Avustajapalvelut Lahti

Onnin laadukkaan ja luotettavan avustajapalvelun avulla sinä tai läheisesi voitte elää omanlaistasi elämää ja toteuttaa omia valintoja.

Soita 09 8564 6542 ›

Avustajapalvelun avulla omannäköistä elämää

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu päivittäisiin toimintoihin sekä kotona että kodin ulkopuolella. Avustaja voi auttaa perusasioissa kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, pukeutumisessa, ruoanlaitossa ja liikkumisessa, mutta yhtä hyvin myös harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Avustaja kulkee halutessasi kanssasi myös esimerkiksi työpaikalle tai kouluun.

Jokaisen avun tarve on yksilöllinen

Asiakkaanamme on vammaisia, kehitysvammaisia, ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Asiakkaana päätät millä tavoin ja minkälaista apua haluat sekä voit vaikuttaa avustajan valintaan. Tarpeesi ja toiveesi määrittävät sen, mitä henkilökohtaisen avustajan kanssa tehdään. Tarve avulle voi olla myös ympärivuorokautinen.

Henkilökohtainen palvelusuunnitelma

Onnilla olemme tehneet henkilökohtaisen avun palvelusta mahdollisimman vaivatonta. Aloitamme kartoitamalla tarpeesi, jonka jälkeen laadimme yhdessä henkilökohtaisen palvelusuunnitelman. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse avustajapalvelut@onnion.fi, ja sovitaan kuinka voisimme olla avuksi.

Avustajapalvelut Lahdessa

Vapaa-ajan apu

Oli mieluinen vapaa-ajanviettopaikkasi sitten koti, kahvila tai kirjasto, ONNIn avustajat ovat apunasi. He lähtevät kanssasi myös ulkoilemaan, kuntosalille tai vaikka uimahalliin. 

Runsaan tuen tarve

Järjestämme luotettavat avustajat myös runsaasti henkilökohtaista avustamista tarvitsevalle vaikka ympäri vuorokauden. Huomioimme myös erityistarpeet ja -toiveet parhaamme mukaan.

Omaishoidon sijaistus

Pidämme huolta läheisestäsi omaishoitajan vapaasi ajan. Luotettava henkilökunta on läheisesi apuna kodin askareissa, asioinnissa sekä hoitotyössä. Voit kerätä voimia rauhallisin mielin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä henkilökohtaisesta avusta

Henkilökohtaisen avustamisen maksaa asiakkaan kotikunnan sosiaalitoimi, mikäli ehdot avun saamiseksi täyttyvät. Palvelusetelillä saat vapauden itse valita palvelun tarjoajan, kuten Onnin.

Aina palvelusetelin tai ostopalveluna saatavat tunnit eivät riitä kaikkeen apuun, jota sinä tai läheisesi kaipaavat. Voit ostaa henkilökohtaista apua myös itsemaksaen sinulle tai läheisellesi. Avustamme sinua esimerkiksi vapaa-ajalla harrastuksissa, asioinnissa, ulkoilussa tai vaikkapa kirjastossa käynnissä – sinä päätät!

Palvelusetelin käyttäjänä voit valita keneltä palvelusi ostat. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen palvelusetelillä ONNIlta on vaivatonta. Ota yhteyttä ja kartoitamme tarpeesi sekä järjestämme sinulle tarvitsemasi avun!

Soita 09 8564 6542 ›

Tutustu henkilökohtaisen avun palveluseteliin ›

Aina palvelusetelin tai ostopalveluna saatavat tunnit eivät riitä kaikkeen apuun, jota sinä tai läheisesi kaipaavat. Voit ostaa henkilökohtaista apua myös itsemaksaen sinulle tai läheisellesi. Avustamme sinua esimerkiksi vapaa-ajalla harrastuksissa, asioinnissa tai vaikkapa kirjastossa käynnissä – sinä päätät!
 

Onnin kotipalvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia

Verohyödyn saa myös omille vanhemmille tai isovanhemmille ostetuista palveluista.
 
Lue lisää kotitalousvähennyksestä ›


Tunnethan arvolisäverottoman mahdollisuuden?

Voit ostaa kotipalvelujamme myös arvonlisäverottomana, jos toimintakykysi tai omien vanhempiesi toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi iän, vamman tai sairauden takia. 
 
Lue lisää alvittomasta palvelusta ›

Olemme työskennelleet henkilökohtaisen avustamisen parissa pitkään ja tarjoamme työntekijöillemme avustamiseen liittyvää koulutusta. Jokainen Onnin henkilökohtainen avustaja on perehtynyt työhönsä. Kuuntelemme aina avustajan valinnassa asiakkaan toiveita ja mieltymyksiä, esimerkiksi avustajan iän ja sukupuolen suhteen. Tarvittaessa avustajaa saa myös vaihtaa.

Jokaisen avuntarve on yksilöllinen. Asiakkainamme on vammaisia, kehitysvammaisia, ikäihmisiä ja lapsiperheitä. Tarjoamme avustajapalveluita arkeen ja juhlaan, työhön ja vapaa-aikaan. Avustaminen voi tapahtua joko asiakkaan kotona tai kodin ulkopuolella. Toiveesi ja tarpeesi määrittävät sen, mitä henkilökohtaisen avustajan kanssa tehdään. Avustaminen voi olla esimerkiksi pukeutumista, ulkoilua, käyntiä kaupassa, elokuvissa tai syömässä.

Tarve avulle voi olla myös ympärivuorokautinen. Me järjestämme luotettavat avustajat ammattitaidolla myös runsaasti henkilökohtaista avustamista tarvitsevalle kuten hengityshalvauspotilaille.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin myöntää kunnan tai kaupungin sosiaalitoimen sosiaalityöntekijä kirjallisesta hakemuksesta. Henkilökohtaista apua myönnetään, mikäli ehdot avun saamiseksi täyttyvät.

Kunta myöntää henkilökohtaista apua pääasiassa vammaisille ja vammautuneille, liikuntarajoitteisille ja pitkäaikaissairaille. Henkilökohtaista apua voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vamman tai sairauden takia tarvitsee säännöllisesti toisen henkilön apua suoriutuakseen arjen toiminnoista.

Voit ostaa henkilökohtaista apua myös itse maksaen itsellesi tai läheisellesi. Autamme sinua tai läheistäsi arjessa ja elämän käänteissä.

Henkilökohtaista apua myönnetään niihin toimiin, jotka henkilö toteuttaisi itse, muttei vamman tai sairauden vuoksi niistä selviäisi. Henkilökohtaista apua myönnetään sekä kotiin että kodin ulkopuolelle, esimerkiksi:

 • Päivittäisiin toimiiin
 • Työhön ja opiskeluun
 • Harrastuksiin
 • Yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • Sosiaalisten vuorovaikutusten ylläpitämiseen

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu päivittäisiin toimintoihin sekä kotona että kodin ulkopuolella. Avustaja voi auttaa perusasioissa kuten henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa, ruoanlaitossa ja liikkumisessa, mutta yhtä hyvin myös harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Hakemuksesi perusteella sosiaalitoimisto päättää avun tarpeesta ja avustamistunneista. Hakemuksen täyttäminen voi olla hankalaa, mutta me voimme auttaa sinua. Soita meille, jos tarvitset neuvoja hakemuksen täyttämisessä.

Soita 09 8564 6542 ›

Sopivan avustajan löytäminen ja valitseminen

Työnantajamallilla toimiminen alkaa sopivan avustajan etsimisellä. Juuri oikeanlaisen ja osaavan avustajan löytäminen on joskus aikaa vievää puuhaa. Työpaikan ilmoittaminen eri kanavissa, ilmoituksiin vastaaminen ja ylipäätään sopivien työntekijöiden tavoittaminen voi olla haastavaa. Kun hyvä avustaja on löytynyt, hänestä toki haluaa pitää kiinni. On kuitenkin muistettava etsiä ja perehdyttää myös sijainen.

Onnin avustajapalvelun etuna on, että voit olla mukana sopivan avustajan etsimisessä ja omaan elämääsi ja tarpeisiisi perehdyttämisessä. Onni hoitaa kuitenkin kaiken avustajan etsimisestä työhön kouluttamiseen. Myös sijaiset vakituiselle avustajallesi järjestyvät vaivatta. 

Työntekijämallia harkitessa on muistettava, että kun työntekijät on palkattu, voi heidän vaihtamisensa olla haastavaa. Työntekijän etua suojaa vahva työlainsäädäntö. Mikäli työntekijä ei ole tehnyt perustavaa laatua olevaa virhettä ja korjannut toimintaansa, voi työntekijän vaihtaminen olla vaikeaa. Laittomasta irtisanomisesta voi aiheutua sinulle mittavat rahalliset korvausvelvollisuudet. Onnin tiimeihin kuuluu monenlaisia avustajia, näin sopivan avustajan löytäminen on todennäköisempää ja vaivatonta. 

Työnantajan vastuu ja velvollisuudet

Työntekijällä on velvollisuuksia, mutta työnantajalla niitä on kenties enemmän. Työsopimuslaki ja muut työnantajaa velvoittavat lait ja säädökset turvaavat sujuvaa työn tekemistä ja työn teettämistä.

Harkitessasi työnantajana toimimista, sinun on syytä tutustua seuraaviin osa-alueisiin:

 • Työsuojelu
 • Työsopimuksen ja työtodistuksen laatiminen
 • Työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen
 • Koeaika
 • Syrjintäkielto
 • Vuosiloma
 • Oikeusturvavakuutus ja työntekijän vakuuttaminen
 • Ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Mikäli haluat hankkia henkilökohtaisen avun palvelua Onnilta hoidamme silloin työnantajan vastuun ja velvollisuudet. Näin voit itse keskittyä palvelun käyttämiseen.

Avustaminen on aina yksilöllistä palvelua, jossa avustettava määrittelee, millaista apua hän tarvitsee. Palvelun saajana valitset työntekijän soveltuvista ehdokkaista ja perehdytät hänet tehtäviinsä yhdessä Onnin kanssa. Kaikki yhdessä sovittu kirjataan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaasi.

Onni huolehtii työvuorosuunnittelusta ja sijaisjärjestelyistä ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja ilmaista omat toiveesi palvelun ja avustajien suhteen. Avustajapalvelumme kykenevät vastaamaan haastaviin ja muuttuviin tarpeisiisi.

 

Erityistarpeiden huomiointi

Koska avustettavat kuuluvat usein erityisryhmiin, saattaa heillä olla erityistarpeita, joiden toteuttaminen mahdollistaa heille monipuolisen ja sisältörikkaan elämän. Joskus tarpeet ovat elämisen kannalta välttämättömiä ja jatkuvia. Meille ONNIlla on tärkeää, että kykenemme täyttämään vaativammatkin erityistarpeet laadukkaasti, silloin kun niitä tarvitaan.

Erityistarpeita tai toiveita voivat olla:

 • Vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja osaava avustaja
 • Katetrointiosaaminen
 • PEG-letkun kautta tapahtuva ravinnonotto
 • Autismin kirjon erityistarpeet
 • Henkilönostimen käyttö

 

Onnin sosiaalinen Elä täysii -klubiyhteisö 

Onni tarjoaa vastuullisuustoimintansa kautta vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille henkilöille -klubin, jonka edullisiin tai maksuttomiin elämyksiin olet lämpimästi tervetullut mukaan. Kaikki klubin toiminta on esteetöntä. 

Tutustu Elä täysii! -klubiin ›

Avustaja palvelusetelillä Lahdessa

Palvelusetelin käyttäjänä voit valita keneltä palvelusi ostat. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen palvelusetelillä Onnilta on vaivatonta. Ota yhteyttä ja järjestämme sinulle tarvitsemasi avun!

Tutustu henkilökohtaisen avun palveluseteliin ›

Voit ostaa henkilökohtaista apua myös itse maksaen – muista hyödyntää kotitalousvähennys

Kun maksat palvelun itse, voit saada palvelun hinnasta osan takaisin kotitalousvähennyksen avulla omassa verotuksessasi. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa ja vähennystä voi saada 3500 euroa/henkilö kalenterivuodessa. Verohyödyn saa myös omille vanhemmille tai isovanhemmille ostetuista palveluista.

Lue lisää kotitalousvähennyksestä ›

 

Onni tarjoaa kotipalveluja arvonlisäverottomasti mikäli asiakkaan toimintakyky on laskenut korkean iän tai sairauden, vamman tai liikuntaesteen vuoksi.

Lue lisää alvittomasta palvelusta ›

henkilökohtainen avustaja tilet6

Kokemuksia Onnin avustajista

Omannäköinen elämä vaatii asiakkaan ja avustajan yhteispeliä. Asiakkaamme Rauli, Jaana ja Antti kertovat kokemuksiaan Onnin avustajapalveluista. 

henkilökohtainen avustaja tilet

Apua henkilökohtaisen avun hakemiseen

Lataamalla oppaan saat lisätietoa henkilökohtaisen avun hakemiseen. Oppaassa kerrotaan tarkemmin palvelusta sekä sen käytöstä. 

Elä täysii! -klubi

Elä täysii! -klubi on syksyllä 2014 perustettu vammaisille, pitkäaikaissairaille ja liikuntarajoitteisille ihmisille suunnattu klubiyhteisö. Järjestämme mukavia tapahtumia ympäri Suomea. Liity mukaan!

Tutustu klubiin ja kurkkaa seuraavat tapahtumat

Seuraa meitä

Valitse kotimainen ja vastuullinen Onni

Kotimaisuus

Olemme täysin kotimainen yritys ja maksamme kaikki veromme ja veroluontoiset kustannuksemme Suomeen. Tehtävämme on olla tukena arjessa ja elämän käänteissä.

Laadukas palvelu

Laatu tarkoittaa oikean palvelun toteuttamista oikea-aikaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti. Toimimme arvomme, luotettava, ystävällinen ja joustava, mukaan päivittäin. Meillä on ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Vastuullisuus

Yhdessä kehittämme työpaikkaamme ja toimintaamme sekä edistämme suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Raportoimme edistymisestämme vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Lue lisää

Avustajapalveluiden tiimiesihenkilöt kertovat työstään ONNIlla
Henkilökohtainen apu / Rekrytointi / 20.11.2023

Avustajapalveluiden tiimiesihenkilöt kertovat työstään ONNIlla

Juulia, Ella ja Viivi työskentelevät ONNIn avustajapalveluiden tiimiesihenkilöinä Pirkanmaalla. Katso ja lue tiimiesihen...
Lue lisää ›
Jaani kertoo millaista on työskennellä avustajana ONNIlla
Henkilökohtainen apu / Rekrytointi / 20.11.2023

Jaani kertoo millaista on työskennellä avustajana ONNIlla

Jaani työskentelee ONNI avustajapalveluilla henkilökohtaisena avustajana. Katso ja lue Jaanin haastattelu avustajan työs...
Lue lisää ›
Kotitalousvähennys pysyy 60 prosentissa myös vuonna 2024
Henkilökohtainen apu / Kotihoito / Siivouspalvelu / Lapsiperheen kotipalvelu / Kotiin vietävät palvelut / Lastenhoito / 25.10.2023

Kotitalousvähennys pysyy 60 prosentissa myös vuonna 2024

Kahden vuoden kotitalousvähennys kokeilu saa jatkoa. Siivous-, hoito- ja hoivatyön kotitalousvähennys pysyy 60 prosentis...
Lue lisää ›