiedä mikä palveluseteli on. Vain joka kymmenes kyselyyn vastanneista on käyttänyt palveluseteliä, ja vain noin kolmannes tietää mistä palveluseteliä voi edes hakea. Yli puolet vastaajista ei tiedä, mihin palveluseteliä voisi käyttää. Mahdollisuus ostaa palveluita arvonlisäverottomasti tunnetaan myös kehnosti. Sen sijaan kotitalousvähennys tunnetaan hyvin. Kaksi kolmesta suomalaisesti tuntee kotitalousvähennyksen mahdollisuudet koti- ja hoivapalveluissa. Tiedon määrän ja palvelusetelin käyttömahdollisuuksien välillä on syvä kuilu. Kuntaliiton jo vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta tarjoaa mahdollisuutta käyttää palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lasten päivähoidon kuntapalvelujen hankintaan. Onni hoivan elokuussa 2018 teettämään kyselytutkimukseen vastasi 1000 suomalaista.

 

Vastaajista 32 prosenttia ei tiennyt mikä palveluseteli on, eikä 60 prosenttia osaa sanoa mihin sitä voisi käyttää. Lisäksi arvolisäveron verovähennysoikeus on harvalla hallussa. Suurin osa suomalaisista ei tiedä, että osan palveluista voi saada alvittomana tiettyjen ehtojen täyttyessä.

 

– Joka kymmenes 45–54 -vuotias suomalainen arvioi lähipiirissään olevan lähitulevaisuudessa kotihoitoa tarvitsevia henkilöitä. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä juuri tällä ikäryhmällä esimerkiksi omat vanhemmat saattaisivat tarvita kotipalveluita sekä tietoa koti- ja hoivapalveluista laajemminkin. Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen on onneksi vuosien saatossa opittu hyvin. Kyselyyn vastaajista kolme neljästä tietää kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuuden kotipalvelussa, kertoo Onni hoivan asiakkuuspäällikkö Saija Toropainen.

  

Kotipalveluiden arvonlisäveron vähennysoikeus vaatii enemmän tiedotusta

 

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ei ole kuullutkaan kotipalveluiden arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Eri ikäluokkien välillä ei juurikaan ollut eroa. Erityisen huonosti tieto oli saavuttanut yksinhuoltajataloudet. Vain joka kolmas yksinhuoltaja oli kuullut arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

 

Korkea ikä ei ole ainoa peruste arvonlisäveron poistumiseen. Iän perusteella saatavan alvittoman palvelun mahdollisuudesta tiesi joka toinen vastaaja.  Alvittomuus koskee siis myös muita asiakasryhmiä kuin ikääntyneitä. Palveluiden ostaminen ilman arvonlisäveroa voi olla mahdollista esimerkiksi uupuneelle pienten lasten vanhemmalle tai väsyneelle omaishoitajalle. Samoin esimerkiksi lonkkaleikkauksen jälkeinen toipumisjakso voi olla peruste määräaikaiselle arvonlisäverottomalle palvelulle. Kotiin voi ostaa erilaisia tukipalveluita kuten siivousta arvonlisäverottomasti, myös asioiden hoitamiseen tarvittava asiointiapu voi olla arvonlisäverotonta.

 

– Arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy,  kun asiakkaan toimintakyky on alentunut. Aivan kevyin perustein alvitonta palvelua ei voi kuitenkaan ostaa. Alentuneen toimintakyvyn toteamiseen tarvitaan rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen, mutta lääkärintodistusta asiakkaalta ei tarvita.  Palveluita tarjoavan yrityksen on arvioitava asiakkaan tilanne tapauskohtaisesti. Yksityiset palveluntuottajat, kuten Onni hoiva, voivat tarjota arvonlisäverottomia palveluja, kun toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palveluyrityksen pitää tehdä ilmoitus siihen kuntaan missä toimii. Lisäksi asiakkaalla ja yrityksellä pitää olla kirjallinen palvelusuunnitelma ja sopimus, jossa mm. ostopalvelut ja niiden kesto on eritelty, kertoo Saija Toropainen.

 

Tieto erilaisista vähennysoikeuksista vaatii lisää tiedottamista. Ymmärrys kotipalveluiden vähennysoikeuksista pieneni edelleen iäkkäämmissä vastausryhmissä. 65–75 -vuotiaista vain kaksi viidestä tietää, että yksityinen kotipalvelu voi joissain tilanteissa olla jopa edullisempaa kuin vastaava kunnallinen hoito. Sen sijaan samassa ikäryhmässä lähes 80 prosenttia vastaajista oli perillä kotitalousvähennyksen käytöstä.

 

Onni hoiva järjestää erilaisia tiedotustilaisuuksia palvelusetelin käytöstä ympäri Suomea.

– Olemme huomanneet, että rento keskustelu kahvikupin ääressä on mukava tapa selvitellä monimutkaisiakin asioita, iloitsee Toropainen.

 

– Palvelusetelistä tai arvonlisäverottomasta palvelusta kertominen on ensiarvoisen tärkeää, jotta vähennykseen oikeutetut löytävät sopivat palvelut. Sote-suunnitelmien jyllätessä nykyisiä avun tarvitsijoita ei unohdeta, vaan  voimme olla joka päivä osa ihmisten tarvitsemaa turvaverkkoa, Saija Toropainen päättää.

__________

LASKENTAESIMERKKI

Asiakasmaksujen prosenttiosuuksissa on kuntakohtaisia eroja ja enimmäismäärät on määritelty laissa.  Eläketurvakeskuksen mukaan keskivertoeläke vuonna 2017 oli Suomessa 1656 e/kk.

Esimerkkilaskelma on Tampereelta.

 

Esimerkkipariskunnan eläkkeet ovat 1700 e/kk ja 2100 e/kk, yhteensä 3800 e/kk.

Kaupungin kotihoidon hinta:

  • palvelu 5-10h/kk, asiakasmaksu 16% bruttotuloista suojaosan jälkeen (3800-1063=2737*16%), yhteensä 437,92 euroa/kk. 
  • palvelu 11-20h/kk, asiakasmaksu 18%, yhteensä 492,66 euroa/kk.

 

Onni hoivan kotihoidon hinta:

  • palvelu 10h/kk, lasku yhteensä 360e/kk, kotitalousvähennyksen jälkeen 180e/kk (ei huomioitu verovähennyksen vuotuista omavastuuta 100e)
  • palvelu 20h/kk, lasku yhteensä 720e/kk, kotitalousvähennyksen jälkeen 360e/kk

 

Jos esimerkkipariskunta maksaa palvelunsa itse ja tarvitsee palvelua 23 tuntia kuukaudessa tai enemmän, muuttuu kaupungin kotihoito laskelmissa edullisemmaksi. Jos pariskunnan itsensä lisäksi voidaan hyödyntää lapsen/lapsenlapsen verovähennysmahdollisuutta, raja nousee 35 tuntiin/kk.

 

Lisätiedot:

Jouni Pitkänen,  asiakkuusjohtaja
jouni.pitkanen@onniterveys.fi

Lisätietoa palvelusetelistä löydät myös Palvelusetelioppaastamme

                                                                                                                                  

LÄHTEET:

 

Kuntaliitto: Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä päivähoidon palvelusetelien käyttö kasvanut kunnissa

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2015/sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-paivahoidon-palvelusetelien-kaytto-kasvanut 

Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

https://stm.fi/sotehuollon-asiakasmaksut 

 

Lue lisää palvelusetelistä:

Mitä kunnan on hyvä ottaa huomioon siirtyessään palveluseteliin?

Palveluseteliopas

Lapsiperheiden palveluseteli

Henkilökohtaisen avun palveluseteli

STM ehdottaa: Palvelusetelin käyttöä laajennettava

 

Med Group on kotimainen, nopeasti kasvava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys, joka tunnetaan nimellä Onni. Onni on terveydenhuollon kumppani, jonka sinä saat valita. Yrityksemme omistaa suomalainen Tradeka-Yhtiöt Oy. Päätoimialamme ovat hoivapalvelut, ensihoito sekä hammaslääkäri- ja lääkäripalvelut julkiselle terveydenhuollolle. Työllistämme noin 3400 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista liikevaihtomme ollessa yli 60 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme, niin kuluttaja- kuin kunta-asiakkaitamme, suurella sydämellä. Missiomme on auttaa ihmisiä elämään omannäköistä, täyttä elämää. Uskomme ihmisiin ja heidän kyvykkyyteensä muuttaa maailmaa paremmaksi. Lue lisää: www.onniterveys.fi