Olet tässä: ONNI terveys / ONNI blogi / Ensihoidon lainsäädäntömuutokset

Ensihoidon lainsäädäntömuutokset

JAA SOMESSA:

ONNI terveys ensihoitoyksikkö takaa
Ensihoidon lainsäädäntöä on hallituksen esityksellä 311/2018 esitetty muutettavaksi siten, että ensihoitopalvelu tuotettaisiin pääosin maakunnan omana toimintana. Maakunnan omaa toimintaa täydentävää palvelua voitaisiin hankkia myös yrityksiltä. Potilassiirrot terveydenhuollon yksiköstä toiseen yksikköön jatkohoitoon tai tutkimukseen olisi tarkoitus hankkia yksityisiltä toimijoilta. Hyvinvointialan liiton (HALI) ensihoidon osa-alueesta vastaava lakimies Minna Elo kommentoi lakiesityksen tilannetta.
 
Mikä on lakiesityksen tilanne tällä hetkellä?
 
Eduskunnan täysistunnossa 9.1.2019 asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Perustuslakivaliokunta on 10.1. päättänyt kuulla asiantuntijoina oikeusministeriön edustajaa, professori Raija Huhtasta, professori Juha Lavapuroa ja professori Tuomas Ojasta. Näitä kuulemisia ei ole vielä pidetty. Alun perin lausunnon arveltiin valmistuvan helmikuun 2019 aikana.
 
Ehtiikö Eduskunta käsitellä lakiesityksen ennen vaaleja?
 
HALIn arvion mukaan on äärimmäisen epätodennäköistä, että lakiesitys ehdittäisiin hyväksyä tällä vaalikaudella. Laki on kirjoitettu muotoon, jossa maakunnat perustetaan ja vastuu ensihoidosta siirtyisi niille. Kun sote-uudistus ei tällä vaalikaudella etene, ei siihen sidoksissa olevia muitakaan lakeja voida edistää.
 
Mitä siitä seuraa?
 
Kaikki hallituksen esitykset, joita Eduskunta ei nykyisen istuntokauden aikana ehdi käsittelemään raukeavat. Tällöin nykyinen voimassaoleva lainsäädäntö ohjaa toimintaa. Ensihoitopalveluun kuulumattomien potilassiirtojen kilpailuttamisvelvollisuus perustuu EU-lainsäädäntöön ja potilassiirrot on kilpailutettava jo nykylainsäädännön perusteella riippumatta siitä, ehditäänkö lakiesitystä käsitellä. Muilta osin lakiesitys on hyvin samansisältöinen kuin nykyinenkin, esimerkiksi ensihoidon järjestämisvastuu säilyy julkisella sektorilla, joka voi tuottaa palvelut itse tai yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Palveluiden hankkiminen kilpailuttamalla yksityiseltä sektorilta on jatkossakin mahdollista ja suositeltavaakin.
 
Uusi esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi voidaan antaa tai olla antamatta uusille valtiopäiville. Esityksen tekee vaalien jälkeen valittu hallitus.
 
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
 
Käytännössä on kolme vaihtoehtoa:

1. asian valmistelu alkaa uudestaan uusien poliittisten linjausten jälkeen,

2. annettu hallituksen esitys annetaan uudestaan kutakuinkin sellaisenaan, tai

3. asiaa ei toistaiseksi viedä eteenpäin.
 
Vielä on liian aikaista arvioida, miten asia tulee etenemään, koska koko sote- ja maakuntauudistuksen tilanne on epävarma. Mikäli eduskunta ehtii hyväksyä ns. sote- ja maakuntalait vielä tämän vaalikauden aikana, on mahdollista, että ensihoitoa koskeva lakiesitys tuodaan uudestaan eduskuntaan hyvin samansisältöisenä. Annettu esitys liittyy ensihoitopalvelun järjestämiseen ja tuottamiseen uudella maakuntarakenteessa.
 
Mikä vaihtoehto on todennäköisin?
 
Sitä on mahdoton tässä vaiheessa sanoa, asia riippuu ainakin jossain määrin siitä, mihin sote-uudistuksen osalta päädytään. Kaikki edellä kuvatut vaihtoehdot ovat mahdollisia.

ONNI terveyden ensihoitopalveluiden asiakastyytyväisyys on erittäin korkea. Tutustu asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksiin >  

Lue lisää

  

Tilaa uusimmat blogiartikkelit suoraan sähköpostiisi!

Haluatko tiedon uusista ONNI blogiartikkeleista ja tapahtumista?
Täytä lomake, niin saat jatkossa artikkelit kerran kuukaudessa suoraan sähköpostiisi.